2917 Shalashian: Příliš rychlý čas Rafael (Neva Gabriel)

[ Ezoterika ] 2022-08-07

Čas stále plyne a vy jste si všimli, že se uprostřed vašich každodenních povinností rychleji rozpouští. Stalo se tak díky intenzivní činnosti Arkturiánů, kteří přetvářejí tuto realitu tak, jak se projevuje, a ʺodhmotňujíʺ každou částečku hmoty. Jak tato práce postupuje, čas, jak jej vnímáte, se rozpouští rychleji a vy si tak můžete stále dokola opakovat, že ʺdříve jste za hodinu stihli více věcí než nyníʺ. To je výsledek této práce, která sjednocuje Zemi ve věčném TEĎ. Vaše vědomí přirozeně splyne s tímto TEĎ a vy budete vše kolem sebe vnímat s větší jasností a láskou. Byly to eony času ponořeného do hustoty a nyní krůček po krůčku vstupujete do toho, čemu říkáme Nová éra. Změny stále probíhají, a i když se to možná nezdá, uvědomili jste si, že něco skutečně není tím, čím to bylo dříve.

Nyní lépe rozeznáváte informace, které jsou vám sdělovány? Uvědomujete si, že už není tak snadné vás oklamat zkreslenými informacemi a podvodem? Je to proto, že vstupujete do jiného pole vibrací a toto splynutí umožňuje, aby se vaše intuice a rozlišování více zvýšily. Na druhou stranu ti, kteří se nadále snaží udržet si masky a předstírat, že jsou tím, čím nejsou, prohrabávají ʺsvé truhly s nápadyʺ a snaží se pokračovat ve své hře manipulace a naprostého nedostatku lásky k lidské rase jako celku. Jakmile však na vás narazí ve vašich nových stavech sebepoznání, jsou nuceni mnohokrát ustoupit a znovu a znovu se pokoušet najít nové způsoby, jak svá vyprávění přijmout. Vidíte, že zde stojíme před ʺoddělením zrna od plevʺ, protože nebudete schopni pokračovat v míchání, jakmile do vás vstoupí Světlo a závoje se zvednou. Každý se ukáže takový, jaký skutečně je, a už se nebude možné skrývat za falešný charakter. Uprostřed prostředí Dělníků a Bojovníků Světla budete nadále pozorovat tento dominový efekt.

Stále dochází k infiltraci a k působení lidí v ʺovčí kůžiʺ, loutek, které se snaží vydávat za nás nebo za přenašeče našich poselství, vyvolávají a snaží se vyvolat zmatek v myslích dalších inkarnovaných duší, které nyní přicházejí, aby hledaly informace a směr. Je důležité zdůraznit, že lidé, kteří si dovolí takto jednat a nechají se vést svou chamtivostí, ješitností a touhou po moci, budou muset takové jednání nést u velkého soudu svědomí. Navádění lidí ke zmatkům má velmi vysokou cenu, když jste na vrcholu velkého vzestupu. My v Galaktické federaci vás musíme neustále varovat před těmito lidmi, kteří jsou stále ztraceni sami v sobě a hledají záři reflektorů, aby se cítili milováni. Nemaťte je a nepleťte jim do cesty velké dílo, které se děje.

Čeká vás spousta léčení a veškerá špína se dostane zpod koberce, aby se všichni mohli zcela očistit. Ve všech směrech, zejména ve společenství Pracovníků světla a Bojovníků světla, stejně jako v různých regionech rozesetých po vašem světě, je třeba něco upravit a vyléčit, a jak se čas rozpouští do VĚČNÉHO TEĎ, procesy karmy se urychlují, takže se rychle odpoutáváte od starých vzorců. Pro mnohé z vás to bylo příliš bolestivé, protože jak do vás vstupuje Světlo, začíná být jasněji vidět to, co bylo v nevědomí. Mějte na paměti, že ať je to jakkoli bolestivé, je nutné se vrátit/revidovat svou minulost, abyste mohli definitivně udělat ʺtečky za svým JÁʺ a dokončit své cesty za uzdravením karmy.

