1968 Hatton Anne Bellringer

[ Ezoterika ] 2022-01-03

Zdravím vás!

Na Matku Zemi dorazil další rok. V tomto roce dojde na Matce Zemi k velkým změnám, neboť se chystá dlouho očekávaný přechod do vyšších sfér. Na tento slavný okamžik čekala 4,5 miliardy let. Tyto miliardy let trpělivě čekala, až si některé duše uvědomí svého velkého Božího ducha, který má v sobě tvůrčí sílu Stvoření. Každá civilizace, která přišla a odešla každých 10-12 tisíc let, nikdy nedosáhla tohoto cíle, po kterém toužila. Ne, ani jedna! Byli někteří, kteří se stali osvícenými, ale musíte vědět, že zapouzdření od Lucifera (Satana) tomu zabránilo. Jeho cílem a tím, na čem pracoval několik miliard let, bylo přesvědčit oduševnělé, že nejsou nic, že jsou hříšníci a že Bůh existuje někde tam venku jako velký otec s velkým klackem, aby potrestal každého, kdo se odváží neuposlechnout jeho zákony. Poznáváte ten obraz, který lidstvu namaloval? Ani na okamžik si nemyslete, že Satan byl hloupý. Měl velký intelekt a ponořil se do Temnoty, aby se stal největším Temným, jakého kdy kdo stvořil. Jak to, že se mu tento čin tak dobře podařil? To vám dobře povím! Podařilo se mu to prostřednictvím náboženství a uctívání. On a jeho temní Andělé využili to, co bylo pro lidi posvátné, a nenápadně změnili jeho poselství lží a dezinformacemi smíšenými s Pravdou.

Takto mluvím o vaší nejsvětější ″Bibli″. Učilo se, že Bible svatá je ABSOLUTNÍ slovo Boží a že tato″ posvátná″ slova je třeba poslouchat, jinak daný člověk přijde do pekla. Nejen to, ale po celé Zemi vznikla další náboženství, například hinduismus, buddhismus, křesťanství a nespočet křesťanských církví, které soupeřily o Pravdu. Neřekl jsem, že je špatné uctívat Boha, ale lži a dezinformace, které se učily stále dokola, se staly Pravdou. Nakonec jsem měl všeho toho blábolu plné zuby a cítil jsem, že je třeba něco udělat. Nadiktoval jsem jednomu člověku prostřednictvím rádiového signálu slova, která byla Fénixovými deníky. V těchto Svatých knihách Světlých říší jsem ukázal, co se na Zemi děje se všemi Temnými, a použil jsem dokument za dokumentem, které byly zaznamenány a před vámi lidmi utajeny. Cituji mnoho dokumentů, knih a zákonů, které byly přijaty, abych dokázal, co tvrdím. Odhaluji vám tajné informace, které vaše vláda dělala a stále dělá a které drží v tajnosti, ale také vám musím připomenout, že jsem vám předal mnoho poselství, která jsou nadčasová, stejně jako poselství od velkých Mistrů a Kohanů. Nejdůležitější je, že byla vyřčena lež o Jidášovi, a to je syn velekněze.

Viníkem byl Juda Ihariotský, nikoli Jidáš Iškariotský. Vidíte tu podobnost jmen? Také největší lež o Esu Immanuelovi. který byl falešně pojmenován ″Ježíš″ a Syn Boží. NE! Byl to syn archanděla Gabriela. Ach, moji drazí, kdybyste jen věděli, kolik jich prošlo, aby zjistili, že žádný růžový oblak vytržení nebyl a není a že uvěřili lži, kterou vnutili ostatním. Ta muka a úzkost, kterou trpěli, zvláště když jim byla dána skutečná PRAVDA z Deníků a oni ji vyhodili do koše jako kacířství. Kvůli velkým LŽÍM se probudilo jen velmi málo oduševnělých. Skvělou zprávou je, že tito probuzení Pracovníci světla svými Peticemi pomohli bezpočtu duší na Astrální rovině získat velký duševní růst s mnoha promocemi! A nejen to, pomohli také nespočtu lidí na jiných 3D planetách a s pomocí Sanandy rozbili Satanskou říši.

Matka Země čeká už jen několik dní a hodin, až se probudí další duše, zejména v prázdnotě z civilizací z před eony let. Brzy však tuto vyčkávací pozici vydechne. Mé poselství je určeno těm, kteří stále dřímají k Pravdě - PROBUĎTE SE! A Pracovníkům světla: Zůstaňte soustředění, klidní a vyrovnaní.

Má velká láska VŠEM duším!
https://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/2022/01/05/pleiadian-commander-hatonn-warns-mother-earth-is-about-to-let-go/

Zdroj: https://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/2022/01/05/

Zpět