5724 Probuzení a uvědomění, na jaké jste úrovni? Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-13

Mari Swaruu
Toto jsou mé myšlenky a nápady. Netvrdím, že jsou absolutní, natož abych vám je vnucovala jako tvrdá fakta, protože toto téma je přirozeně nepřesné. Všechno se vyvíjí, a tak se vyvíjejí i naše představy. Sdílím je s vámi pouze pro případ, že by pro vás byly cenné v procesu pochopení vývoje vašeho vlastního vědomí. Kromě slova ˝uvědomění˝ používám také slovo ˝probuzení˝, protože mu rozumí většina z vás i zbytek duchovní komunity. I když, přísně vzato, nikdo nespí, aby se z toho probudil.

Každý člověk je na své vlastní úrovni uvědomění a pochopení a nikdo není nadřazený ani lepší než jiný, protože každý člověk prožívá svou konkrétní realitu a zkušenost duše. Vždy mějte na paměti, že dobro a zlo, špatné věci a dobré věci závisí na úhlu pohledu někoho nebo nějaké konkrétní skupiny lidí, zda to například poškozuje jejich zájmy, nebo ne, a ne jako univerzální tvrdá pravda. Snad s jednou výjimkou, jak to chápu já, a tou je sklon k sebedestruktivnímu chování. Mnozí zde tvrdí, že je to nejlepší definice univerzálního zla, protože jeho důsledky jsou obrovské. Někteří lidé mohou být lepší než jiní nebo někteří lidé mohou být horší než jiní podle těch či oněch hledisek a kritérií, většinou vztahujících se k našemu každodennímu životu, kde jsou dobro a zlo poměrně dobře definovány, stejně jako lidé, kteří pro nás mohou být toxičtí, nebo dokonce zlí.

Úrovně uvědomění na Zemi, jak je vidím dnes, tentokrát zjednoduším, protože bych o každé z nich mohla klidně napsat knihu.

1

je úroveň takzvaného člověka Matrixu, úroveň jedna. Tito jedinci žijí podle toho, co jim společnost vnucuje jako pravdy. Nikdy o ničem nepochybují, nebo možná jen velmi povrchně a zahrnují do toho přirozené rozpory společenských norem, které tak živě dodržují. Jejich pravdou a hodnotami jsou ty společenské a oni se jimi do puntíku řídí, včetně těch, které si navzájem odporují, a činí tak až obsedantním způsobem, přičemž si vždy myslí, že když se řídí společenskými pravidly a normami, jsou nějakým způsobem nadřazeni všem ostatním lidem, kteří se v jejich očích nepodřizují tomu, co jim autorita vnutila. Jak se říká, jsou to jen hříšníci, kteří kritizují jiné hříšníky za to, že hřeší jinak. Věří, že zdravotnický systém je tu od toho, aby je udržoval zdravé, politika je skutečná a má jen drobné problémy, jako je například korupce nebo problémy s podváděním, které by se daly vyřešit zákonem, který je tu od toho, aby udržoval klid a chránil občany. Pracují a dělají to, co se jim řekne, a platí daně v domnění, že vláda financuje veřejné projekty, jako jsou silnice, nemocnice apod. Slepě věří ve vědu jako dokonalý nástroj k nalezení absolutní pravdy, i když je v rozporu s jejich milovaným náboženstvím, a tento rozpor nezpochybňují, ani když ho mají před očima. Cokoli, co má co do činění s mimozemšťany, považují buď za něco k smíchu, nebo za absurdní a nemožné - cokoli, co jim řekne vláda, ale zcela nepodstatné a patřící do zábavního průmyslu. Každý, kdo nesouhlasí s jejich názory, je jen bláznivý konspirační teoretik a šílenec.

2

Zde si lidé začínají uvědomovat, že mnoho věcí v systému, ve společnosti, není v pořádku a že všude je mnoho korupce jako hlavního problému, který lze ještě vyřešit zvolením toho či onoho dobrého politika, který slibuje, že ji vymýtí. Začnou tušit, že některé léky pro ně nejsou dobré a že firmy možná záměrně přidávají do zpracovaných potravin jedy. Ale může si to vysvětlit jen na úrovni myšlení, že jde jen o korupci a nedostatek etiky, aby bylo možné generovat větší zisk a více peněz. Stále věří ve vědu, i když začínají vidět její omezení, ale stále tato omezení spojují s tím, co lze vysvětlit pomocí institucionalizovaného náboženství. Tito jedinci stále slepě věří ve vlády a demokratické volby, ačkoli si začínají uvědomovat, že něco není v pořádku s tím, co se jim říká o fungování světa. Tito lidé začnou lehce věřit v paranormální jevy, nebo to alespoň tvrdí, a mají pocit, že jsou pro ostatní lidi zajímaví už jen tím, že sdílejí cizí příběhy o duchách, ačkoli jsou v hloubi duše skeptičtí. Stejně tak se chovají ke všemu, co má co do činění s mimozemšťany, a myslí si, že jsou dobrým tématem pro konverzaci na čajovém dýchánku, ale přesto jsou bezvýznamní. Tito lidé si poslechli několik desítek videí a přečetli půl knihy o paranormálních jevech, ale myslí si, že vědí všechno, a myslí si, že jsou nadřazeni ostatním lidem jen proto, že vědí o něco víc. Spiritualita je pro lidi na této úrovni totéž co náboženství, a povědomí se dosahuje ve škole, zejména na vysoké. Slovo ˝probuzení˝ neboli být probuzený pro ně znamená, že vědí, která politická strana je ta nejlepší, stejně jako to, jaké tendence jsou v médiích, například feminismus a patriarchát. Mají pocit, že jsou dobře informovaní a na špici v tom, co se děje na Zemi, co je správné a společensky přijatelné.

