5674 Hakann: Šedé klobouky selhaly🖤🖤 A.S.

[ Ezoterika ] 2024-01-06

Moji nejdražší bratři a sestry,
Hovoří k vám Hakann. Zdravím vás v míru a lásce.

Pro mnohé z vás právě začal nový rok. Rád bych vám do nového roku popřál vše nejlepší. Stejně tak i mé ženě a mým dětem, které jsou mou životní inspirací. Dodávají mému životu tolik barev a já se od nich učím a mám z nich tolik radosti. Mám je rád víc, než lze vyjádřit slovy. Přesto, abych byl upřímný, mám celkově pochmurnou náladu. Už léta my, galaktici, děláme zákulisní práci a pracujeme na zvyšování energie a vibrací Země. Z velké části jsme však také jen čekali a nechali lidi na Zemi trpět, z velké části proto, abychom dali lidstvu a zejména šedým kloboukům čas na osvobození Země.

Nyní si vážím lidí v nižších řadách šedých klobouků. Je tam spousta dobrých, pracovitých mužů a žen, kteří dělají, co mohou, aby lidstvo osvobodili. Často se tito lidé vystavují docela velkému nebezpečí, jen aby udělali správnou věc. Mám však problém s nedostatečnou aktivitou vyšších šedých klobouků. Opakovaně jsme s nimi vedli rozhovory a pošťuchovali je. Opakovaně nám říkali, že skutečně velmi brzy bude lidstvo svobodné. Velmi brzy. Brzy. Brzy budou zločinci postaveni před soud. Brzy. Určitě už máte těch slov plné zuby. Podnikli nějaké zákulisní kroky, a přestože v současné době nějaké věci dělají, moc se toho nestalo. A lidé nadále trpí.

Z našeho pohledu plán šedých klobouků selhal. I jako člověku s velmi dlouhým životem, který nemusel trpět bolestí života na zachyceném světě, se nyní zdá být zřejmé, že je nepřijatelné, jak dlouho se jejich takzvaný plán vleče. V tuto chvíli se zdá nemožné uniknout závěru, že náš plán ˝čekání na šedé klobouky˝ prostě nefunguje. Něco dělají, ale nedělají toho dost a rozhodně to nedělají dost rychle.

To, co mě teď tíží, je, že šedé klobouky selhaly. Nemyslím to v tom smyslu, že by prohráli svůj boj o moc na Zemi. Možná nakonec zvítězí. Podle mě selhali, protože selhali v očích lidí na Zemi, když je nechali příliš dlouho trpět, aniž by jim pomohli.

Také nejsem přesvědčen, že pokud šedé klobouky nakonec skončí na vrcholu, že Zemi skutečně osvobodí. Mám podezření, že si prostě vybudují nový systém se sebou na vrcholu. Životní podmínky v tom novém systému budou pravděpodobně lepší nebo dokonce mnohem lepší. Ten nový systém bude možná v určitém okamžiku s velkými fanfárami oznámen.

Stále však budou nad zákonem stojící skupinou kontrolorů, kteří budou rozhodovat za lidstvo. Pravděpodobně nedovolí, aby lidé věděli o všem, co se dělo. Určitě nedovolí, aby byli plně pohnáni k odpovědnosti, ani se nevzdají svých privilegií. Stále to nebude skutečná svoboda, plné posílení lidskosti, úplné sdílení faktů.

Zdá se, že v dostatečně drsném světě, jako je Země, pokud se někdo dostane do pozice autority, pak si pravděpodobně bude hromadit moc, technologie a informace pro sebe. Pravděpodobně se postaví nad zákon a bude skrývat své vlastní zločiny. Pravděpodobně budou nutit průměrné lidi dodržovat zákony, které předstírají, že také dodržují, ale ve skutečnosti je nedodržují. Pravděpodobně budou před běžnými lidmi skrývat informace. Jde jen o to: stanou se vyloženě zlí, budou spolupracovat s démony a nepřátelskými mimozemšťany a budou se snažit vylidnit Zemi? Nebo se budou snažit zajistit lidem, kterým vládnou, relativně dobrý život? (Pozn. takže se šoupneme trochu do historie, abychom na té spirále mohli klesat o trochu déle, než se znovu dostaneme do bodu, kde jsme nyní..)

