2710 Větší energie: Zvýšené upgrady Dr. Schavi M Ali

[ Ezoterika ] 2022-06-16

Sluneční vítr 15. června 2022 proudí rychlostí mezi 500 a 600 kilometry za sekundu (km/s). Sluneční erupce se nacházejí na počátku úrovně ˮtřídy Cˮ, kdy ze Slunce vyšel výron koronální hmoty, který vysílá aktivace do našeho planetárního pole. Počty neutronů jsou stále uváděny jako ˮvysokéˮ a ˮindex KPˮ registruje pole Země/Gaia jako ˮneklidnéˮ. Magnetosféra je obklopena obrovskými částicemi plazmatu, které se na ni tlačí.

Pro 25 států v USA byla vydána varování před vedry s teplotami kolem 100 stupňů s vysokou vlhkostí vzduchu, přičemž taková teplotní maxima se silnou vlhkostí jsou pro toto období pozdního jara těsně před začátkem léta neobvyklá a nebyla zažita po mnoho let. Také ostatní země zažívají neobvyklé výkyvy počasí. Jak se naše planeta otáčí a kymácí kolem ˮsvéˮ osy, protože ˮonaˮ (spolu s celou sluneční soustavou) stoupá skrze Fotonový pás na začátku plného víru, který má celkem 12 menších, planetární molekuly se otáčejí rychleji v procesu čištění, který probíhá ve stvoření, a vytváří se jasnější cesta pro příjem většího SVĚTLA, které může vstoupit pro vylepšení planetární DNA.
Totéž platí i pro rostliny, zvířata a lidstvo, protože to, co prožívá Země/Gaia, prožívá i stvoření na ˮníˮ.

Na práci se samozřejmě podílí také Velké Centrální Slunce, které udává ˮsměrˮ Slunci naší sluneční soustavy, jež pak posílá zprávu Zemi/Gaie a následně do našeho nervového systému a do všech našich fyzických nádob. Když jsou vesmírné energie větší, když jsou intenzivnější, aktualizace naší DNA a vyčištění našich buněčných záznamů je silnější. Evoluce (nikoli darwinovská teorie) probíhá pod tlakem. V naší DNA jsou implantovány kódy jako semínka do půdy. Naše sluneční soustava se k nim řítí rychlostí 2,2 milionu kilometrů za hodinu. Je to obrovské elektromagnetické pole záření a jeho gravitace ohýbá SVĚTLO. Obrovská energetická síla, která stojí za tím, čemu se říká ZÓNA ÚNIKU. Někteří vědci se domnívají, že se možná jedná o velkou superkupu galaxií.

Vysílá obrovské proudy SVĚTLA do planetárního a lidského vědomí a je mocným vysílačem informací. Informace jsou vysílány do našich mitochondrií - informačního přijímacího aspektu naší DNA, který sídlí v každé z bilionů našich buněk. Nejedná se o ˮčernou díruˮ ani o následky supernovy - exploze hvězd. Jedná se o zcela jiný jev, který je stále předmětem výzkumu.

Co je to ZÓNA ÚNIKU?
Mohla by to být ˮTřináctá zónaˮ, o níž hovořil bulharský mystik Peter Deunov (1864-1944), který obdržel četná božská proroctví o budoucnosti naší planety? Již dříve se o něm hovořilo, ale pro účely seriózního přehledu Deunov kdysi učil: ˮNaše sluneční soustava nyní prochází oblastí vesmíru, kde zničené souhvězdí zanechalo svou stopu, svůj prach. Průchod kontaminovaným prostorem je zdrojem otravy nejen pro obyvatele Země, ale i pro všechny obyvatele ostatních planet naší galaxie. Pouze slunce nejsou vlivem tohoto nepřátelského prostředí zasažena. Tato oblast se nazývá TŘINÁCTÁ ZÓNA. Naše planeta byla po tisíce let uzavřena v této oblasti, ale konečně se blížíme k východu z tohoto prostoru temnoty a jsme na prahu dosažení duchovnější oblasti, kde žijí vyspělejší bytosti.ˮ

Jedná se tedy o spirálovitý přechod do další éry - další ˮjugyˮ (ˮvěkuˮ). Je to další způsob, jak hovořit o ˮsoumraku Kali jugyˮ (ˮvěku chaosuˮ)?

Deunov dále uvedl: ˮZemě nyní následuje vzestupný pohyb a každý by se měl přimět k tomu, aby se sladil s proudy vzestupu.ˮ ˮProudy vzestupuˮ, jak je označil Deunov, jsou zřejmě zesílené kosmické události našeho ˮteďˮ, které se připravovalo mnoho eónů.

Tři velmi poučné verše ze slavné smaragdové desky Tehutiho, známého také jako Thoth, který žil v Kemetu v době posledního z kataklyzmat Atlantidy, k němuž došlo v roce 10 500 př. n. l. (předchozí kataklyzmata proběhla 50 000 let př. n. l. a 28 000 let př. n. l. V roce 10 500 př. n. l. se zcela potopila a přeživší uprchli do Kemetu na kontinent Alkebu-lan):
ˮVšechno stvoření je proměnitelné.ˮ
ˮVše na Zemi je proměnlivé.ˮ (Slovo pro ˮZemiˮ ve starověkém jazyce Medu Neter, nazvanému v řečtině ˮhieroglyfˮ, bylo ˮGebˮ).
ˮExistují tři stavy: Tvorba, pokračování a transformace.ˮ

O mnoho tisíc let později v knize LISTY ZE ZAHRADY MORYA, kterou obdržel Mikuláš Rörich (1874-1947) v Tibetu, se píše toto:
ˮTi, kdo se vyvíjejí ve vědomí, uvidí a ucítí kolem sebe SVĚTLO jako znamení přítomnosti duchovní energie, tj. přítomnosti Božského.ˮ
ˮDuch je dokonalý pouze tehdy, když si je vědom vesmíru.ˮ
ˮPoznání dávných časů se vrátilo na Zemi, neboť úsvit civilizace byl na Východě.ˮ

Výše uvedené je jen pouhým výčtem z tisíců učení, jež nás spojují s nadpozemskými sférami. Stojí za to, abychom se na ně soustředili, protože vesmírné síly stoupají ke zvýšeným vibračním frekvencím, kde je rychlejší a jasnější SVĚTLO, kterému se musíme přizpůsobit, když jsme fyzicky, mentálně, emocionálně a také duchovně znovu naladěni na ZDROJ, který je zčásti popsán velkou védskou ˮGajatri mantrouˮ jako SAMOZŘEJMOST, ABSOLUTNÍ VĚDOMÍ, VŠEPŘÍTOMNOST a SLAVNÉ SVĚTLOˮ.

Modleme se, meditujme a dobře studujme, protože na tom závisí naše pochopení SVĚTLA!
Dodatek
ˮIndex KPˮ byl právě vyhodnocen na úrovni ˮBouřeˮ a v současné době probíhá výron koronální hmoty, který způsobuje geomagnetické bouře - silné aktivace vnitřních i vnějších polí naší planety.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/16/bigger-energies-increased-upgrades/

Zpět