Mnozí z vás hledali odpovědi na intenzivní otřesy, které ve vás probíhají, když si uvědomujete, co bylo skryto hluboko ve vašem nitru. A nepochybujte o tom, že je vám poskytována skutečná pomoc a vaši andělé strážní vás chrání před některými detaily, které by vám mohly v těchto očistných procesech bránit. Můžeme říci, že ʺje přirozenéʺ, že se stále ještě objevují negativní síly, které se je budou snažit vést k dezinformacím, aby se cítili ještě více ztraceni. Ti, kteří se snaží mást, se nyní ocitnou v léčce, protože je opustí ti, kterým nejvíce důvěřovali, a nebudou mít jinou možnost než se vzdát Silám Světla.

Uprostřed tolika událostí jsme také rádi, že nás stále více z vás hledá, a to nejen na obloze, ale i ve svých srdcích. Naše přibližování bylo postupné, protože ti méně probuzení nějak pociťují teplo ve svých srdcích, které je přimělo hledat ʺněco vícʺ nad rámec svých jednoduchých každodenních úkolů. A jakkoli mnozí z nich stále nemají mysl rozšířenou o skutečnost, že nejste ve vesmíru sami a malí, alespoň uznají, že existuje NĚCO VĚTŠÍHO, co řídí celý tento orchestr života chvějícího se na Zemi (a zřejmě i v celé galaxii). Tyto duše se každým dnem více probouzejí, což přirozeně zvyšuje frekvenci planety a umožňuje nám se k ní ještě více přiblížit. Musíme vám také sdělit, že jak budou probíhat všechny úpravy, více duší opustí vaše pozemské životy, aby na jejich místa mohli ʺnastoupitʺ jiní.

Nebojte se, když takto mluvíme, protože je toho mnohem víc, než vaše mysl nyní dokáže pochopit. Mnozí z vás jsou nadšeni, pokud jde o ʺodchod ze Zeměʺ, jiní jsou na úrovni duše nadšeni vyhlídkou na opětovné shledání se svými rodinnými příslušníky na druhé straně závoje. Drazí, na Zemi probíhá modernizace všech duší a také migrace a reemigrace, která je výsledkem celého probíhajícího procesu vzestupu. Na planetu přirozeně dorazily duševně a duchovně vyspělejší duše, aby poskytly svůj podíl pomoci, zatímco ostatní následují své cesty v jiných sférách. Je důležité, abyste si vážili každé vteřiny na Zemi a zdržovali se soustředění na nepozitivní věci. Mnozí, když opouštějí planetu často předčasně, protože zanedbávají potřebu větší péče o sebe, litují, že přišli o takovou příležitost spolupracovat tak přímo ze zkušenosti. Mějte tedy lásku k sobě, pečujte o sebe, važte si a prožívejte každou vteřinu s hledáním toho dobrého, abyste se cítili se svou povinností spokojeni, až budete povoláni se s námi opět setkat, zde na druhé straně závoje.

Jsem SaLuSa ze Síria a opět - jako mluvčí Galaktické federace - vidím velké světlo, které obklopuje Zemi a smete všechny zbývající stíny. S radostí také vidíme, že komunikace s námi se zvýšila díky rostoucí lásce, která zesiluje zachycení signálu našich poselství, a to skutečným způsobem.

*Hatonn si v poslední době vzal na starost, aby na ty, kdo se za nás snaží vydávat, nebo na ty, kdo tvrdí, že předávají naše poselství, uvalil zvláštní kód. Udělal to proto, aby lidé na úrovni šišinky, když na vás narazí, přijali signál vyslaný Hatonnovým kódem a jednoduše vycítili, že ʺněco není v pořádkuʺ, a nepřikládali vám důvěru. Protože koluje mnoho informací, mohl Hatonn působit intenzivněji a svou velkou roli plní dobře. V tuto chvíli vám já, SaLuSa, na palubě naší velké mateřské lodi umístěné nad Brazílií, s láskou předávám toto poselství a děkuji vám za veškerou pozornost, která je nám v tuto chvíli věnována.

Přijměte naše upřímná přání míru, lásky, světla, svobody a pravdy!

Selatherin A-al Arjaten!
(Siriansky: Protože ano. Všichni jsme jedno!)Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/07/shalashian-hours-passing-too-fast/

Zpět