Velkou součástí plánu nás galaktiků bylo v podstatě posílat energie, které by pomalu pomáhaly zvyšovat vědomí lidstva, provádět tajné operace k řešení těžko řešitelných problémů, nabízet šedým kloboukům plnou podporu a čekat, až Zemi osvobodí. A pokud šedé klobouky selhaly, znamená to, že jsme selhali i my, galaktici? A znamená to, že jsem jako velitel selhal já? I když jsem nikdy nebyl na samém vrcholu rozhodovacích orgánů galaktické konfederace, jsem ekvivalentem pozemského generála. Můj hlas má větší váhu než hlas průměrného člověka. A hájil jsem snad špatnou stranu?

V roce 2022 zemřel jeden z vojáků pod mým velením. Jeho posledním přáním bylo, aby byl pohřben na Zemi a abych se postaral o to, že lidé na Zemi nebudou trpět víc, než je nutné. To jsem mu slíbil. Dodržel jsem to? Koneckonců, kdyby záleželo na některých lidech v galaktické konfederaci, už bychom přímo zasáhli, případně bychom zasáhli 1. ledna 2024. Patřil jsem k relativně konzervativním hlasům, často jsem se přimlouval za to, abychom dali šedým kloboukům trochu víc času.

Je možné, že můj postoj byl jen naivní. Jistě, R´Kok je méně naivní než já a už nějakou dobu mi říkal, že šedé klobouky Zemi v dohledné době neosvobodí. Protože, jak tvrdil, bytosti s vědomím průměrného pozemského člověka si nezajišťují moc, aby pomáhaly lidem. Místo toho využívají lidi, aby si zajistily moc. Moc není prostředkem k pomoci obyčejným lidem - obyčejní lidé jsou prostředkem k zajištění moci. Moc není prostředkem, moc je konečným cílem. Smyslem moci je moc. Konečným cílem moci je moc. Je to způsob myšlení, který se mi těžko chápe, protože proč vůbec chcete moc? Měl bych pohodlnější a klidnější život, kdybych byl malířem a tanečním instruktorem, a ne galaktickým velitelem. Celý důvod, proč jsem stoupal po vojenských hodnostech, byla pomoc lidem. S radostí bych se v mžiku vzdal veškeré své moci, kdybych si nemyslel, že mohu být lidem prospěšný i ve své současné pozici.

Přesto. Zdá se, že R´Kokův popis odpovídá situaci na Zemi. Dovolte mi, abych se vrátil o krok zpět. Pojďme probrat situaci na Zemi, jak ji aktuálně vidím. Jak si možná vzpomínáte, černé klobouky jsou ti, kteří souhlasí s programem vyvraždění 90-95 % obyvatel Země a zotročení zbytku. Skutečné bílé klobouky v mocenských pozicích jsou velmi vzácné, protože obvykle o moc neusilují a také nehrají takové mocenské hry, které jsou k dosažení moci nezbytné. (pozn. až to tu přestane duše bavit, stejně se planeta vylidní... a to bude brzy..)

A pak jsou tu šedé klobouky, což jsou lidé, kteří nejsou tak docela černými klobouky a tak docela bílými klobouky. Chtějí moc a privilegia a více informací než průměrný člověk, odmítají skutečnou odpovědnost, ale chtějí také relativně dobrý život pro lidi. Nechtějí lidi plně zmocnit, ale nechtějí ani vylidnit Zemi. Jsou to lidé jako Trump, Putin a různí lidé v armádě, námořnictvu, zpravodajských službách a v policii. Je pravda, že někteří z těchto lidí na nižších úrovních jsou skutečné nezištné bílé klobouky, ale lidé na mocenských pozicích jsou téměř vždy šedé nebo černé klobouky, protože bílé klobouky, které se vyšplhají tak daleko, se prostě vraždí a dobří lidé obvykle nehrají brutální mocenské hry, které jsou nutné k tomu, aby se stali mocnými na Zemi.

