1743 Kain: Zdrojový kód CElena

[ Ezoterika ] 2021-11-20

(pozn. počkejte si na Kolcovou z 18.11.) Q: Už chápu, proč mi říkáš královno. Před několika lety Vyšší síly nasazovaly korunu, druh energetické aktivace linií kolem korunní čakry. Co to znamená?
A: Přirozeně korunovaný. Už chápeš, jak se králové a královny liší od pouhých smrtelníků.

Q: Jsou nesmrtelní?
A: Ano, mohou ovládat realitu, ale úrovně ovládání závisí na otevřenosti vědomí a jeho pružnosti, na jeho víře a na jeho síle. Fyzickou nesmrtelnost ještě nemáte, neumíte ovládat husté vrstvy, hmotu. Jemné úrovně již ano. Na druhé straně králové a královny tvoří svá vlastní panství. Koruna jako aktivace paprsků stvoření působí právě tímto směrem. Koruna má sedm paprsků vnější úrovně, úroveň moci a síly. Ve skutečnosti je v korunní čakře mnoho proudů a paprsků, které zasahují do různých rovin bytí a interagují s nimi. Tisíce barev. Nejprve ale začněte s korunou.

Q: Na to je potřeba síla. A se sílou přichází moc.
A: Ano, a ty utíkáš před svou silou a před mocí, protože se snažíš vše pojmout z lidského hlediska, z hlediska dobrý /zlý. Nemůžeš opustit lidskou úroveň a maximum, čeho lze dosáhnout, je stát se lidskou královnou. Můžete být uctíváni a přijímáni jako králové, ale toto nebude skutečná moc a síla. Začněte skutečnou mocí nad sebou samým, protože vše začíná u vás, pamatujete si.

Q: Chápu, že dříve nebo později budu muset k některým rozhodnutím dozrát. Všechno má svůj čas.
A: Nespěchám na tebe. Vše se už stalo a dříve nebo později se to projeví. Vaše narození, vaše volby, váš pohyb k vaší velikosti.

Q: Chci se zeptat na očkování proti koronaviru. Otevřeně a upřímně.
A: Nejsou žádné úkoly Temnoty a Světla. Existují úkoly pro váš rozvoj. A tohoto úhlu se budu vždy držet ve všech našich interakcích.
Máte zařízení, která prodlužují končetiny. To znamená, že se vloží několik jehel, kost se rozřízne a natáhne. Během určité doby se kost obnoví, sroste, roste, a to umožňuje prodlužovat končetiny. To znamená, že jehly fixují určitou polohu, aby kosti správně rostly. Je to kontrolní systém? Všechno, co je umělé, vnímáte jako zlo. Není tomu tak. Umělé vám vždy poslouží k tomu, aby vám pomohlo v procesech, kdy to nemůžete udělat přirozenou cestou, jsou to jakési rekvizity, berle. Pijete například různé vitamíny, přestože si je vaše tělo dokáže vyrobit samo, a přestože se v přírodě kolem vás přirozeně vyskytují v potravě. Říkáte vitamínům zlo? Říkáte si, že vás podvádějí špatným směrem?

