2085 Počasí na objednávku Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-04

Jak může člověk změnit energii vzduchu kolem sebe? Voda mění svou strukturu pod vlivem různých energií, což jasně prokázali vaši vědci zkoumající příčiny změny její struktury. Stejně tak i struktura vzduchu se může měnit v závislosti na tom, jaké emoce - pocity a slova - do něj vysíláte. Můžete se o tom přesvědčit sami, když se pokusíte ovlivnit počasí. Když promluvíte k dešťovým mrakům a pošlete jim svou Lásku, změníte je v mraky, které se pak zcela rozptýlí a nezakryjí již dlouho očekávané slunce. Vzdušný živel se podílí na tomto procesu přeměny vodního živlu z hustší struktury na řídkou, která rozptyluje částečky vlhkosti, a doslova ″rozptyluje″ mraky. Bez lidského zásahu je tento proces řízen samotnou přírodou pro větší dobro všech, ale protože lidé svými myšlenkami, emocemi a činy neúmyslně ovlivňují všechny přírodní živly, živly na ně odpovídajícím způsobem reagují. Zároveň platí, že čím silnější je lidská energie, ať už pozitivní nebo negativní, tím citelnější jsou její vnější dopady.

Pravděpodobně jste si někteří z vás všimli, že vaši náladu ovlivňují i přírodní jevy. Špatné počasí vás uvrhne do deprese. Ve skutečnosti jsou všechny tyto procesy vzájemně propojené, protože lidé i elementálové se nacházejí v jednom energetickém poli, a proto jsou v neustálé interakci. Zejména živly Vzduch a Voda, které jsou součástí lidské bytosti, reagují na stav člověka a jeho jednání.

Jak tato energetická souhra probíhá? Každá vaše myšlenka a emoce vytváří určitý druh energie, který se okamžitě ″otiskne″ do struktury Vody, kterou je vaše tělo naplněno, a Vzduchu, který v daném okamžiku vdechujete a zpracováváte. Člověk ve stavu hněvu a agrese, aniž by si to uvědomoval, vnáší tyto energie do částice Vzduchu a Vody, které zase jako částice svých živlů vnášejí do jejich celkové struktury disharmonii. Proto je ve velkých městech, kde vládne energetický chaos a lidské vášně, vzduch nasycen negativními energiemi. V kombinaci s fyzickým znečištěním vytváří vliv negativních energií lidí na prvek vzduchu ve velkých městech ″dusivou″ atmosféru, ve které se člověku špatně dýchá. Energetické znečištění ovzduší na vás nemá o nic méně ničivý vliv než výfukové plyny aut a průmyslové emise.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-pogoda-na-zakaz/

Zpět