Platí pravidlo: pokud vám mainstreamová média tvrdí, že je někdo skvělý, pak je to pravděpodobně černý klobouk. Pokud vám mainstreamová média tvrdí, že je někdo hrozný, pak je to pravděpodobně šedý klobouk. Pokud vám mainstreamová média řeknou, že někomu právě spadlo letadlo nebo že si údajně vzal život, pak je velká pravděpodobnost, že byl bílý klobouk (i když samozřejmě černé klobouky a šedé klobouky jsou někdy také vražděni nebo spáchají sebevraždu).

Na papíře bylo plánem šedých klobouků osvobodit lidstvo kombinací poskytování informací alternativními kanály, tajnými operacemi a tajným shromažďováním důkazů a umožněním černým kloboukům napáchat dostatek škod, aby se lidstvo probudilo. Na papíře byl plán takový, že lidé budou trpět natolik, že se probudí a nakonec povstanou proti černým kloboukům, a pak se šedé klobouky (které se samozřejmě považují za bílé klobouky) odhalí a nakonec provedou masové zatýkání.

Nyní nesouhlasíme s myšlenkou, že se lidé probudí, když je necháte trpět. Ano, někteří lidé to udělají, ale jiní lidé přejdou do režimu psychologického přežití a ještě více se uzavřou do sebe. Což je to, čeho jsme svědky. Šedé klobouky by řekly, že je to chyba lidí, že se tak pomalu probouzejí a že nepodnikají dostatečné kroky, ale z našeho pohledu byl plán šedých klobouků prostě chybný.

Šedé klobouky také vždy brzdila skutečnost, že výše postavené šedé klobouky, které rozhodují, jsou rády mocnější, bohatší, známější, lépe informované a mají přístup k lepším technologiím než průměrný člověk na ulici. A v koutku duše vědí, že pokud skutečně vytvoří svět svobody, pak už nebudou miliardáři ve světě, kde lidé umírají hlady. Těžko se nám to chápe, ale zdá se, že některé (ne všechny) šedé klobouky na vyšších místech mají skutečné egoistické potěšení z toho, že jsou tak bohatí a mocní, zatímco obyčejní lidé tolik bojují. Je to staré pozemské přísloví: ˝Nestačí mi, že jsem úspěšný. Ostatní musí selhat.˝

Postupem času se pak objevil druhý problém, který byl stále větší a větší. Tento problém zní: kdyby dnes šedé klobouky skutečně osvobodily Zemi a poskytly všem úplné informace, pak by lidé na Zemi nejspíš sami popotahovali některé z výše postavených šedých klobouků před soudem. Sami se totiž dopustili zločinů, stejně jako věcí, které mohou být jako zločiny posuzovány, například operace warpspeed. Navíc by se lidé na Zemi pravděpodobně rozzlobili, že se tyto vyšší šedé klobouky fakticky rozhodly nechat lidi léta trpět, aby je přiměly k probuzení. Kdo dal těmto šedým kloboukům právo to udělat?

Můžete v tuto chvíli skutečně říci, že Trump a vojenské šedé klobouky dodržují svou přísahu chránit ústavu před všemi nepřáteli, zahraničními i domácími? Myslím, že v té přísaze není klauzule, která by říkala, že smíte svou přísahu léta ignorovat žím, že budete trvat na tom, že v nějakém blíže neurčeném okamžiku v budoucnosti zatknete padouchy. A ano, šedé klobouky měly na výběr. Vím, že šedé klobouky rády říkají varianty ˝musí to tak být˝, ale to prostě není pravda. Šedé klobouky mohly, a z našeho pohledu měly, osvobodit Zemi již před roky. Jako jeden z argumentů na podporu tohoto tvrzení lze uvést, že jsme jim opakovaně nabídli veškerou pomoc a podporu, kterou potřebovali k osvobození Země, a naše nabídka je stále k dispozici. Přesto tuto nabídku nikdy nevyužili. A upřímně řečeno, i bez naší podpory mohli před lety stisknout spoušť a Zemi osvobodit. Bez naší podpory by to bylo chaotičtější, ale mohlo se to podařit a může se to podařit i dnes.
(pozn. nic takového nebude, protože zatím správně nemilujeme... ... ... co je komu do toho, jak já miluju, co mi má kdo určovat, jestli mám někoho milovat víc do ruda, nebo víc voňavě... blbé žvásty, jak se máte cítit, když ve skutečnosti nikdo nemůže cítit to, co vy, a nikdo nemá právo vám předepisovat, jaké je to vaše správné cítění se, aby bylo možné zveřejnit informace)

