155 EXPERIMENT KASIOPEA LAURA KNIGHT-JADCZYK

[ Ezoterika ] 2019-12-31

Název ?Cassiopaea? byl dán vědomě ?channelingovým zdrojem?, s nímž se Laura spojila v roce 1994, po dvou letech experimentální práce. Zdroj se identifikoval slovy ?jsme vy v budoucnosti?. Moderní fyzika nám neposkytuje praktické prostředky pro tento typ komunikace a teorie na toto téma nejsou příliš pokročilé, ve skutečnosti jsou neprůkazné a kontroverzní.

Zjednodušením tvrzení ?jsme vy v budoucnosti? jsme konfrontováni s příčinnými paradoxy. Na druhou stranu, z teoretických článků ve fyzikálních časopisech se můžeme dozvědět, že při určitém výkladu a s ohledem na kvantovou nejistotu nelze komunikaci do minulosti zavrhnout jako nemožnou. Správněji ji lze označit jako nepravděpodobnou, ale existuje mnoho věcí, které jsou nepravděpodobné, a přesto se stávají.

Čím je daný fenomén nepravděpodobnější, tím více informací poskytuje a tím více se můžeme naučit jeho zkoumáním.

Proto jsme nevyloučili ?nás v budoucnu? a rozhodli se pokračovat v ?komunikaci přenosem myšlenek? coby formy řízeného experimentu. Informace získané z tohoto experimentu jsou prezentovány v kontextu širokého historického, vědeckého a jiného metafyzického materiálu a nabízejí vodítka k světovému pohledu a závěrům prezentovaným v našich četných webových a tištěných publikacích. Možná je to jen naše vlastní ?podvědomí?, které se prezentuje jako ?zdroj?, ale opravdu víme, co je to ?podvědomí? a co je schopno?

Někdy se ptáme sami sebe, zda jsou Cassiopaeans těmi, kdo říkají, že jsou. Nic nebereme jako nepopiratelnou pravdu, ale existuje dobrá šance, že je to pravda. Neustále analyzujeme tento materiál, stejně jako velké množství jiných z mnoha vědních oborů a mysticismu. Považujeme za zcela mimořádné, že materiál Cassiopaean je úzce sladěn s učením velkého sufijského mistra Ibn Al-Arabiho, s učením Gurdjieffa, Castanedy, Borise Mouravieffa.

Po tisíciletí bylo lidstvu upíráno poznání pravé podstaty reality. Náboženství nabízelo falešnou víru a věda se odtrhla od humanity. Věda a spiritualita se přestaly vzájemně doplňovat a neodpovídaly na otázky: Co je to skutečně člověk? Proč je svět ve stavu, v jakém je? Proč existuje zlo? Je náš způsob života tím nejlepším možným? Jaká je realita vyšších světů? A co je nejdůležitější, co lze udělat pro lepší sebe a lidstvo?

Všechny tyto otázky zajímaly Lauru celý život. Příběh experimentu Kasiopea je popsán v její knize ?Amazing Grace?, která již není v tisku, ale je k dispozici v plném rozsahu s aktualizacemi na webové stránce.

Vlastní experiment Kasiopea probíhá od léta 1994 a stále pokračuje. Experti se na něj odkazují jako na ? osvětlující komunikaci?, aby se vyhnuli negativním konotacím, které jsou spojeny se slovem ?channeling?. Je rozumné říci, že všechen channeling je haraburdí a nesmysly? Drtivá většina channelovaného materiálu je nesmysl, nesrozumitelné mumlání, nebo chytřejší podvod a dezinformace v kombinaci se vzletně znějícími slovy, jejichž cílem je udržet lidi v omylu a v současném bídném a utlačovaném stavu.