3

Další úrovní informovanosti je úroveň 3. U lidí na této úrovni začíná vznikat silné duchovní uvědomění, nechci použít slovo ˝probuzení˝, ale je to drastický skok oproti posledním dvěma úrovním. Začínají pociťovat silnou potřebu hledat odpovědi, které se vymykají společensky přijatelné normě, možná proto, že během svého života hodně trpěli, a uvědomili si, že hmotné věci, peníze a předměty jim štěstí nepřinášejí. Nebo možná proto, že tyto hmotné statky mít nemohou, hledají naplnění svého života jinde, v duchovnu a v hnutích New Age. Problémem této úrovně je, že většina lidí na ní stále věří v nějakou autoritu, takže mají tendenci následovat duchovní vůdce a odborníky na mimozemšťany, kteří jsou v jejich skupině společensky přijatelní, což působí většinou tak, jako by šli proti tzv. hlavnímu proudu. Dává jim to fasádu, iluzi boje proti systému. Lidé na této úrovni si neuvědomují, že všechna tato velká a dobře organizovaná duchovní společenství nejenže fungují většinou za účelem zisku, ale jsou také pod kontrolou a na výplatní listině zpravodajských agentur, které je využívají k ovládání vnímání a vyprávění o tom, co je zdánlivě proti systému, a ponechávají všechna tato dobře organizovaná duchovní a UFO společenství jen jako další záludné nástroje téhož systému; jsou prostě řízenou opozicí. Lidé na této úrovni si již uvědomují, že vlády jsou zezadu ovládány tajnými skupinami lidí, kteří jsou těmi, kdo mají skutečnou moc, ale snadno podlehnou jejich řízené opozici a organizacím, které se tváří, že pracují proti nim. Rádi se řídí duchovními praktikami, které jsou dobře známé a přijímané, takže potřebují nějakého gurua nebo vůdce, který jim řekne, kudy mají jít a co mají dělat. Stále cítí lidskou potřebu patřit do skupiny nebo společenství lidí, které je velké a dobře přijímané. Jsou na takové úrovni, že začínají věřit, že jsou hvězdnými semeny, a následují svou zfanatizovanou představu, že patří k té či oné rase jen proto, že je to zrovna v módě.

Naprostá většina lidí na této úrovni si myslí, že jsou buď Plejáďané, Siriané, nebo Arkturiáni, a vynechávají nesčetné další možné rasy jen proto, že ty zmiňované jsou hezké a existuje o nich mnoho videí New Age. Mnozí mají pravdu; k těmto rasám skutečně patří, ale mějte na paměti, že všichni jsme tak či onak hvězdnými semeny, a všichni jsme byli příslušníky mnoha ras. Všichni jsme univerzální hvězdná semínka. Lidé na této úrovni mohou být velmi nebezpeční, protože mají tendenci si myslet, že mají konečnou pravdu o všem, zejména o duchovnu a mimozemšťanech. Mají tendenci přehnaně chránit duchovní vůdce, skupiny stejně smýšlejících lidí a ideologii, která jim podle jejich zkušeností velmi pomohla, když jim dala identitu a pocit hodnoty ve světě, který je odmítal, nebo do kterého se necítili patřit, protože se mu nikdy nedokázali přizpůsobit - jako by to někdo někdy dokázal. Napadají ostatní komunity za to, že smýšlejí jinak, i když ani jedna z nich nemůže dokázat, že zastává konečnou pravdu.
Lidé na této úrovni si stále myslí, že mimozemšťané jsou jedna věc a lidstvo druhá, a to vše při hledání odpovědí v těchto silně kontrolovaných duchovních a UFO výzkumných komunitách. Stále si myslí, že pravda může být absolutní. Zabývají se paranormálními jevy ve všech jejich směrech, a slepě a bezmyšlenkovitě následují toho, kdo ovládá vyprávění, a přitom si myslí, že jsou probuzení a superchytří. Mají také tendenci chtít probudit všechny kolem sebe a někdy trápí své přátele a rodinné příslušníky historkami o hvězdných semenech a mimozemských rasách, stejně jako duchovními koncepty, které tyto přátele a rodinu prostě nezajímají. Lidé na této úrovni chtějí na všechny křičet, aby se probudili, aby viděli pravdu o fungování světa a mimozemskou pravdu. Stávají se mimořádně komunikativními a velmi trpí, když vidí, že jejich přátelé a rodina prostě nemají zájem o to, o čem tak zoufale a živě chtějí mluvit. A tak se nakonec cítí osamělí, ostrakizovaní a opět nepochopení. Mnohdy to končí frustrací a hněvem, protože nevidí žádné potvrzení toho, co nyní vědí, a plni zášti, protože je jejich přátelé a rodina považují za naprosté blázny.

