6783 Hakann: Místní setkání pro ty, kteří hledají první kontakt s laskavými mimozemšťany A.S.

[ Ezoterika ] 2024-06-19

V současné době je váš svět sevřen strachem. Je tu strach z třetí světové války, strach z odvádění dětí, strach z toho, že jejich města shoří v kouři, strach z ekonomických těžkostí, strach z Trumpa, strach z levice, strach z pravice, strach z imigrantů, strach z druhých a tak dále.

Nyní je situace na Zemi v pásmu předpovězených situací a moje předpověď zůstává, že pravděpodobně (i když ne zaručeně) se vaše životy podstatně zlepší a setkáte se s námi v roce 2024, nebo 2025. Dvě kritické proměnné jsou energie na Zemi a úroveň vědomí lidstva, a tyto dvě proměnné stále rostou, což je dobře. Přesto v poslední době nedošlo k takovému pokroku, jaký bychom si přáli.

Situace je velmi složitá, ale existují tři hlavní důvody:
- Šedé klobouky se na veřejnosti příliš nepohybovaly. Existuje určitá naděje, že rostoucí energie a současná situace je postrčí k tomu, aby začali podnikat otevřené akce, a dokonce se někdy v budoucnu potenciálně stali skutečnými bílými klobouky, ale zatím se tak nestalo.

Průměrní lidé se probouzí, ale ne tak rychle.
Duchovně probuzení lidé, kteří nejsou zlí, se nespojili, aby vytvořili velkou, soudržnou skupinu. Ve skutečnosti jste dělali svou světelnou práci a svou vnitřní práci a drželi jste se světla docela dobře, a za to vás chválím a chci vám vyjádřit svůj respekt, ale zatím neexistuje jasná, široce známá, otevřená, relativně velká, nezkorumpovaná organizace Pracovníků Světla, nebo Prvního Kontaktu. Vliv pracovníků světla je omezený, protože mnozí z nich jsou izolováni. Samozřejmě, že mnoho duší pozemšťanů si také přeje, aby se situace urychlila, a mnoho duší vidí, že jejich nižší já se prostě odmítá probudit, touží po pohodlí a v podstatě se vrátit o několik desetiletí zpět - aniž by si uvědomovaly, že je to touha vrátit se k hezčí formě otroctví.

Duše opravdu chtějí, aby se jejich nižší já probudilo a vybudovalo nový svět a zažilo tuto novou a na srdce zaměřenou společnost. A také, pokud populace zůstane spát, pak buď černé klobouky, nebo šedé klobouky zvítězí a stanou se skrytou skupinou kontrolorů, kteří řídí svět, což není skvělé - pokud my galaktici nezasáhneme přímým způsobem, což má tu nevýhodu, že se pozemšťané nepoučí ze svých vlastních lekcí a tak nová pozemská společnost nemusí být stabilní. V podstatě to, co duše opravdu chtějí, je, aby se průměrní lidé probudili a byli informovaní, protože to je nejlepší cesta k takové společnosti zaměřené na srdce, kterou chce každý na Zemi vidět. Proto mnoho duší na Zemi postrkuje věci směrem k velkým konfrontacím - NATO vs Rusko, Trump vs Biden, nebo kdokoliv, kdo bude demokratickým kandidátem, Izrael vs Palestina. Má to otřást jejich nižším já, aby se probudily. Cílem nejsou miliardy mrtvých. Cílem je probudit jejich vlastní nižší já.

Právě teď my, Galaktici, ještě neděláme přímou intervenci, protože vytváření těchto konfrontací je plánem duší, pravého já, mnoha lidí na Zemi, a my chceme ctít svobodnou vůli duší lidí na Zemi. Navíc je to plán, který by mohl fungovat, aby se konečně probudilo dost lidí. Nedávné odsouzení Trumpa probudilo další lidi, aby si uvědomili nespravedlnost, která se děje. Situace Ukrajina - Rusko - NATO a podle mého názoru genocida v Gaze pomáhají některým lidem uvědomit si, že válka je na ... a lidé na Zemi se musí naučit žít společně v míru.

Současná situace navíc zvyšuje tlak na šedé klobouky, aby skutečně začaly veřejně zatýkat zrádce a poskytovaly veřejná odhalení - protože šedé klobouky nechtějí třetí světovou válku. Je tedy možné, i když rozhodně ne zaručené, že budou v nepříliš vzdálené budoucnosti konečně postrčeni k akci. Tato globální situace tak pobízí lidi, aby se probudili.

