6278 Jak příroda ovlivňuje váš vzestup Diana Cooper

[ Ezoterika ] 2024-04-07

Příroda nás podporuje na všech úrovních, aniž bychom si to uvědomovali. Jsme-li odříznuti od stromů, trávy, ptáků, květin, nebo jakéhokoli aspektu přírody, jejich kosmická energie nám není dostupná. Odpojujeme se od Matky Země a ochabujeme bez její moudrosti a léčivé síly, a její prány. Je důležité zabývat se zemí, lesy, horami a vodami, které vás obohatí fyzicky i duchovně.

Archanděl Purlimiek je Anděl přírody, který má přírodu na starosti. Existují také mistři elementů, kteří mají na starosti jeho různé aspekty.

Kdo má na starosti bouře, hurikány, zemětřesení, lesní požáry, tsunami, nebo povodně?

Velký Mistr Poseidon je stratégem všech pohybů přírody. Jako jeden z prvních velekněží Zlaté éry Atlantidy je provozním manažerem, který diskutuje a rozhoduje o plánech. Byl po něm pojmenován Poseidonův chrám. Stal se také bohem v řecké mytologii. Je to mistr v politice.

Jak se zvedá bouře?

Poseidón se může rozhodnout, že je třeba vyvolat bouři, aby se určité oblasti vyčistily. On předává tuto informaci Domovi, živlovému pánovi vzduchu, který vydává příkazy sylfám, které jsou vzdušnými elementály. Elementálové poslouchají, ale vymknou se kontrole, když se k nim přichytí emoce lidí. Pak přicházejí andělé chránit lidi a přírodu, což je důvod, proč často vidíte anděly ochrany během extrémních povětrnostních podmínek.

width=
Jak se plánují zemětřesení?

Lady Gaia má na starosti Zemi a její duše zapouzdřuje planetu. Je trůnem, jedním z nejvyšších v andělské hierarchii. Pokud je zemětřesení zapotřebí, například k vyčištění hluboce zakořeněné negativní energie nějaké oblasti, nebo k duchovnímu probuzení lidí, kteří tam žijí, Poseidon a Lady Gaia se poradí a společně přijmou rozhodnutí. Oba dávají příkazy zemským elementálům, skřítkům, vílám a skřetům, kteří podle nich jednají.

A co povodně a tsunami?

Voda je skvělým čisticím prostředkem a čističem, i když se to nemusí zdát, pokud byl váš dům zaplaven. Na emocionální a psychické úrovni tento prvek odplavuje staré. Pokud se tedy Poseidón rozhodne vytvořit potopu, dá své rozkazy mistru živlů Neptunovi. Neptun bude na oplátku ovládat vodní elementály, mořské panny, vodníky a kyhily. Elementálové budou hýbat vodami.

Kdo organizuje lesní požáry?

Poseidon naplánuje strategii a předá ji Thorovi, mistrovi ohnivých elementů. On zase velí mlokům. Kdyby se lidé v zemích ohrožených lesními požáry naučili s mloky navazovat, požáry by se rozvíjely jen kvůli očistě a regeneraci. Devastace, která se někdy objevuje, když se elementálové vymknou kontrole, by byla minulostí.

Mohou lidé ovlivnit zuřivost bouře?

Ano. Vaše myšlenky a emoce mají obrovský vliv. Elementálové přijímají

jejich příkazy k vyčištění oblasti a učiní tak silou, ale s respektem. Jsou však otevřeni myšlenkám a emocím lidí, takže je lidský strach vybičuje k šílenství. Tehdy dochází k velkým škodám.

Nedávno byla předpovězena velká bouře, která měla zasáhnout část země, kde jsem žila, a tak jsem požehnala a poděkovala stromům a květinám ve své zahradě a poslala jim lásku. Trochu jsem se obávala obrovské trampolíny, která byla venku na trávníku pro moje vnoučata, ale když jsem ji vyfotila během klidu před bouří, byla plná andělských ochranných koulí. Před živými ploty byli také andělé ochrany. Požádal jsem elementály, aby byli k mému domu jemní. Pak jsem si šla lehnout a tvrdě spala. Ráno byly na vedlejší silnici popadané stromy a docela dost poničené okolní domy, ale moje zahrada zůstala nedotčená.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/04/07/how-nature-affects-your-ascension/

Zpět