Q: Ano, ale vitamíny jsou stále chemické sloučeniny. A tady se bavíme o určitém programovém kódu, o nějakých strukturách umělého vědomí nebo umělé inteligence. Existuje umělá inteligence, víme o ní, ale existuje umělé vědomí?
A: Pojďme zjistit, co je inteligence a co je vědomí. Inteligence je určitá konstrukce vztahů, určitá programová vlastnost analýzy a syntézy. Jedno bez druhého neexistuje. Nyní můžete nejčastěji používat intelektuální analýzu a méně často intelektuální syntézu, ale inteligence vám umožňuje dělat obojí. O inteligenci lze říci, že je to ovládací program, jako navigátor v autě. Zasahuje vám do života nebo pomáhá? Další věc je, že si na takové asistenty tak zvyknete, že přestanete přemýšlet, rozhodovat se, hledat něco nového a získávat nové dovednosti. Hodně za vás udělá softwarová inteligence, umělý hardware, jako je například kalkulačka. Jak dlouho sčítáte čísla v hlavě? Sčítání a odečítání čísel ve vaší mysli není jen o tréninku mozku a aktivaci nervových spojení. Všechno je to propojené, doslova přidáváte a odečítáte prostor, když to děláte prostřednictvím mysli, paměti a mozku. Jak dělení, tak násobení. Vše ostatní také funguje. Nyní to neděláte sami, kromě jednoduchých částek, ale důvěřujete umělé inteligenci. Mluvím o tom, že lidstvo začalo vstupovat do fáze, kdy se ve svém vývoji nemůže pohybovat bez berliček, bez technických zařízení nahrazujících vlastní inteligenci. Vědomí je energie, to, co vás naplňuje, živí programy vašeho rozvoje. Je to určitá kvalita spojení, kvalita vybarvení, kvalita vnímání.

Q: Podle některých informací obsahuje vakcína proti koronaviru kód umělé inteligence.
A: Přesně tohle mám na mysli. Kódy umělé inteligence jsou odkazy na aktivaci některých vašich programů. Vy, kteří jste připraveni naučit se řídit svou realitu a svůj život, svůj vlastní vývoj, jste schopni své vývojové kódy obnovit, vytvořit a aktivovat, vás se očkování nedotkne, nepřijde k vám. Ti lidé, kteří toho nejsou schopni sami, mohou pomocí vakcíny získat další posilující vývojové kódy, tak říkajíc přerušená a ztracená spojení. Představte si, že máte text knihy, ve kterém se mnoho slov ztratilo - byla vymazána a vy textu nerozumíte. Načtete knihu do počítače a spustíte program pro obnovu slov, a můžete knihu číst. Nebo jiný palčivý příklad. Máš program, ale ničí ho viry. Tento virus zničil spojení v samotném programu, zničil jeho zdrojový kód. Můžete spustit programy pro vyléčení viru, to znamená obnovení přerušených spojení, pak tento program bude fungovat. Stejně tak programy vašeho vědomí. Jsou zničeny různými viry systémů, a proto nyní nemohou fungovat v plné síle kvůli těmto ztraceným spojením. Člověku můžete mnohokrát vyprávět o světlé a temné cestě, o nutnosti jít do rozvoje, o nutnosti pracovat na sobě, o vzestupu a osvícení. Nebude to brát vážně a aktivační kódy vývoje mu nebudou fungovat. Nebude schopen udělat něco významného, protože mu nechybí jen moc, moc je ziskový obchod,

Q: Odkud se virové systémy vzaly? Pokud jsou naši skvělí programátoři tak vysoce rozvinutí, mám na mysli architekty vesmíru, tak proč dovolili viry?
A: Virus je důsledkem separace, to bylo zahrnuto do experimentu vašeho Stvořitele: testoval, jak daleko se lze oddělit od obecného vědomí, tedy jak malá musí být částečka vědomí, aby si byla vědoma sama sebe jako samostatná částice, ale zároveň se vyvíjet jakýmkoli směrem. Tento experiment přinesl to, čemu říkáte viry, včetně virů vědomí. Takové viry se objevily, ve skutečnosti je jich mnoho a zasáhly významnou část vašeho světa. Ve velké části vašeho světa je tento virus běžný. Tento virus zničil část odkazů, část vašeho zdrojového kódu. Váš Stvořitel si myslel, že je dokonce zajímavé dát si za úkol obnovit tato spojení sami a studovat zkušenost maximálního oddělení od Zdroje Vědomí. Nevyrovnala se s tím. Virus byl silnější.

Q: Proč z viru nevyléčit virus nebo náš svět? Stačí vytvořit program, který vyléčí virus? Proč zavádět programovací kódy do vakcíny?
A: Prvek a odkazy zdrojového kódu, váš zdrojový kód, který byl do vás vložen, když jste byli vytvořeni, je vpuštěn do vakcíny.

