534 Výzva pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky Ivan Kuznec

[ Ezoterika ] 2020-10-05

Dvojramenný kríž, ktorý je integrálnou súčasťou štátneho znaku Slovenskej republiky, je veľmi silný, jemnohmotný, energo-informačno deštruktívny tvarový žiarič. Spirituálna symbolika dvojramenného kríža vyjadruje-znázorňuje ontologickú principiálnosť vedomia entity známej pod meno BAPHOMET, foneticky BAFOMET! Je to jeho primárny, graficko-identifikačný atribút. Táto entita je jedna z najdeštruktívnejších, aké existujú v našom vesmíre, možno aj v celom multivesmíre! Je to jeden z hlavných tzv. PADLÝCH ANJELOV. Heraldik, predkladateľ grafického návrhu tohto symbolu Slovenského etnika, v súčasnosti aj Slovenskej republiky bol pri uvažovaní-rozhodovaní o finálnej morfológii predmetného znaku, evidentne pod intenzívnym, inšpiračno-imaginatívnym vplyvom konkrétnej démonskej hierarchickej bytosti. To je neoddiskustovateľné objektívne FAKTUM.

Slovenský národ a Slovenská republika, ktorej (v prvom rade etnická) a štátnoidentifikačná symbolika je taká aká je, nemá a ani nemôže mať veľkú spirituálnu perspektívu vývoja, pokiaľ sa vedome a dobrovoľne nezriekne BAFOMETOVHO SYMBOLU, a nerozhodne sa pre iný kladne-konštruktívny štátno a národnoidentifikačný symbol. Sila a efektivita symboliky je nesmierne obrovská v jemnohmotných rovinách existencie, omnoho väčšia, než si neinformovaní ľudia vôbec dokážu predstaviť. Všetko, čo sa udeje v celom multivesmíre, sa najprv manifestuje v jemnohmotných, spirituálnych dimenziách a až potom následne, na základe akčnej predlohy z týchto dimenzií sa projektívne zrkadlí v tomto našom 3d časopriestore. Ingerencia tejto symboliky do karmických príčinných súvislostí a kauzálnych spätných väzieb KARMY SLOVENSKÉHO NÁRODA A SLOVENSKEJ REPUBLIKY je síce latentná, no o to viac kauzálne-efektívna. Platí jednoduchá zákonitosť : KOHO SYMBOLIKU POUŽÍVAŠ A SA S ŇOU IDENTIFIKUJEŠ, NA TOHO SI JEMNOHMOTNE, PROSTREDNICTVOM NEVIDITEĽNÝCH JEMNÝCH ENERGO-INFORMAČNÝCH PRENOSOV-TRANSFEROV NAPOJENÝ, S NÍM PREPOJENÝ. Či sa to niekomu páči alebo nie, pravda je taká aká je a nič na tom nezmení. Túto problematiku (a ona to PROBLEMATIKA objektívne je) neradno podceňovať. Nikdy nič nieje náhoda, tzv. náhoda je len a len doposiaľ exaktnou vedou nespoznaná zákonitosť.

Neviem presne, aká je chronológia genézy dvojramenného kríža v kontexte konštituovania slovenského národa. No jedno viem určite, že tento symbol BAFOMETA ako prví nezačali používať Štúrovci počas trvania tzv. MERUÔSMYCH rokov 19. storočia, avšak už starí Slovieni o X storočí skôr. Mám dôvodné podozrenie, hraničiace až s istotou, že skutočná karmická kauzalita storočí trvajúcej poroby slovenského národa bola primárne podmienená práve touto, veľmi nešťastnou voľbou etnicko-identifikačnej symboliky. Národ, ktorý si zvolil takúto poľutovania hodnú SYMBOLIKU BAFOMETA, je na úrovni podvedomej a nevedomej kolektívnej mysle národa, nevedomo a podvedomo "dobrovoľne" ako kolektívna bytosť, služobníkom/služobníčkou entity, s ktorej symbolikou sa identifikuje. Neznalosť vesmírnych zákonov neospravedlňuje a ani nevyviňuje...!!!

SAPIENTI SAT DICTUM...!!! Z tohto hľadiska by bolo nesmierne žiadúce, urýchlene a neodkladne opustiť, zanechať používanie predmetnej symboliky a spirituálne uvážlivo sa rozhodnúť pre novú, konečne už kladnú, konštruktívnu symboliku. Možno už "predvčerom" bolo neskoro. Rozhodnúť sa, najlepšie už dnes, zajtra, pozajtra, lepšie ako nikdy... Čím skôr, tým lepšie. Relevancia novej štátno-identifikačnej symboliky je viac než obrovská. Všetko v celom multivesmíre má svoje latentné, kauzálne spätno-väzobné pozadie, bez ohľadu na to, čo si o tom ten alebo onen myslí. Príčinno-súvislostnne to pôsobí 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365/366 dní v roku. Takže znova: SAPIENTI SAT DICTUM...!!! Úprimne, srdečne a pokorne prosím adresátov tejto VÝZVY NAJVYŠŠÍM ÚSTAVNÝM ČINITEĽOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY o čo najmasovejšie rozšírenie, preposielanie medzi obyvateľov Slovenskej republiky a eventuálne aj medzi bratov Čechov. Moravanov, Slezanov... Za porozumenie Vám všetkým vopred úprimne a srdečne ďakujem.

V Bratislave dňa 30. septembra 2020.
V úcte a s pozdravom Ivan Kuznec.

Zdroj: http://channeling.safo.cz/detail.php?id=534

Zpět