3556 Fenomén andělských vlasů - vysvětlení záhadných vláken padajících z oblohy Cosmic agency

[ UFO ] 2022-12-10

Yazhi: O vláknech padajících z nebe.
ʺAndělské vlasyʺ pozorované na mnoha místech a po staletí, někdy padající zejména, ale nejen nad jižní Evropou. Mnohá z těchto vláken jsou složena z grafenu z chemtrails, jak již bylo řečeno dříve. Ale nejsou jenom to, existují i jiná vlákna, která nemají s chemtrails ani agendou nic společného. Ta zde byla analyzována a zřejmě nikdy předtím nebyla. Někdy se stíhací letouny vracejí s těmito vlákny přilepenými na výfukových tryskách plazmových motorů. Proto se zde vydali zkoumat, co jsou zač. Většinou to jsou: borosilikáty se slabou molekulární soudržností. Inertní.
Stopové prvky s velkým procentuálním nábojem křemičitanových vláken (písku). Taygeta dospěla k závěru, že při průletu atmosférickou zónou s vysokým obsahem písku (ve Španělsku písek saharské pouště ve stratosféře a v jakékoli jiné atmosférické hladině) tato vlákna při kontaktu s motory magnetických impulsů kondenzují. Motory nejsou jen ʺtryskouʺ horké plazmy, resp. spalného plynu jako v lidském reaktoru. Plazma na výstupu ʺtrysekʺ těchto lodí má specifické frekvence, které jsou vysoce řízeny palubním počítačem. (viz. předchozí články o fungování motorů s frekvenčním řízením modulací výstupních frekvencí). Jinými slovy, zahalují loď do frekvence místa určení, kam ji dopravují, jak bylo podrobně popsáno dříve. Tyto výstupní frekvence plus intenzivní teplo plazmy mohou vytvářet nebo ʺmanifestovatʺ ʺkondenzaciʺ nebo shromažďovat či seskupovat určité prvky zavěšené v atmosféře a vytvářet tato vlákna. Mají velmi slabou soudržnost nebo vlastnosti pevného skupenství. Jinými slovy, jsou prostě vedlejším produktem přítomnosti nebo průletu velké kosmické lodi s tryskovými plazmovými motory nebo řízenými plazmovými frekvencemi. Je to stopa, kterou zanechávají, když jsou vhodné atmosférické podmínky, například když je v atmosféře suspendován saharský písek. Proto mají tolik křemičitanů bóru, které byly laboratorně testovány. Jsou to velmi slabé projevy, proto se rozpadají v rukou.

Robert: Borosilikáty jsou důsledkem plazmových motorů?

Yazhi: Ne, kondenzují do vláken pouze působením tepla a specifických výstupních frekvencí plazmy tohoto typu motoru.

Gosia: Ale když tam není písek, tak nevznikají?

Yazhi: Přesně tak, nevyráběly by se, respektive výsledek těchto vláken by závisel na složkách dříve přítomných v atmosféře. V atmosféře je však téměř vždy a všude suspendováno značné množství prachu.

Robert: Je to škodlivé pro pozemskou biologii?

Yazhi: To záleží na složkách dříve přítomných v atmosféře, ale většinou vás mohu ujistit, že jsou inertní a nepůsobí žádnou škodu.

Gosia: Ty, které byly testovány v laboratoři a které se drží na vašich lodích, jsou stejné jako ty, které padají na Zemi a které se tu nacházejí? Nebo je to spíš grafen z chemtrails, nebo je to obojí?

Yazhi: Je to obojí. Ano, grafen z chemtrails padá na zem. Já mluvím o jiném jevu, který je samostatný a staletí starý a poprvé zdokumentovaný. ʺAndělské vlasyʺ.

Gosia: Je možné je nějak rozlišit?

Yazhi: Pokud se na dotek rozpadají a jsou velmi slabé, jedná se o inertní borosilikáty, ale pokud jsou silné jako vlákna, která připomínají pavučiny, tj. se silnou pevností v tahu podle hmotnosti, pak se s velkou pravděpodobností jedná o grafen. Tato vlákna nutně musí souviset s kosmickými loděmi, protože nekondenzují na přídi kosmické lodi, jako kdyby prolétala oblastí s touto suspenzí ve vzduchu, ale kondenzují v tryskách vzadu, kolem motorů. Jsou zavěšené jako jehly, takže se vytvářejí právě v nich.

Zdroj: https://tinyurl.com/2p8dz3yu

Zpět