2736 Trochu více o víře a pochybách Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-06-14

Archanděl Zadkiel
Ano, chápu, že o tom bylo řečeno tolik, různými Esencemi, z různých vrstev a úrovní. Ale myslím, že informace o tom nebudou nikdy zbytečné. Schopnost lidí pochybovat a někdy své pochybnosti obracet, odvádět duše od zamýšleného plánu, je velmi silná.
Říkám to bez jakéhokoli posuzování, abyste pochopili, že je velmi důležité sledovat své stavy, ve kterých občas ztrácíte víru.
Samozřejmě naprosto dobře chápu, že tyto vaše stavy jsou reakcí na události, které se odehrávají venku. A proto si Vás dovoluji ještě jednou vyzvat, abyste svou pozornost zaměřili ve větší míře dovnitř. Počínaje tím, že byste neměli hledat příčiny svých ʺproblémůʺ v okolním světě, konče tím, že jedině ponoření se do sebe vám umožní objevit své pravé já, slyšet se, porozumět sami sobě. A to je pro každého nejvyšší priorita. Pravá víra je mocná a tichá! Pokud nasloucháte sami sobě, díváte se dovnitř, přestanete věnovat pozornost vnějším podnětům, pak můžete velmi snadno cítit Víru. Je to jeden ze základních momentů uvědomění každého člověka. A pravda víry spočívá v tom, že nepotřebuje důkaz. Ona prostě je, a to jí stačí k tomu, co má člověk tendenci formulovat jako ʺzázrakʺ.

Vzhledem k tomu, že pravá Víra má tak obrovský energetický potenciál, budete-li jej cítit a přijímat, budete schopni dosahovat výsledků mnohem rychleji a efektivněji. Víra, která nevyžaduje důkaz, je nejmocnějším nástrojem stvoření! Máte právo používat tento nástroj podle vlastního uvážení.

Nyní trochu o pochybnostech. To je vlastnost, kterou bych nazval ʺkotvouʺ, která vás drží a nedovolí vám se volně, snadno a rychle pohybovat. SXtejně jako víra, pochybnosti jsou vaším vnitřním stavem, nezávislým na okolní realitě. Dá se samozřejmě ptát, k čemu je v něco věřit, když to s největší pravděpodobností stejně nic nezmění. A ty se snažíš!!!
Ve skutečnosti, abychom pochopili, zda dojde ke změnám, je nezbytná víra a absence pochybností. A pokud se vám podaří plně se s těmito stavy propojit, teprve pak můžete mluvit o výsledcích. Zatím jste pouze v teorii, efekt na sobě neuvidíte a nepocítíte.
Zkoušejte, nebojte se a neváhejte. Nic vás nedrží zpátky, kromě vašeho vlastního úsudku a přístupu.
Nemyslete si, že jste malé částice, na kterých nic nezávisí. Vůbec ne!!! Až miliony malých částic dokážou v sobě objevit stav pravé víry, pak tato síla bude stačit k tomu, aby udělaly ten úplně hlavní krok, kvůli kterému jste tady. Ano, mluvím o přechodu!
Věřte, lidi, jen tak dál!!!

Zdroj: https://absolutera.ru/article13226

Zpět