Mnoho let výzkumu, zkušeností a konstruktivní zvědavosti vedlo k Lauřině experimentu v osvětlující komunikaci. Po dvou letech experimentování a jemného ladění, které zahrnovalo kontakty s ?mrtvými chlapíky? (údajné diskarnované entity) a ošidné zdroje představující se jako zdroje vyšších znalostí , vyústila v komunikaci s budoucí Laurou z Kasiopei. Roky se snažila o vyšší přesnost a lepší komunikaci. Je kritická a není slepě oddaná. Kasiopejka podporuje výzkum a sdílení s ostatními, ověřování informací a nepožaduje slepé přejímání.

Mnoho informací mj. z oblasti moderní vědy a dávných tradic bylo ověřeno. Některé nelze ověřit bez větších dat, a některé pravděpodobně nebudou ověřeny na naší současné úrovni porozumění a ?bytí?. Nicméně i ty věci, které ještě nebyly ověřeny, mají vyšší pravděpodobnost, že budou pravdivé.

Docela dobré zdroje channelovaného materiálu s relativně vysokou mírou přesnosti je entita Ra v knihách Law of One a Bringers of the Dawn od Barbary Marciniak. Starověká náboženství, zvláště monoteistická, zavedla zákaz duchovní komunikace jako ?dílo ďábla?, i když mnoho z jejich vlastních tvrzení, vyznání, praktik a přesvědčení bylo channelováno ze zakázaného ?vyššího zdroje?! Fakticky veškerá duchovní komunikace mimo církvemi schválený kontext je 100% ?od ďábla?. Proč by zdroje monoteistických náboženství měly být z tohoto pravidla osvobozeny? Dělá jejich bůh pravidla, aby je porušoval, a pak tvrdil, že je jediná autorita. (pozn. překladatele ? náboženské absurdnosti viz. jiná literatura)

Na začátku 21. století byla za statisticky pravděpodobnou považována možnost změny prostředí kolapsem makro-kosmické kvantové vlny. Někdy je nazývána jako planetární posun ke 4. hustotě apod. Nejčastěji je umísťována na konec roku 2012. Série Wave obsahuje přepis z hypnotické regrese s popisem kataklyzmatické změn, které nelze přesně předpovědět. Kvantová fyzika hovoří o statistických pravděpodobnostech, nikoli o prorockých jistotách.

Wave série skládá zápisy původních přenosů do další hloubky a rozměru a navazuje síť dialogů mezi zájemci o tento materiál - později skupina Quantum Future s následným intenzivním výzkumem psychopatologie, vedeném zdrojem Kasiopei. Další kapitoly informují o projektech COINTELPRO a Secret Government, nositeli Nobelovy ceny Johnu Nashovi - Teorie her. Dále Ira Einhorn - New Age Counter Intelligence Program, Andrija Puharich, Alternative Three, Výzkum kontroly mysli , Filadelfský experiment, sebevražda Morrise Jessupa, cyklické kataklyzmata, dopady komet a meteoritů a nejdůležitější ze všeho: problém psychopatů v naší společnosti. Lauřina kompilace na téma Psychopatie je velmi populární, což svědčí o tom, že psychopatie je v naší době epidemie.

Výzkum psychopatologie vedl k poznání, že světu vládnou psychopati. To vedlo k projektu Signs of the Times v rámci News Resource Project, který je denně aktualizován. Nezapomeňte se podívat na všechny nejnovější zprávy, aktuální události a podrobný komentář členů Quantum Future Group.

11. září změnilo politickou, sociální a kulturní scénu více než 2. světová válka, informace jsou uvedeny v knize ?9/11 The Ultimate Truth a na webových stránkách American Coup d?état.

Vidíme dopady po celém světě, překážky cestování, preventivní války USA kde chtějí a drakonické zákony na omezení a kontrolu obyvatelstva v ochraně před terorismem. Abychom pochopili, co se dnes děje, potřebujeme přehled lidského vývoje ? nejúplnějším zdroj Lauřina výzkumu a analýzy historie The Secret History of the World.

Zdroj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTO1cYRj8CMhW4rzV2xGXHMiTxaEMyr1

Zpět