5444 Vyšší já: Jak dosáhnete svého cíle Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-11-12

Když už jste si mysleli, že hůř být nemůže, svět je nyní svědkem války v Gaze takových rozměrů, že se člověk ptá, jak a kdy skončí. ˝Matoušovo poselství - 1. listopad˝ plně pokrývá vývoj událostí a doporučuji vám přečíst si celou verzi, abyste se poučili o účelu války, za kterou stojí ilumináti. Následující úryvek z poselství jasně odhaluje, že ji naplánovali, a jejich záměry.

˝Záměrem protiútoku iluminátů v Gaze je způsobit masovou smrt, zranění, strach a extrémní strádání přeživších a izraelské obranné síly dostaly rozkaz ochromit Palestinu do nenapravitelného stavu. Skalní vibrace této kombinace přidané k vibracím všech, kteří trpí, visí na zemském obzoru jako zlověstná bouřková mračna.˝

*******

Svět se zmítá od jedné krize ke druhé, a když už jste si mysleli, že nemůže být hůř, stane se, a lidé se ptají, jak a kde to všechno skončí. To, drazí, je stále v procesu tavení a záleží na tom, jak zareagují síly Světla. Je to choulostivá situace, kterou si málokdo přeje, aby přerostla ve světovou válku, ale mohou si být jisti, že by to nebylo dovoleno, protože větší Plán je pro úspěch Světla. To, jak dosáhnete svého cíle, závisí na vašich činech a reakci na události, které se dějí kolem vás. Naším přáním je, abyste udržovali vibrace lásky a šířili je kolem sebe všem lidem, protože to udrží dobrou úroveň, tak důležitou v takovémto náročném období. Již jste vstoupili do fotonového pásu a s postupujícím časem se vibrace budou zvedat a negativita jimi bude oslabována a nakonec zmizí. Ať se tedy vaše myšlenky točí kolem lásky/světla, které udržuje vaše naděje při životě. Jsme s vámi a přejeme si, abyste šli stále dál, a víme, že máte záměr a sílu vůle uspět. Na tyto časy jste čekali a připravovali se na ně s dostatečným předstihem.

Navzdory současné temnotě, která se snesla na Zemi, vaše Světlo pozvedá další duše a dává jim naději. V očekávání tohoto období konce časů jste byli vybráni, protože jste se pozvedli a dokážete udržet vibrace. Nikdy neochabujte, protože ve hvězdách je psáno, že Světlo zvítězí, a to zaslouženě. Vy jako Světelné bytosti jste majáky, které ostatním pomohou najít cestu domů. Ve skutečnosti ani nevíte, jak důležitý je váš příspěvek k dosažení vítězství nad temnými. Na tyto časy jste se připravovali tak dlouho a rozhodli jste se být přítomni, protože máte sílu a odhodlání jít celou cestou, jak je třeba k dosažení cíle. Nikdy se nebojte temných, protože vaše Světlo je vaší ochranou, a proto se ho snaží zničit.

Ve skutečnosti vědí, že jste silnější než oni, ale zkoušejí všechny triky, aby vás vyvedli z míry. Zůstaňte proto pevní a odolní s vědomím, že jste mocnější než oni. Strach je jejich zbraň a energie, ze které žijí a která roste kvůli stavu Země, která reaguje na tolik negativity. Má však svůj vlastní způsob, jak se s těmito problémy vypořádat.

Se smutkem slyšíme nářek těch obléhaných duší v Gaze, které jsou uvězněny v těch nejnesnesitelnějších podmínkách, ale nezapojily by se do toho, kdyby to nebylo součástí jejich vývoje. Na jedné úrovni, jakkoli se to může zdát nepravděpodobné, přijali výzvu, kterou na sebe vzali, s vědomím, že to pomůže jejich touze překonat svou křehkost. Před svým vtělením věděli, že život bude přinejmenším velmi náročný, ale také věděli, že představuje příležitost k rychlejšímu vývoji.

Drazí, víme, že život může být pro mnoho lidí těžký, ale všechny duše se ocitnou přesně tam, kde se mohou zbavit karmy a pokročit, a pokud se jim to podaří, nikdy už nebudou muset čelit stejným výzvám. Může to znít krutě, když duše procházejí takovými zkušenostmi, ale ukázalo se, že je to jediný způsob, jak se skutečně učit. Když se mezi životy vrátíte do Světla, vaši Průvodci vás přirozeně provedou vašimi zkušenostmi a pomohou vám pochopit jejich výsledek.

Každá duše hraje roli, která je pro výsledek zásadní, a buďte si jisti, že na její uspořádání je třeba se hodně připravovat. Neúspěch je považován za součást vašich zkušeností a vždy máte příležitost setkat se se stejnou výzvou znovu. Jak jsme již dříve často zdůrazňovali, není žádná hanba promeškat [projít?] životem, v němž jste sešli z cesty; ve skutečnosti byste měli být díky tomu mnohem silnější. Zkušenosti jsou žádoucí v jakékoli fázi, takže váš čas má vždy hodnotu a vždy z něj lze něco vytěžit.

Země je pro vaše zkušenosti ideální a ve vaší soustavě není jiná planeta, která by mohla nabídnout tak širokou škálu zkušeností. Jak krásné místo to je, a přesto člověk ve své nevědomosti nemá představu, že je to forma života, která se člověku dala k uplatnění jeho svobodné vůle.

Právě teď se Matka Země ˝oklepává˝ z některých nežádoucích změn, aby mohla Zemi očistit a nakonec ji obnovit do původního stavu. Dochází k mnoha změnám a Země se v důsledku toho tu a tam otřese. Záleží však na dlouhodobých přínosech a vyčištění starých a již neužitečných způsobů jednání. Uvolní místo změnám, které budou prospěšné pro všechny lidi. Není snadné jí dosáhnout, dokud ji lidé musí prožívat, ale bude to co nejjednodušší. Žádá se od vás hodně, ale lidé jsou vytrvalí a odhodlaní změny dotáhnout do konce i za cenu toho, že budou zažívat nižší úroveň pohodlí. Brzy bude zřejmé, kam lidstvo směřuje, a budoucnost vypadá jasně a jistě. Opouštím vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/12/mike-quinseys-higher-self-how-you-reach-you-goal/

Zpět