Asi před třemi měsíci jsem dal šedým kloboukům čas do konce roku 2023, aby konečně začali podnikat hmatatelné kroky: využili hory důkazů, které mají, a zatkli některé zjevné zločince. Ulehčete lidem na Zemi, protože trpí. Zastavte mainstreamová média v šíření neustálých lží, protože jak můžete očekávat, že se lidé na Zemi probudí, když se jim neustále lže a když jsou mluvčí pravdy neustále cenzurováni? Za poslední tři měsíce šedé klobouky dosáhly jen málo, a proto jsme nyní vstoupili do období, kdy z mého pohledu může být zásah nutný a oprávněný. Jak bylo popsáno v předchozích zprávách, tento zásah se pravděpodobně uskuteční v roce 2024 nebo 2025, pokud do té doby nedojde ke slunečnímu záblesku nebo velkému pozitivnímu kroku na Zemi).

Ve skutečnosti toho černé klobouky za poslední tři měsíce dokázaly více než šedé klobouky. Životní úroveň v mnoha částech světa stále klesá. Ukrajinsko-ruský konflikt stále zabíjí lidi. Hamás zabíjel izraelské občany, což bylo nespravedlivé a hrozné, ale podle mého názoru se nyní Izrael v Gaze dopouští genocidy. Doufám v příměří, ale izraelsko-palestinský konflikt by mohl přerůst ve větší válku.

Navíc Trump zemřel. Vím, že lidé budou Trumpovu smrt odmítat jen proto, že emočně nechtějí, aby to byla pravda. Bohužel je to však pravda. Dost možná se s ním budete setkávat i nadále. To, co uvidíte, však bude kombinace herců / dvojníků, klonů, CGI, možná robota v lidské kůži a možná i hologramů. Na Zemi existuje technologie, která je daleko před tím, co si veřejnost uvědomuje. Skutečný Trump však zemřel. Nečekejte, že by černé klobouky vystoupily a řekly to, protože by to pro průměrné lidi znělo šíleně a Trump by to jednoduše popřel. Také oni sami používají stejný trik. Někteří američtí politici z černých klobouků také zemřeli a byli nahrazeni stejným způsobem, proto černé klobouky nechtějí veřejnost na tuto možnost upozornit. Očekávejte, že černé klobouky budou mít z Trumpa i nadále velký strach, protože na rovinu řečeno, skutečný Trump ve skutečnosti neměl dost odvahy a vůle, aby skutečně udělal to, co bylo třeba. Připusťme, že nést tolik odpovědnosti je těžké břemeno a vždy je snazší kritizovat než být tím, kdo velí. Nicméně je to stále pravda. Trumpův slib pro jeho prezidentství v letech 2017-2020 zněl, že vysuší bažinu. Nyní je rok 2024. Očividně neměl odvahu prostě zatnout zuby, zmáčknout spoušť a nařídit masové zatýkání nebo velkou akci na odhalení veřejnosti.

Někteří černí klobouci se ve skutečnosti bojí tohoto nového herce / klonu Trumpa více než skutečného Trumpa, protože je možné, že tento nový Trump bude mít odvahu udělat to, co je třeba udělat. Bylo by ironické, kdyby se tomuto novému Trumpovu imitátorovi skutečně podařilo černé klobouky porazit. I když teď je situace velmi chaotická a je těžké předvídat, co se stane. Při tom všem nemohu popřít, že Trump zabránil spoustě škod. Dlouho tvrdě pracoval na tom, aby pomohl americkému lidu. Nesl také velmi dlouho těžké břemeno autority a toho, že byl tolik nenáviděn. V žádném okamžiku bych nechtěl být na jeho místě.