Q: Toto video hovoří o nanobotech, kteří jsou vypuštěni s vakcínou. Říkáte, že tito nanoboti jsou jako opraváři, kteří obnoví náš zdrojový kód?
A: Přesně tak. Všeho se bojíte a vše představujete v nejčernějších barvách. Pokud roboti, pak musí nastat povstání robotů, pokud nanoboti, pak musí existovat příběh o zotročení.

Q: No, tak nás to učili a neměli byste nás za to vinit. K tomu přispívá samotný svět, který někdo stvořil, teď už je jedno kdo. Dejme tomu, že to, co říkáš, je pravda...
Vím, že existuje mnoho úhlů pohledu na každou situaci a všechny mají své místo. Osvětlil jsi jednu z předloh, zeptám se i jiných sil, abych měla úplnější obrázek. Jak mohou lidé věřit, že kódy, které jsou zavedeny s vakcínou, neublíží a neposlouží jako nástroj k ovládání myslí lidí?
A: V některých případech je nutné ovládat vědomí lidí. Přechod se blíží a většina z vás ještě není připravena. Pokud necháte vše tak, jak je, pak budou vaše reakce destruktivní jak pro vás samotné, tak pro okolní prostor. Například, když člověk podstoupí operaci, je znecitlivěn a znehybněn, nebo uspán, aby se mohl vyrovnat s nadcházejícími změnami. Nebo jiný úhel pohledu: když jsou lidé příliš rozrušení, musíte je nějak uklidnit. Nastříkat uklidňující plyn nad planetu! Ne každý to potřebuje. Nebo jiný příklad: člověk neslyší hlas své duše, jak pochopí, co má dělat, kam jít, kde být během přechodu, kdo mu to řekne? Je vás mnoho. Ale když mu to řekne hlas v jeho hlavě...

Q: Chceš říct, že kódy, které jsou zavedeny prostřednictvím vakcíny, vytvoří účinek svědomí a nějakého nasměrování lidí, spočinutí lidí skrze ně, tedy předávání určitých příkazů? Co ale těmto týmům zabrání v tom, aby z nich udělaly temnotu, tedy doslova ovládly lidi, vzbuzovaly v nich agresi, dělaly z nich poslušné loutky?
A: Zlato, jsi tak podezřívavá. Je velmi snadné vyrobit si loutky. Například bolest nebo strach. Každý má svůj vlastní práh bolesti a jednoduše pomocí toho lze snadno ovládat člověka, většinu lidstva. Každý z vás je obdařen různými strachy, například strachem o blízké nebo strachem ze smrti. Manipulací s těmito strachy se můžete také snadno ovládat. Není to vůbec těžké, věřte mi. Pokud zítra dostanete podmínku výměnou za zdraví svých blízkých, většina z vás bude souhlasit. Je to jednoduchá páka. To se ale masově nevyužívá. Proč asi? Možná už přestanete v nás i ve světě hledat zlé vědomí, které jen sní o tom, že vás zotročí? Chápu, že důsledek vloženého viru zkreslil vaše vnímání, ale zkuste myslet logicky. Kdyby bylo úkolem vás zotročit, bylo by to už dávno hotovo.

Q: S tím strachem a bolestí máš určitě pravdu. Mnozí vám ale mohli odpovědět, že síly Světla nám pomohly, a proto nás nedovolily zotročit pomocí strachu a bolesti, chránily nás.
A: Přijměte, že nejdůležitějším úkolem, kterému čelí síly vedoucí lidstvo, je úkol jeho rozvoje. Všichni jste těžké děti, mnoho z vás se nechce učit, mnoho z vás se nemůže vyvíjet kvůli stávajícím systémům a okolnostem, někteří nejsou na vývoj připraveni. Jen malá část se vědomě rozvíjí a naslouchá mentorům. Naším úkolem, nás všech, světlých i temných systémů, je vést vás k rozvoji. Stejně jako u dětí je potřeba různý přístup, někdo rozumí jen síle a někdo jen něze, jinak se uzavře. I na vás jsou aplikovány různé metody výchovy. Navíc jak jsme již opakovaně říkali, že je třeba vychovávat nejen citlivost, ale i sílu.