4

Lidé na této úrovni si uvědomují, že všechny ty duchovní komunity a skupiny lidí, které kontrolují mimozemské vyprávění, jsou všechny omezené a stejně kontrolované jako oficiální vyprávění Matrixu. Začnou procházet druhým probuzením, kdy si uvědomí, že nemohou slepě následovat žádného vůdce a že jediný způsob, jak dosáhnout určitého stupně pravdy a smyslu života je zkoumat vše na vlastní pěst, naslouchat všem, ale nikoho slepě nenásledovat. Sami se musí rozhodnout, co je skutečné a co ne, čemu věřit a čemu ne, co jim slouží a co ne, z jejich osobního hlediska a potřeb. Lidé na této úrovni uvědomění chápou, že celý svět je založen na lžích a na tom, kdo ovládá vyprávění, a kde v podstatě nic není skutečné kromě toho, o čem se oni osobně rozhodnou. Začínají si uvědomovat, že mimozemšťané, u nichž kdysi hledali odpovědi a s nimiž si předtím tak silně přáli navázat kontakt, jsou oni sami. Uvědomují si, že jsou to oni, kdo drží konečné odpovědi ze svého nitra, a že mezi mimozemšťany a jím samým není žádný rozdíl. Kdysi si přáli vidět mimozemšťana nebo s ním mluvit, ale nyní vědí, že oni sami jsou mimozemšťané. Pochybují a zpochybňují vše oficiální, protože vědí, že téměř vždy jde o snůšku manipulativních lží. Znají hranice vědy a vědí, že je pouze omezeným nástrojem k tomu, aby pomůcky fungovaly v rámci hmotné sféry existence, aniž by vysvětlili to, co je skutečně důležité. Vyzráli na svůj duchovní proces a cestu, takže hluboce vědí, že nakonec je všechno jen hra bez konečných pravd, a jen pro prožitek dává možnost být naživu. Chápou, že většina lidí nedokáže pochopit jejich vnímání reality, protože vědí, že žádný člověk na nižší úrovni vědomí nedokáže pochopit nikoho nad touto úrovní, protože všechny pod sebou považuje za méněcenné a všechny nad sebou za blázny. Na této úrovni však vědí, že nad nimi je mnoho věcí, které se mohou naučit. Proto přistupují ke všemu novému s pokornou zvědavostí a bez odsuzování. Na této úrovni člověk ví, že musí přizpůsobit své chování a to, co říká, úrovni toho, s kým mluví. Vědí, že je zbytečné snažit se přesvědčit někoho jiného o tom, co vědí, protože jsou si vědomi toho, že každý člověk může pochopit realitu pouze na své úrovni a nikdy nad ní. Lidé na této úrovni se rozhodnou mlčet a nesdílet to, co vědí o fungování reality, nemají již zájem sdílet své znalosti s lidmi, u nichž vidí, že na ně nejsou připraveni. Vědí také, že sdílení toho, co vědí, a svých plánů jim jen škodí, protože celý systém Matrixu bude pracovat proti nim, aby udělal vše pro to, aby je opět vyrovnal s průměrnou populací. Proto mlčí. Lidé na této úrovni vědí, že jsou mimozemšťany na Zemi, a vědí, že jejich frekvence, to, kým jsou, je dříve či později přivede zpět k jejich rodině v životě, nebo ve smrti, protože smrt není nic jiného než iluze, prostě konec jednoho ego já na nižší úrovni, a ne to, kým skutečně jsme. Jsou si plně vědomi toho, že jsou tvůrci a manipulátoři své reality. (pozn. stále mě zajímá, kde je rubínová planeta - a děkuji všem věrným čtenářům)

Více o tomto tématu se dozvíte již brzy. Děkuji vám za sledování mého videa a za lajkování a odběr dalších. Moc si toho vážím a doufám, že se tu uvidíme příště. Mějte se moc hezky a opatrujte se.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/awakening-and-awareness-what-level-are-you-at-english

Zpět