Odpočívej v pokoji, Donalde Johne Trumpe. Byl jsi komplikovaný a nedokonalý člověk a jistě jsi dělal chyby. Někdy jsi byl příliš pyšný nebo příliš důvěřivý, či dokonce příliš loajální k některým lidem. Někdy tě ta metaforická díra v srdci bolela a někdy jsi hledal lásku mimo sebe. Uměl jsi velmi dobře zacházet se slovy a udělal jsi několik velmi chytrých věcí, ale ne všechno, co jsi udělal, byl mistrovský 5D šachový tah. Celkově jsi na světě udělal mnohem víc dobrého než zlého. Pomohl jsi i lidem, kteří tě nenáviděli, například proto, že jsi zabránil skutečné horké třetí světové válce Amerika - Rusko, kterou by Hillary pravděpodobně rozpoutala. A spoustě lidí jsi pomohl prostými, osobními, individuálními laskavostmi.

Donalde Johne Trumpe, jen velmi málo lidí by dokázalo naplnit tvé boty. Udělal jsi skvělé věci, a jen velmi málo lidí by dokázalo to, co ty. Budeš nám velmi chybět. Ve svých lepších chvílích chtěl Trump skutečně posílit a osvobodit americký lid a věřil v něj. A měl ho rád. Takže: odpočívej v pokoji, Donalde Johne Trumpe. Vyzýváme šedé klobouky, aby se k tomu postavily upřímně a otevřeně a vysvětlily lidem na celém světě podrobnosti Trumpovy smrti. Místo toho šedé klobouky v současnosti předstírají, že je vše v pořádku a že jejich náhrada Trumpa je skutečný Trump.

Ve skutečnosti je na Zemi zcela běžné, že zemře významná osoba a nahradí ji herec, klon nebo něco podobného. Koneckonců to dává určitým vládcům moci za trůnem snadný způsob, jak si udržet svou moc. Nebo v případě šedých klobouků by nejspíš tvrdili, že to musí udělat, protože za Trumpem stojí jednotně tolik lidí.

Novou společnost však nelze budovat na základě lží. A pravda je taková, že Trump odešel. Co tedy s lidmi na Zemi? No, nakonec je to na vás. Z naší strany jsme ještě více ztratili víru ve schopnost a ochotu šedých klobouků Zemi skutečně osvobodit. Kdybyste si s nimi teď promluvili, řekli by vám, že se Zemi stále chystají osvobodit, že na tom pracují, jen potřebují více času. Ale z našeho pohledu už měli času dost a nám se nelíbí všechno to lhaní a přísahy a číhání ve stínu a všechno to nechávání lidí trpět, které dělali.

Kdysi jsme považovali šedé klobouky za to nejbližší, co Země měla, za legitimní zástupce Země. Nyní je považujeme za další tajný spolek - jistě lepší než skutečné černé klobouky, ale ne spravedlivý a ne legitimní. Pokud chcete být svobodní - a vy svobodní budete, protože to nařídil Zdroj -, pak ˝čekat, až vás osvobodí šedé klobouky˝ už nám opravdu nepřipadá jako schůdná možnost. Možná vás ještě osvobodí a zlepší vaši životní úroveň, ale v tuto chvíli na to nechceme čekat, a navíc jim nevěříme, že Zemi skutečně osvobodí, pokud se jim podaří porazit temné správce. Takže to budete muset být vy, lidé Země, kdo se budou muset osvobodit sami, pokud se vůbec můžete osvobodit sami bez pomoci zvenčí. Nyní je možné, že situace na Zemi je tak složitá, že toho nedosáhnete, dokud nedojde ke slunečnímu záblesku nebo galaktickému zásahu. Ale i pak to jen vytvoří prostor. Bude na lidech na Zemi, aby tohoto otevření využili a vybudovali novou společnost.