Na druhou stranu, současné konflikty také vedou k ještě většímu strachu ve vašem světě. Takže předpovídám, že to bude docela rozkolísané. Co se však nestane, jsou miliardy lidí, kteří zemřou v totální jaderné válce. Dočkáme se nyní třetí konvenční světové války mezi NATO, Ruskem a možná i dalšími? Pravděpodobně ne, doufejme, že hrozba bude stačit k tomu, aby se lidé probudili, ale nemohu zcela vyloučit třetí světovou válku. V konečném důsledku respektujeme přání duší pozemšťanů, a upřímně řečeno, mnoho duší právě teď tlačí ke konfrontaci, protože lidé se prostě odmítají probudit a duše vidí jen málo jiných způsobů, jak lidi probudit.

Samozřejmě, že hezčí cesta k tomu, aby se lidé probudili, by byla, kdyby buď šedé klobouky zatkly zrádce a zveřejnily odhalení., nebo by případně mohlo pomoci, kdyby existovala organizace pro něco jako "místní setkání těch, kteří hledají první kontakt s laskavými mimozemšťany". Smyslem této organizace by bylo zprostředkovat místní setkání mezi pozemšťany, kteří mají zájem o první otevřený kontakt s laskavými galaktiky, jako jsme my Plejáďané. Bylo by velmi prospěšné, kdyby se podobně smýšlející, probuzení pozemšťané začali scházet. Taková organizace by mohla v myslích přihlížejících vytvořit alternativní budoucnost: ne třetí světovou válku, ne tyranii a klesající životní úroveň, ale otevřený kontakt s přátelskými mimozemšťany. Uvedená organizace by se neměla zaměřovat na hierarchii, nebo vůdce, nebo formální struktury, nebo na online schůzky, nebo online obsah. Důraz by měl být kladen na místní, osobní setkání. Nejlépe pravidelně, řekněme jednou za měsíc, nebo jakkoli to funguje pro místní skupiny nejlépe. To, co spolu uděláte, je jen na vás a není to tak důležité jako prosté setkání. Můžete se společně procházet, společně jíst a povídat si, mít společnou meditační skupinu, organizovat malé prezentace, nebo workshopy například o technikách duchovního léčení, dělat knižní klub o spiritualitě, nebo galaktických rasách, nebo diskutovat o určitých channelingech, které vás přiměly k zamyšlení, nebo se můžete společně podívat na film, udělat spolu nějakou dobrovolnickou práci, Dělejte spolu nějakou zábavnou aktivitu a tak dále.

My, galaktici, nemůžeme slíbit, že se okamžitě začneme fyzicky ukazovat a setkávat se s těmito skupinami, i když by se to někdy v budoucnu mohlo stát, pokud se rozhodneme jít cestou prvního setkání s vybranými jedinci před tím, než otevřeně přistaneme. Přesto ve velmi blízké budoucnosti neočekávejte, že se my galaktici fyzicky ukážeme na těchto setkáních. Místo toho navrhujeme, abyste k nim šli s úmyslem setkat se a strávit kvalitní čas s dalšími podobně smýšlejícími pozemšťany. Channeler má plné ruce práce. Pokud se někdo cítí povolán k založení takové organizace, máte požehnání channelera a nás. Nejdůležitější by bylo mít webové stránky, které usnadňují setkávání lidí na místě. A pokud jste takový web vytvořili, neváhejte napsat komentáře odkazující na váš web pod budoucími články autora. Co můžete také udělat, je uspořádat sraz, aniž byste vytvořili celou organizaci. (pozn. pokud mi pošlete info do emailu, zveřejním na stránkách a Elli na youtube)

Co kromě setkávání se s lidmi můžete dělat vy osobně?
Samozřejmě, že je dobré pokračovat ve své vlastní vnitřní práci, protože to nepřímo pozvedá i celé lidstvo. Vzpomeňte si na Aštarova poselství: jste reinkarnující se duše. V zásadě vám nemůže být ublíženo a ve svém úkolu na Zemi jste již uspěli, protože jste již přinesli světlo a vykonali svůj díl práce v pomoci udržet vědomí světa ve výši. Nemůže vám tedy být ublíženo a nemůžete selhat. Můžete pouze uspět, nebo uspět v ještě větší míře. Co můžete také udělat, je pomoci ostatním, i kdyby to mělo být jen tím, že k nim budete laskaví. Pokud lidé vnímají, že se o ně ostatní starají, nebo jsou alespoň přítomní a laskaví, pomáhá to rozptýlit část strachu. Nakonec naslouchejte svému vlastnímu vnitřnímu vedení. Doufám, že vám to pomohlo. A i když tyto časy mohou být kamenné a děsivé, je opravdu pravděpodobné, že se setkáme letos, nebo příští rok. A bude to vskutku nádherná a úžasná doba.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/19/hakann-local-meetings-for-those-seeking-first-contact-with-benevolent-ets/

Zpět