3282 Kolektiv: Poselství naděje Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2022-10-16

Q: Čtu a slyším o exekutivních příkazech podepsaných prezidentem za bezhotovostní společnost, zrušení států, prosazování biotechnologické transhumanistické agendy atd. Jsou to rekvizity pro vyvolávání strachu, nebo se to skutečně může stát? Mohou se rozvinout?
A: Je životně důležité porozumět tomu, jak funguje mašinérie starého (rychle slábnoucího) řádu, abyste mohli plně sledovat, co se nyní děje. Za prvé, vězte, že v průběhu staletí, a zejména během posledních zhruba 50 let, měli staří samozvaní vládci mnoho plánů a programů, které hodlali zavést a uskutečnit, jejichž destruktivní účinky měly ubližovat nebo usilovně ovládat nejen lidstvo, ale i Zemi samotnou. Tyto programy jsou téměř vždy doprovázeny mediálními kampaněmi, které v populaci podněcují strach, rozrušení a pocity bezmoci. Jedním ze způsobů, jak se to provádí, je šíření dostatečného množství zpráv o chystaných kontrolních opatřeních, vydávaných způsoby, které se zdají být varováním pro masy, aby v lidstvu vyvolaly pocit, že jsou sledovány, kontrolovány a ovládány. Ať už je to konečný výsledek nebo ne, jakmile skupinové a individuální vědomí cítí, že tomu tak je, velká část této agendy je již splněna.

V průběhu let rozšířili masovou paniku kvůli údajným chystaným válkám, přírodním katastrofám, technologickým zhroucením, ztrátám elektrické sítě, nedostatku potravin, drastickým nemocem. Vyjmenovat všechny temné plány by zabralo spoustu času. Zveřejňují je do médií, aby šířily strach a emocionální rozrušení a očekávání ʺtemných dnů před námiʺ. Ať už jsou tyto plány úspěšně splněny nebo ne (jako část z nich), automatická lidská reakce za ně udělá velkou část práce, pokud jde o udržení vědomí lidí v sevřeném pocitu bezmoci a trvalé nouze. Tyto konkrétní emocionální frekvence je pro lidi často obtížné ignorovat nebo z nich vylézt, protože se dotýkají aspektu přežití v mozku a nechají lidstvo zranitelné vůči tomu, aby bylo ovládáno energetickým strháváním a také psychologickou manipulací. V posledních několika letech jste to viděli ve velkém měřítku. A tak je stěží překvapivé zjištění, že mají záměry pro ještě větší plány.

Lidstvo bylo během tisíciletí trénováno, aby určitým způsobem reagovalo na určité podněty. Kroky, které následují, pak vedou lidi zdánlivě logickými způsoby do libovolného počtu pastí, aby zadržely nejen jejich vnější pohyby, ale i jejich vědomí. Mluvíte o agendách, které skutečně existují, a my bychom to neřekli jinak. Přesto je velká část práce vštěpování jakékoli temné agendy již splněna, jakmile o ní lidé uslyší a začnou se jí bát. Již nyní jsou lidé v pozici ʺvzdát se své mociʺ, jak to mnozí nazývají, a to je přesně plán vašich bývalých ʺvládcůʺ. Pamatujte, že v mainstreamových (nebo ve většině alternativních) zpravodajských zdrojích neuslyšíte o práci Archandělů nebo o pokračující aktivní přítomnosti Velitelství Aštara v lidském životě. Tyto krásné bytosti, které považujeme za své, jsou daleko od toho, aby jen ustupovaly a pozorovaly, co se nyní děje na Zemi. Mocně pracují na vyvážení dvou velmi velkých úvah. První je univerzální požadavek, aby si lidstvo vybíralo své vlastní osudy, vědomí a životní podmínky. Druhou je aktivní pomoc, kterou stále více nabízíme my všichni, jak to nazývají lidé na Zemi. Odpovídáme také na vnímající Světlo, které se každým dnem stále více vylévá na planetu a volá vás všechny a nás všechny, abychom integrovali formy života ve vyšších dimenzích se životem na Zemi.

