217 Tajemství zmizelých Elisa Medhus

[ Ezoterika ] 2019-10-04

Podle knihy Davida Pauleyho existují lidé, kteří zmizeli. Lidé loví ryby a táboří v různých národních parcích a poblíž nich zmizí za podivných okolností, beze stopy.

Eric: Je to jakoby se rozplynuli ve vzduchu, jako by se stali duchem, kterého zahlédneš v periferním vidění. Určité věci vidíte jen periferně, nikdy v přímém pohledu. Část našeho mozku prostě není zaměřena na věci přímo před námi. Pak naše ego začíná analyzovat a označovat, a nakonec zkreslíme obrázek, protože vše začneme přizpůsobovat našemu lidskému vkusu. U ztracených lidí je to jako s periferním viděním. Jako byste nechtěli vidět, co se stalo. Nemizí jen lidé, ale i zvířata. Dostanou se na jinou úroveň, do jiné dimenze. Nejsou pryč.

Není to tak, že by jim chyběla rodina, práce, chtěli jít domů, protože se jim tam nelíbí. I tam existuje život, je to stejné jako v této dimenzi. Jako by stále měli svou rodinu. Jen jsou v paralelní existenci. Nemají bolesti, agónii a frustrace, jako tady. Byly natočeny filmy o lidech, kteří se chystají projít různými portály, do různých dimenzí. Prostě projdou, občas přijdou na způsob, jak projít, a jsou schopni projít znovu. Zaměří se na něco, a pak jsou schopni projít znovu. Je to jednoduché, prostě projdete. Není to tak, že o to požádáte, ale máte hotovo a chcete odejít na vyšší úrovni existence, vzájemná dohoda u lidí vyšší úrovně. Vyšší já těchto lidí je dostane do jiné dimenze s živými barvami, bez frustrací a chaosu.

Tyto lidi neunáší vláda, ani mimozemšťané. Nejsou vybraní náhodně. Místa, jako v parku u New Yorku jsou po celém světě. Tito lidé jsou skutečně inteligentní. Nejsou vyděšení a v panice. Vstupují na novou Zemi ve vyšší dimenzi, je to jako vzestup. Při něm ale stále budete vidět a komunikovat s ostatními, ale vy budete jiní, budete mít jiné dimenze. Něco jako Bigfoot, přichází z jiné dimenze. Je to jako byste přicházeli a odcházeli. Budete se vyvíjet tam, a tady to navštěvovat.

Budete mít širší porozumění a nebudete vyděšeni, pokud se syn nebo dcera nebudou chovat tak, jak si představujete. Nebudete se o ně bát, protože víte, že je to v pořádku. Budete moci lépe vidět energii a vibrace.

Elisa: Proč je energie v těchto místech, kde lidé procházejí těmito dimenzemi, je to jiná energie?

Erik: Nejsou to náhodná místa a není to jen proto, že je to izolované místo. Energie se tam liší. Jsou tam portály. Jako ve Washingtonu, kde je používají UFO. Portály nejsou jen do jediného místa. Jsou vytvářeny kolektivním vědomím. Pro lidi bude těžké se následovat, ale to bylo také součástí jejich smlouvy. Pokud projdete tento portál a váš manžel zůstane pozadu, bude tam, kde je, mít pocit, že zešílel. Vy v té jiné dimenzi budete mít stále svou rodinu a manžela. Je to jen jiná realita. Nebo to tak nebude, podle záměru těchto bytostí.

V jiné dimenzi lidé nezažívají ztrátu nebo smutek. Jsou si vědomi, že jsou v jiné dimenzi a jsou s tím v pohodě, protože je tam jejich manžel a jejich mazlíčci a jejich děti a život, jak ho znají, ale jasnější barvy, menší frustrace atd. Ve skutečnosti jsou si vědomi, že jsou někde jinde, jen někteří z nich si to neuvědomují. Je to stejné jako tam, kde byli předtím, do určité míry, ale nemají stejný pocit nebo emoce, cítíte věci jinak nebo máte pochopení věcí odlišně, všichni vědí, že je vše v pořádku. Tito lidé nejsou drženi v zajetí, jsou v pořádku, protože je tam celá jejich rodina nebo repliky jejich rodiny a přátel. Vědí, že se přeměnili v něco jiného v jiné dimenzi, jsou si toho vědomi. Vše je jen odlišná vibrace.

Elisa: Jaký je tedy účel mimozemšťanů ?

Eric: Připravují na novou Zemi, děje se to po celá staletí, nezačalo to jen v posledních 30-40ti letech. Ani Řím nebyl postaven za den. Je to v myšlenkovém procesu mimozemšťanů po dlouhou dobu, skoro jako by věděli, že se blíží povodeň, takže všechno zabalili a dali vám vědět. Věděli, že k tomu bude muset dojít. Jsou to velmi vyvinuté bytosti. Jsou náš přítel a jednají jako kolektiv. Chtějí jen, abychom mohli v této nové Zemi vystoupit na vyšší dimenze, protože když budeme lepší my, bude lepší i vesmír. Všechno bude lepší, proto jsme na této planetě. Vypadá to, že se znovu vytváří další chaos, ale pokud nevyjasňujeme chaos, je to mletí prázdné slámy.

Na Zemi jsou někteří lidé, kteří opravdu hlouběji rozumí tomu, co se děje. Temné životní formy dělají to samé i s jinými obývanými místy jinde ve vesmíru. My jsme požádali o pomoc. Kdyby to šlo, rádi bychom přibrali i lidi z jiných planet, které se s námi ponořili. Zatím lidé ničí to, co je zdravé.

Při průchodu portálem je to jako byste cítili třes. Prochází vámi vlny energie. Je to dobrý pocit. Někdy se takhle ztrácí bezdomovci v uličkách, nejsou si vědomi toho, co se s nimi děje. Mohlo by se vám to stát ve vašem domě, ale jen když s tím souhlasíte. Mimozemšťané je mohou přivést zpět, ale není důvod, nejsou drženi proti jejich vůli. