2908 Melchizedech: Vezměte si zpět svou moc James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-08-04

Přicházím v této době, abych byl s vámi v těchto zvláštních časech, které nyní nastávají, protože se vše mění. Vše je v pohybu. Vskutku totiž opouštíte staré způsoby, staré paradigma, starou iluzi v rámci třetí dimenze. Odcházíte od ní a plně se přesouváte do čtvrté dimenze, do vibračních frekvencí této čtvrté dimenze. A dokonce se občas, ano, ocitáte ve vyšších vibracích páté dimenze, pohybujete se volně tam a zpět, jak si přejete, ne jak jste řízeni. Neboť pokud to necháte být, nejste již kontrolováni. Ani vaše ego vás nemůže ovládat, pokud mu to nedovolíte. Vaše ego vás totiž ovládá pouze z minulosti. Ovládá vás z minulého naprogramování a drží vás v iluzi. Protože to jediné, co vaše ego zná, je iluze, zná programování. To je vše, co zná. Nezná vyšší vibrace, do kterých se přesouváte. A jak se do těchto vyšších vibrací posouváte, občas se vás snaží zadržet. Stejně jako se kabala, síly temnoty, snaží zadržet vzestup člověka a vzestup veškerého života zde na planetě. To se jí však nedaří. Ani vaše ego vás nemůže zadržet, pokud mu to nedovolíte.

Převezměte kontrolu. Převezměte zpět moc ve svém nitru, Boží sílu, která se skrze vás nyní volně pohybuje. Vnímejte, jak se pohybuje každou částí vašeho těla, každou buňkou vašeho těla, jak se vaše buněčná struktura skutečně mění z uhlíkové báze na krystalickou. A to je důvod, proč jste stále více přitahováni ke krystalům, a krystaly k vám, stále více, jak budete pokračovat v pohybu po této nové časové liniii. Vytváříte novou časovou linii pro sebe a všechny, kteří jsou s vámi spojeni, pro celé vaše Společenství pracující se Světlem, které tuto novou časovou linii vytváří. Odděluje se od staré časové linie. Té, kterou se vás snaží držet síly temnoty. Ale ony vědí, že prohrály. Ztratily vás. Ztratily vibrace, vyšší vibrace, ve kterých se nacházíte. Nemohou být v těchto vyšších vibracích. A vědí, že vás již nemohou držet. Takže se vlastně pokusili vás už ani nezkoušet držet. Jediné, co se nyní pokoušejí udržet, jsou ti, kteří se nepohybují ve vyšších vibracích, kteří si nejsou vědomi vibrací. To jsou ti, které drží. Ti, kteří se svobodně oddali pohybu, který vytvořili prostřednictvím takzvané pandemie: těch se drží. To jsou ti, které se nadále snaží ovládat.

Vědí, že nad vámi, tvůrčími, ztratili kontrolu. Vás, kteří vytváříte tuto novou vyšší sféru, tento nový vyšší Zlatý věk. Nemohou vás držet, protože jste znovu získali svou moc a držíte se jí. A kdykoli v sobě pocítíte tuto sílu, můžete se povznést do vyšších vibrací a být v tomto vyjádření páté dimenze. A pokaždé, když se ocitnete v tomto vyjádření páté dimenze, posouváte se blíže a blíže svému osobnímu i kolektivnímu vzestupu zde na této planetě. Takže to vězte. Pokaždé, když zvyšujete své vibrace, přibližujete se stále více k vzestupu. Tak v tom pokračujte. Pokračujte v tom. Pokračujte ve zvyšování svých vibrací při každé možné příležitosti. Uvědomujte si vše, co se děje, ano, ale nepřipoutávejte se k tomu, nevěnujte tomu pozornost. Protože vás to již nemůže držet, pokud tomu nedovolíte, aby vás to drželo. Buďte svobodní, přátelé, bratři a sestry, buďte svobodní. Buďte svobodní ve vyšších energiích, v nové vyšší energii. Vnímejte tuto energii všude kolem sebe v každém okamžiku, kdy si ji uvědomujete. A pokud tak budete činit, tyto energie vás budou i nadále pozvedat. Dokonce až do té míry, že můžete mít pocit, že se zvedáte z planety ještě ve svém fyzickém těle. Já jsem Melchizedek a nyní vás nechávám, abyste pokračovali v nasávání a ukotvování těchto vyšších vibrací při každé příležitosti, kterou máte. Opusťte staré a přijměte nové.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/04/melchizedek-take-back-your-power/

Zpět