Vězte, že za prvé, temné agendy, do kterých i nyní investují velké sumy peněz, technologií a úsilí, se neuskuteční. Jsme si vědomi toho, že některé aspekty těchto plánů již byly zavedeny a že se může zdát, že se úspěšně ujímají. Co kdybyste však mnohem správněji viděli jejich ʺresetováníʺ a redesign DNA jako jejich vlastní reakce strachu? Tyto zoufalé triky existují jen proto, že vědí, že jejich ʺčas vypršelʺ a že stále více jejich kdysi vlivných vůdců je zatýkáno nebo jinak zadržováno a odstraňováno z míst rozhodování. Podobně byly zmrazeny nebo odstraněny jejich finanční prostředky z jejich účtů, což je více než symbolická akce z hlediska zastavení jejich pohybu vpřed. A tak se spoléhají na poslední páku, kterou musí zatáhnout, a která se snaží vyvolat paniku a strachem navozené dodržování jejich nefunkčních programů mezi masami. Rozhodli se, že alespoň zdání jejich bývalé síly je stále na místě a mohou použít energie hromadného traumatu, aby podpořili své úsilí zůstat na místě a nakonec znovu získat ztracenou sílu. Toto je jejich poněkud smutný závěr, protože vaše galaxie a Vesmír se nyní pohybují vpřed do frekvencí Vzestupu života vyšších dimenzí. Pozemské bytosti se nemohou vrátit do nižšího řádu třetí dimenze o nic víc, než byste dokázali najít způsob, jak zabránit samotnému Světlu, aby osvětlovalo každý aspekt pozemského života. Zkusili najít způsob, jak to udělat, a nakonec to vzdali, viděli jeho nemožnost.

Q: Existuje nižší dimenzionální verze Země - konkrétní časová osa, o které se domnívají, že je možné ji udržet, aby jejich šaráda mohla pokračovat, tak či onak?

A: Ani to jim teď není otevřené. Ztratili své poslední šance udržet si své dřívější šílenství a věrnost temnému řádu. A tak musí zažít Světlo, jako všichni, a vidět, kým jsou, jakmile jsou osvíceni jeho přítomností a Božskou Láskou. I když jsme si jisti, že tyto zprávy jsou podivné a je těžké je slyšet, rádi bychom vás požádali, abyste se spíše než se znepokojovat podívali přímo na tyto akce a oznámení a dali jejich skutečným zdrojům vědět: ʺNemáte žádnou sílu - odejděte! Vyšší Světlo je nyní jedinou realitou.ʺ Mnozí si všimli, že to zní jako slova Dobré čarodějnice Glindy z filmu Čaroděj ze země Oz. Tento příběh obsahuje mnoho obrazů, podobně jako v trilogii Pán prstenů popisují současný život na Zemi více, než by se mohlo zdát. Zatímco staří, samozvaní ʺvládciʺ tvrdě pracovali, aby ovládli symbolické představy, které mocně ovlivňují lidský život, často jejich záměrům a plánům unikal význam a vlivy, protože Světlo prosvítalo trhlinami v jejich fasádě.

Když nyní procházíte svým dnem, přemýšlejte o symbolice znovuzrození, obnovy a posílení. Uvažte, že ti archandělé a jiné Světelné Bytosti, kteří jsou nyní ʺna zemiʺ v pozemském životě, kráčejí mezi vámi ve fyzičnu, nejsou vázáni pravidly, která jim brání vetkat svou přítomnost a svůj vlastní vyšší úhel pohledu do lidského života na hluboké úrovni. Všichni plníte stejnou misi, každý svým vlastním způsobem. Vy všichni šíříte Světlo způsoby, které obracejí lidskou vizi vzhůru, pryč od děsivých zpráv a snížených očekávání. Vy všichni ukotvujete svou vlastní Pravdu způsoby, které všem kolem vás na mnoho mil v každém směru připomínají, že nesou vyšší pravdu, která nemá nic společného s preferencemi minulé mocenské struktury. Jejich čas skončil, neplaťte jim, jak někteří říkají, ʺvěčný komplimentʺ pocitu ohrožení nebo nejistoty ohledně toho, jak se život nyní vyvíjí. Ve skutečnosti se posouváte do své suverenity způsoby, které bychom ani my nedokázali předpovědět.

Q: Je příběh už plně napsaný?

A: V širším slova smyslu to možná bylo. Vše se přesouvá do světa Míru a prosperity založeném na Světle. Přesto podrobnosti o této cestě stále píšete vy. Dívejte se na sebe jako na toho, kdo ovládá svůj vlastní osud, včetně toho, jak zvládáte současné tlaky a stresy pozemského života. Když se rozhodnete uvolnit staré nacvičené reakce pocitu izolace, utlačování, beznaděje nebo porážky, uvolňujete staré paradigma pro celé lidstvo. Vezměte tedy ten prapor, o kterém vám kdysi bylo řečeno, že je zakázán, nebo že je to nemožné, a slovy básníka: ʺVstaňte jako lvi po spánku.ʺ V nepřemožitelném počtu - setřeste řetězy k Zemi jako rosu, která na tebe ve spánku padla - je vás mnoho - je jich málo.ʺ A tak to je! Namaste, přátelé, kteří jste rodinou! Nikdy nejste sami.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/16/the-collective-a-message-of-hope/

Zpět