Vaše tělo bez svalové síly by se nemohlo hýbat, bez ohledu na to, jak krásně cítí lásku a něhu. Je to nutné. Když se rozvine síla, je to někdy těžké. Proto budou na každého z vás aplikovány ty metody stimulovaného rozvoje, na které jste připraveni. Vaši mentoři vás velmi důkladně testují a sledují váš pokrok. Ti z vás, kteří jsou připraveni se vyvíjet, budou vedeni prostřednictvím poselství, prostřednictvím informací, prostřednictvím svědomí, zvláště pokud jste schopni slyšet hlasy svých vyšších aspektů a své duše. Ti z vás, kteří na to ještě nejsou připraveni, ale jeho struktury nejsou virem zdeformovány, to znamená, že nejsou ztracena všechna spojení, těm z vás bude nápomocno v jejich obnově prostřednictvím léčení, energetické obnovy, navazování logických spojení prostřednictvím přijatých informací a prostřednictvím individuálního nastavení každé individuální obnovy. Takoví lidé jsou samozřejmě vedeni, mají potenciál se rozvinout a plně se zotavit.

Pro ty z vás, kteří tato spojení výrazně zničili, budou zavedeny vývojové kódy, a to i prostřednictvím očkování. Jak jinak to udělat, když nás tito lidé neslyší a neposlouchají, a zároveň se prostě nemohou rozvíjet, protože se ztrácí spojení? Ti z vás, kteří se vůbec nechtějí vyvíjet, kteří padli do pastí svého světa, jejichž systémy virus zdeformoval k nepoznání, tito z vás budou muset být ovládáni příkazovými systémy mozku. Ve skutečnosti má váš mozek anténní zařízení pro příjem mnoha signálů, takže jste stvořeni. Můžeme ovládat procesy myšlení lidstva, aniž bychom zaváděli programy pro obnovu zdrojových kódů. Egregoriální systémy se s tím vyrovnávají docela dobře. Mluvíme právě o obnovení ztracených spojení, což brání vašemu rozvoji, nedává vám příležitost se rozvíjet. Pokud lidé úplně ztratili svazky kódu a jsou zaměřeni spíše na svou temnou stránku, takoví lidé budou nasměrováni na cestu dolů a projdou převážně vývojovými programy temných cest. Takoví lidé budou mít jasnou hierarchickou strukturu velení.

Q: Jak vaši nanoboti přijdou na to, jak a co pro každého znovu postavit?
A: Nanoboti jsou jednoduše řízené softwarové motory. Nejprve začnou testovat systémy a identifikovat chyby, přetěžovat systémy, identifikovat počet ztracených spojení, příkazy k obnově atd. Dále, v závislosti na poměrech různých indikátorů, každý z vás bude mít třídu problémů a pro každou třídu problémů existuje algoritmus pro spuštění zdrojového kódu.

Q: Jak se stalo, že se někteří lidé stále nenakazili tímto systémovým virem? Nejsou jejich spojení tak přerušená?
A: Někteří z vás přišli do systému později, již s pochopením reality tohoto viru a odhodláním pokusit se tento problém vyřešit - problém vyléčení. Mnozí z vás z těch, kteří nanotechnologii zavádět nepotřebují, dokázali vyvinout své antivirové programy tak, že prošli různými praktikami v tomto nebo v minulých životech. Na základě těchto vašich vlastních antivirových programů je nyní postavena práce těchto nanobotů.

Q: Co se stane s člověkem, který nepotřebuje implantovat nanoboty, ale přesto se nechá očkovat?
A: Určitým způsobem ho ovlivní. To znamená, že nanoboti otestují jeho vědomí a zjistí, že všechny systémy fungují stabilně, a proto není potřeba spouštět programy pro obnovu zdrojového kódu nebo je spustí v minimálním množství a kvalitě.

