665 Třaskavý Trump Howell Woltz

[ Realita ] 2020-12-05

Obama při odchodu z úřadu vydal několik výkonných nařízení (13694 a pozměněno jako 13757), které vládním agenturám poskytly zvláštní pravomoci vyšetřovat Trumpa, pokud by nalezly důkazy o tom, že byl zapojen do "zasahování zahraničí do voleb".

Obamovo výkonné nařízení mělo za cíl využít jakýkoli náznak Trumpova zapojení do zahraničních volebních zásahů - o nichž se domnívali, že je mohou najít (nebo vytvořit jako u falešných spisů) - a způsobit mu zabavení majetku - Trump Towers, golfová hřiště. Demokraté dokonce plánovali vzít zlatou toaletu, která byla údajně v jeho soukromém záchodě, a roztavit ji na zubní výplně.

Snahu Barryho zničit Trumpa na ruském podvodu využil Trump pro vlastní výkonné nařízení 13848, které má moc svrhnout čínskou ekonomiku, rozbít Fake News Media, zmocnit se majetku marxistů sociálních médií a uvěznit každého jednotlivce, který se podílel na spiknutí, aby zmanipuloval volby - včetně celého vedení Demokratické stran.

Tato novější vyhláška objasňuje, že staví na Obamově práci, když uvádí, že zůstává v platnosti. Mainstream neměl ponětí, co se děje.

Trump četl ze scénáře vytvořeného právníky Bílého domu, dovolával se svého výkonného nařízení 13848 tím, že pojmenoval Čínu jako cizí mocnost, která se pokouší ovlivnit volby v roce 2020, rovněž výslovně uvedl účast a záměr Demokratické strany "podporovat, umožňovat, získávat nebo provádět podvody" - což je přesné znění jeho nařízení.

a přidal to, co Barry neměl k dispozici- rozšíření sankcí, které je všechny ohrožuje - zejména Obamu a Sorose spolu s Tech Tyranty a Medii, kteří byli architekty volebního podvodu. Cokoli v Americe, nebo americkým občanům kdekoli může být za podvody zabaveno... včetně akcií Facebooku a spol.

CNN se každé ráno v 9 hodin scházelo, aby se rozhodlo, jak připravit novinky pro podporu Čína Joa Bidena a zdecimování prezidenta Trumpa - jak již bylo dokázáno záznamy pořízenými nasazenými špiony... totéž další média. Google měl vyhledávací algoritmy nastavené tak, že minimálně 6 milionů hlasů přihrál Bidenovi. Reset uzamkl možné převody majetku ultrabohatých marxistů, včetně Soroše...

Více než 60% amerických divadel již není ve vlastnictví čínské komunistické strany a Hollywood nemá čínský dohled nad tím, co může produkovat. Kultura se možná přenese z marxistického šílenství zpět k lidským hodnotám.

Představte si, jaký by byl svět za jediný den, kdyby všichni TechTyranští cenzoři kontrolující 92% amerických zpráv a informací, demokratičtí marxisté a Wall Street komunisté byli uvězněni za volební podvod? Co kdyby každý místní marxistický hlasovací podvodník měl zakázáno vykonávat jakoukoli veřejnou práci s výhodami? Kdyby podvodníci byli odříznuti od jakékoli veřejné podpory nebo výhod - na celý život? Kdyby všechny tyto zkorumpované subjekty byly rozděleny na tisíce menších nemonopolních společností a vydraženy?

Biliony a biliony by proudily do pokladny Spojených států, aby obnovily její selhávající infrastrukturu, a zlo by bylo potlačeno alespoň na jednu generaci (pozn. a co to, co vysáli jinde).

Počkejte na ten řev, až si to uvědomí.

Zdroj: https://richardsonpost.com/howellwoltz/19243/did-president-trump-just-go-nuclear/

Zpět