V minulosti jsme si mysleli, že pokud přijde sluneční záblesk, šedé klobouky převezmou moc, osvobodí Zemi a všechno bude skvělé. Ale teď šedým kloboukům nevěříme a teď opravdu nechceme, aby Země skončila s šedými klobouky ve vedení. Nyní, i kdyby přišel sluneční záblesk nebo galaktický zásah, bude na lidech Země, aby udali směr, vykročili vpřed, převzali odpovědnost a vybudovali novou společnost. Mnozí z vás přišli právě pro tuto dobu. Pevně ve vás věřím, v náš milovaný pozemský personál. Prokázali jste, že jste schopní a srdeční. Očekávám, že až přijde čas, dost z vás skutečně vystoupí a přispěje k budování lepšího světa.

Nenavrhuji žádný druh násilí. To by bylo pouze kontraproduktivní. Pokud však dostatečný počet mužů a žen pozvedne své vědomí, pokud dostatečný počet mužů a žen bude požadovat svou svobodu, pak budete skutečně svobodní. Z našeho pohledu v tuto chvíli nemáte žádné legitimní zástupce. Budete muset být přítomni sami, místo aby vás znovu zastupovali politici nebo šedé klobouky. Vy jste vy a jste legitimní. Nikdo není legitimnější než vy.

Nakonec budete muset přestat čekat, že všechno napraví někdo jiný. Nakonec budete muset společně říci ˝dost˝, společně vytvořit lepší společnost a přestat dávat svou moc nějakému šedému klobouku, který slibuje všechno a dává málo.

Samozřejmě, že různí lidé jsou dobří v různých věcech: ne každý musí vytvářet nějaké nové hnutí. Uznávám také, že jde o proces. Pokud právě teď dokážete jen přežít nebo se postarat sami o sebe, pak to stačí - to pomáhá kolektivu. Nebo pokud vám zbývá trochu energie, ale ne příliš mnoho, zkuste být na někoho milí nebo se s někým spojit. Bezpečné, opravdové spojení na Zemi velmi chybí, a to je oblast, kde můžete hodně přispět bez velkého úsilí, například jen tím, že si s někým popovídáte a budete k němu laskaví. A samozřejmě můžete také pomoci celému kolektivu prostým pohledem do svého nitra a tím, že budete laskaví sami k sobě. Skutečně, vy jste ti, na které se čekalo.

Možná jsme my galaktici, možná i já sám udělal tu chybu, že jsme strávili více času rozhovory s lidmi, jako je Trump a šedé klobouky, o tom, jak osvobodit Zemi, než seriózními rozhovory, no, s vámi. Zdá se, že není s kým mluvit, kdo by mohl legitimně zastupovat lidi Země. A tak se dnes obracím na vás.

Co by se podle vás mělo na Zemi stát?
Lidé Země se mohou osvobodit sami. Uznáváme, že to může být v praxi těžko proveditelné. Přesto, co by k tomu bylo potřeba? Co by k tomu bylo produktivním krokem? Co mohou více či méně průměrní lidé udělat pro to, aby se dopracovali k nové a lepší společnosti? Jak by měla nová Země vypadat? Chcete naši pomoc, a pokud ano, jak bychom podle vás měli pomoci? Co bychom podle vás měli dělat? Netradiční návrhy jsou vítány, ale mějte na paměti, že sluneční záblesk nemůžeme spustit sami, to může udělat pouze Zdroj a Galaktické centrální slunce. Dále mějte na paměti, že pokud budeme jen vysílat pracovníky světla, pak se Země stane ještě bolestivější pro ty, kteří zůstanou. Pracovníci světla se pravděpodobně nebudou chtít vrátit na Zemi poté, co byli přeneseni nahoru. Navíc jim na záda umístíme obrovský terč, pokud je přeneseme nahoru a pak je přeneseme zpět dolů.