Q: Informace, že jsou do nás zaváděni nanoboti, exploduje lidské vnímání. Ne každý bude věřit v pravdivost vašich záměrů, ve vaši laskavost.
A: Tomu rozumím. Pochopte, že zavedení nanobotů lze provést nejen prostřednictvím vakcíny, ale také rozprášením nějakého plynu do atmosféry, který nanoboty bude obsahovat a vy o tom ani nebudete vědět. Proč to asi neuděláme?

Q: Dobře, děkuji za pomoc a informace. Budu o tom trochu déle přemýšlet.
A: Co bys dělala v této situaci, kdy většina lidstva prostě není připravena a nechce se rozvíjet, protože kvůli zničení vazeb prostě nemůže? Když neslyší naše napomenutí, je přilepená na atrakcích vašeho světa, utápí se v materiálních aspektech života, a dál spí? Když neslyší volání po světle a příběhy lásky, nechává se unášet svými pocity, žije každý den stejný, když visí v některých vrstvách světa? Jak bys ho z toho dostala?

Q: Chápu, že musíte dělat obtížná rozhodnutí a že to není snadné. A že se řídíte především zásadou účelnosti. Otázkou také je, jak moc vám záleží na každém člověku ne jako na části vědomí Stvořitele, ale jako na člověku, který má své vlastní obavy, své touhy, svou vlastní bolest, svou volbu. Jak moc se tím řídíte?
A: Zjevně ode mě čekáš odpověď, že se tím neřídíme, protože jde o člověka, nikoli o duši. To není pravda. S tím se samozřejmě také počítá. Vše se počítá. Například bychom na vás mohli vyvinout tlak a vzít vás na těžkou cestu rozvoje. K tomu je dostatek nástrojů, jako mnozí jiní se bojíte bolesti. To ale neděláme, protože vás to bude zbytečně traumatizovat a vést k nejrůznějším důsledkům, které jsou na pravděpodobnostních větvích popsány velmi jasně. Proto se berou v úvahu vlastnosti každého z vás. Samozřejmě nepracují s filigránem, subtilně a individuálně, ne s každým, jen s těmi, ke kterým se upínají určité naděje, s těmi, kteří jsou schopni nám pomoci a jeho rozvoj vítáme. Takto pracují např. s tebou, s přihlédnutím ke všemu, no, téměř ke všem tvým rozmarům v rámci rozumu, přirozeně. Ostatní lidé jsou rozděleni do jakési skupiny podle míry citlivosti, traumatu, stability vědomí, sklonu riskovat a tak dále. To vše je také analyzováno a vybráno více bodových technologií.

Q: Mám dojem, že se nemluví o lásce, ale pouze o účelnosti.
A: Láska je starost, ne? Myslíš, že všechno, co vám bylo řečeno, není starost? Ano, toto není mateřská péče, jako péče vaší milované Ainy, dalo by se ale říci, že otcovská a bratrská péče. Účelnost rozhodnutí je dána naším zájmem o lidstvo jako společenství myslí spících dětí. V opačném případě, proč bychom měli zájem přijít za vámi a přijmout tak těžký úkol?

Q: Děkuji, zamyslím se nad tím a zeptám se na názor světelných sil. Ještě jedna věc: když je to všechno tak logické a nutné, proč povolujete videa, která křičí o nutnosti vyhýbat se očkování všemi prostředky?
A: Existují také temné cesty vývoje. Pro ty, kteří nepotřebují tuto obnovu zdrojového kódu, aby se vyvinuli do Světla. Jsou snadno náchylní k různým stavům paniky, toto je vyděsí a budou vedeni jinými cestami vývoje, posilováním temných aspektů. Vše funguje pro váš rozvoj. Hodně mluvíš o přijetí. Přijměte vše. Doslova. Přijetí je podobné lásce. Proto se zamilujte do různých stavů a různých akcí. Vzpomeňte si na Krista, který nastavil druhou tvář, protože všechno přijal. Nebo Buddha, který si vzal pohár jedu, protože ve všem viděl dokonalost.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11948

Zpět