3705 KaRa: Očekávejte zázraky James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-01-14

Já jsem KaRa. Přicházím v této době, abych byla s vámi v těchto významných změnách, o kterých jste mluvili, v době, která se odehrává zde, v této zemi, ve Spojených státech amerických, stejně jako v mnoha dalších zemích po celém světě. Jsou to totiž jasné, rozsáhlé změny, které se dějí, a to vše proto, aby došlo k Velkému přechodu a k vedení toho, co jste slyšeli nazývat Událostí, Přechodem nebo Slunečním zábleskem. To vše k tomu vede.

Ale ještě předtím se nacházíte v přechodu, který se odehrává právě teď a vede k mnoha změnám, přičemž některé z těchto změn jsou nové technologie, které se všude uvolňují. A tato technologie přichází. V mnoha oblastech již postupuje vpřed. Mnohé rady, o kterých jsme mluvili, pozemské rady, galaktické rady, to vše hovoří o uvolňování těchto nových technologií, nových energií, nových lékařských porozumění, která přesahují dnešní lékařské chápání, přesahují alopatickou medicínu, která se dnes praktikuje. Už se nebude nic praktikovat. Bude to skutečné. Budou to ti, kteří vědí, co dělají, a nezpochybňují to. Protože přichází technologie, která přesahuje vše, co tento svět v tuto chvíli má.

Ale přichází to. Je uvolňována. Nejprve pomalu, ale pak, stejně jako všechno, aby nabírala stále větší obrátky. Všude se plánují centra, která tuto technologii přinesou, tato ʺmed-lůžkaʺ, jak je chcete nazývat. Jsou to předchůdci nebeských léčebných komor, o kterých jste také slyšeli, a někteří tyto komory dokonce navštívili ve svém světelném nebo astrálním těle. Jsou skutečné. A objevují se stále častěji.

Tyto technologie jsou založeny na vědomí. Vědomí a vibrační frekvence spolupracují a přinášejí změny nebo restrukturalizaci v rámci procesů DNA, o kterých jste slyšeli, doslova vracejí DNA tam, kde chcete, aby byla, zpět do doby, než byla změněna, než byla posunuta od vyvážené DNA, ve které máte všichni být a mít vyváženou strukturu DNA. A nezapomínejte na změnu DNA, abyste přidali další DNA, další mimo dvojitou šroubovici, a znovu ji tu a tam propojili. To vše se blíží.

Důvod, proč o tom teď mluvím já, proč o tom mluvil James ve vaší dřívější diskusi, je ten, že chceme - my, kteří jsme všichni Galaktici, Vzestoupení mistři, Agarthané, všichni vaši Průvodci, kteří s vámi pracují, vaše Vyšší Boží Já, abyste nyní začali sdílet více a více, jak jste schopni, jak to situace vyžaduje. Sdílejte. Buďte otevření. Nebojte se nyní o těchto věcech mluvit. O těchto nových technologiích. Stejně jako o tom mluvil váš prezident Trump v roce 2016. Naznačil to. Dokonce se téměř přímo zmínil o tom, že tyto technologie nahradí ty, které máte nyní. Takže vaše farmaceutické společnosti už nebudou, nemocnice, jak je znáte nyní, už nebudou. To je ta změna, kterou jste všichni očekávali, na kterou jste čekali. Nemějte pocit, že nepřichází. V žádném případě se nehněvejte, že k tomu ještě nedošlo. Všechno je proces, který musí pokračovat právě tak, jak probíhá. Lidstvo právě teď není připraveno na to, aby bylo těmito změnami zaplaveno celé předem. Změny ze dne na den nejsou v tuto chvíli možné. Bude jich však přibývat. Ale zatím to prostě vězte jako to, co to je, jako přechod, kdy se vše pohybuje směrem ke světlu. Světla a lásky a vyššího vědomí. To je to, kam všichni směřujete. To je to, co přichází.

V příštím roce, nechci předpovídat, ale v příštím roce očekávejte zázraky. To je to, co se děje. Zázraky. Vědecké zázraky. Vědecké a duchovní zázraky. Mnozí se na to budou dívat jako na zázraky. Vy sami to poznáte jinak. Poznejte to tak, jak to je. Poznáte to jako spojení vědy a ducha, které se spojují. K tomu se přiklání vaše technologie. A ano, technologie může být použita pro zlé síly, může být použita temnými silami. Stejně jako tomu bylo doposud. Ale tyto časy se mění. Přesouváte se za hranice temnoty. Stále více se plně posouváte do světla. Očekávejte tedy zázraky.

Já jsem KaRa a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. Abyste se i nadále pohybovali směrem k tomuto přechodu a umožnili celému procesu, aby se dále odehrával.

A nyní na okamžik propouštím dalšího, který si přeje oslovit tuto skupinu, a všechny, kteří rezonují s těmito slovy.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/14/kara-of-the-pleiades-expect-miracles/

Zpět