Také pokud jen tak přistaneme a začneme se setkávat s lidmi, aniž bychom předtím provedli úplný zásah a hromadné zatýkání, pak budeme ve velkém nebezpečí jak my, tak lidé, se kterými se setkáme. Takže z našeho pohledu naše přistání a buď setkání s každým na Zemi, nebo setkání s vybranými pracovníky světla víceméně vyžaduje nejprve úplný zásah, a to kvůli naší i vaší bezpečnosti.

Vyšší galaktičtí činitelé s rozhodovací pravomocí se pravděpodobně budou držet své současné intervenční politiky, která se zúží na intervenci v roce 2024 nebo spíše 2025, pokud nedojde ke slunečnímu záblesku nebo velkému produktivnímu kroku pro lidi na Zemi. Já sám začínám sympatizovat s návrhem, že bychom měli prostě veřejně oznámit naši existenci už dnes, ale rozhodující činitelé Galaktické konfederace tento plán zatím nejspíš neschválí.

Přesto jsem velmi zvědavý na vaše názory.
A abych skončil pozitivně: vím, že současná doba je velmi krutá, a je mi to líto. Zároveň je vaše budoucnost opravdu velmi krásná a světlá. Nyní je to velmi temné období, ale až pracovníci světla vystoupí vpřed a začnou budovat novou Zemi, vaše srdce budou pravděpodobně zpívat. Pravděpodobně zažijete radost, spojení a pečující energie a zážitky. Pravděpodobně zažijete úžasné chvíle. Okolnosti, které vás v současné době vyčerpávají, se mohou stát pouhými vzpomínkami, které už nebudete prožívat v přítomnosti.

Bolest z přítomnosti a minulosti nebude zapomenuta, ale také už nebude tak intenzivní, aby vás ochromila. Jak bylo slíbeno: budete svobodní. A nebyla by to svoboda, kdybyste byli po zbytek života citově ochromeni.

Vaše svoboda zahrnuje získání přístupu k fyzickému a emocionálnímu uzdravení. Byli byste překvapeni, o kolik lépe se budete cítit po určitém léčení, lepší výživě, svobodném přístupu k pravdivým informacím a učitelům a průvodcům a navíc k bezpečným a výživným kontaktům.

Pevně věřím, že za pár let budete velmi rádi, že jste u toho zůstali, a budete se cítit znovu nabití energií. A budete mít pocit, že váš život stál za to - nejen z hlediska služby nebo růstu duše, ale také prostě proto, že ve svém životě zažijete více radosti a lásky než smutku a bolesti. Vím, že pro některé z vás to v současné době neplatí, ale ztracený čas si vynahradíme.

Držte se. Lepší časy se opravdu blíží.
Tvůj hvězdný bratr,
Hakann

--

Poznámka channelera: tato zpráva obsahuje názor, že Izrael páchá v Gaze genocidu. Žiji také v Nizozemsku, kde se za určité projevy proti Izraeli dostanete do právních problémů. Nejsem právník a nevím, jestli mě tento konkrétní výrok (nebo můj výrok, že Trump je mrtvý) může skutečně dostat do právních potíží, ale nechci to zjišťovat.

Proto kvůli své právní ochraně připojím následující zřeknutí se odpovědnosti:
--
Prohlášení: Nepopírám holocaust. Nepopírám právo Izraele ani právo židovského národa na existenci. Jsem proti vraždění Izraelců ze strany Hamásu a dalších skupin. Nemyslím si, že by Židé měli být zabíjeni nebo vystěhováni ze zemí Izraele. Aktivně odrazuji od násilí všeho druhu. Aktivně také odrazuji od diskriminace všeho druhu, včetně (ale nejen) diskriminace Židů. Informace v této zprávě slouží k informačním a vzdělávacím a zábavným účelům. Tato zpráva obsahuje humor, parodii a satiru. K dispozici je sekce pro komentáře. Komentáře nemusí nutně odrážet mé názory a stanoviska.
Konec prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Přeji vám hezký týden. (pozn. koukám, že v Holandsku taky pěkně blbnou s tím, že některé skupiny lidí je správné vraždit... a některé fuj)

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/06/hakann-the-gray-hats-have-failed/

Zpět