3975 Telosiané: Planeta prochází velkou změnou Marie Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2023-03-07

Zdravíme vás, drazí bratři a sestry Země. Dnes se vrátíme k možným událostem na vaší planetě v nadcházejících měsících a časech. Často jsme s vámi hovořili o klimatických nebo geologických poruchách, které mohou nastat v důsledku transformace planety Země. Ano, Země se proměňuje, Země žije jiným životem, životem, který nazýváme Nová Země. Již jsme vám vysvětlili, co je Nová Země a jaká bude. Chápete, že když se Země stává bytostí zesíleného Světla, nemůže zůstat ve svých současných energiích a ve své současné geologické podobě. Co tím myslíme? Jednoduše řečeno, chceme, abyste věděli, že půda vaší planety se bude postupně měnit. To vše je způsobeno stoupajícími vodami moří a oceánů a také znečištěním, které vnášíte do dýchání vaší planety.

Znečištění potoků, řek a oceánů má velmi významný vliv na její proměnu. Jak si myslíte, že potoky, řeky a oceány mohou mít tento vliv na geologickou přeměnu? Řekneme vám to takto: znečištěním řek a potoků některé z nich postupně vysychají v důsledku odumírání jejich vnitřního života, tedy života vodních rostlin a ryb a dalších vodních živočichů. Vysychání těchto řek povede k přeměně vegetace v jejich okolí a někdy dokonce k přeměně těchto míst na pouště. Kus Země, který vysychá, může v určitém okamžiku vyschnout natolik, že praskne, rozpadne se a spadne do oceánů nebo vytvoří další kusy Země, které se liší od toho, co jste dosud znali. Takto mohou vznikat nové kontinenty, větší či menší, země se mohou zcela proměnit a někdy rozdělit na několik částí. Samozřejmě se to nestane zítra, ale můžete začít pozorovat, že na určitých místech Země se vytvářejí změny na geologické úrovni. Můžete vidět, že na různých místech vznikají zemětřesení, která budou vytvářet stále větší a větší zlomy v hlubinách Země. Tyto zvýrazněné zlomy rozdělí části Země, které nejsou oceány, a vytvoří nové různě velké ostrovy nebo další kontinenty, jak jsme si právě řekli. To je součástí geologické přeměny Země.

Dochází však také ke klimatickým změnám: vysychání v důsledku znečištění na určitém místě povede k většímu teplu na tomto místě. Porušení zemské půdy způsobí změny v energetických proudech, které jí protékají, atd.... Vaše planeta prochází velkými změnami. Zatím to ještě není vidět, ale začíná to být jasnější. Nechceme vyvolávat strach mezi lidstvem na Zemi, ale bude a již nyní je velmi důležité vaši planetu chránit. Říkáme vám to už léta a léta: Chraňte svou planetu, přestaňte ji rozkopávat, přestaňte z ní dělat výnosnou hračku pro některé z vás, přestaňte ji nechat trpět v jejím těle všemi chemikáliemi, které do ní vpravujete. Vy, kteří jste lidé, nemáte rádi, když se vám do těla vpravují škodlivé látky, a proto pochopte, že ani Země to nemá ráda a nepřijímá to. Země je živá bytost, to už jsme říkali mnohokrát. Mnoho lidí to chápe. Jednejte tak, že přestanete dávat chemikálie na své zahrady, přestanete stříkat plodiny chemickými postřiky, které zabíjejí drobný hmyz a některé ptáky. Jste zodpovědní za zdraví a štěstí své planety, stejně jako se vaše planeta stará o vás, jak nejlépe umí, navzdory utrpení, které jí způsobujete.

Příchod Nové Země se odehrává právě teď... teď! Měli jste to udělat už před mnoha lety. Lidská bytost byla ale stále příliš zahleděná do materialismu, do snadnosti života, než aby se dostala ze svého kokonu přeceňovaného blahobytu. Během posledních dvou let bylo zapotřebí choulostivé události, velmi choulostivé, která vás vyrušila, abyste pochopili mnohé věci týkající se nejen vašeho života, vašich tužeb, ale také života Země. Jsme rádi, když vidíme, že ve školách, ve velkém počtu škol, jsou malé děti zasvěcovány do lásky k přírodě, ke zvířatům. To už je pro nové generace dětí velký krok k pochopení Nové Země a k úctě k planetě Zemi. Drazí bratři a sestry Země, starejte se o sebe, mějte se rádi, važte si sami sebe, ale také se starejte o svou planetu, mějte ji rádi a važte si jí, děkujeme vám. Provázíme vás velkou Láskou.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/07/the-telosians-your-planet-is-in-great-change/

Zpět