4314 HYPNOTERAPEUT Cosmic agency

[ UFO ] 2020-10-22

Robert: S kým mluvíme, když člověk vstoupí do hypnotického stavu, s jeho vědomím, duší, vedením, nebo s kterou jeho verzí? Hloubka transu závisí na tom, kdo se vyjadřuje?
Anéeka: Odpověď by závisela i na definici jednotlivých věcí. Já bych si troufla říct s každým. Ale co se týče hloubky, ano, je to nejčistší stav bez zásahů naprogramovaných fyzickým tělem nebo v něm, bez této čočky nebo filtru. A ano, čím hlubší trans, tím méně filtrů či čoček a tím čistší odezva. Vyjádřila bych to jako promluvu k vašemu nejčistšímu já, k vaší bytosti, která přesahuje prostor a čas, která sjednocuje a uvědomuje si více inkarnací nebo zkušeností, které je tvoří. Všechny tvoří jednu vědomou bytost nezávislou na fyzickém těle a časoprostorovém omezení, které ukládá.<

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/soy-hipnoterapeuta-pregunta-respuesta-aneeka-de-temmer

Zpět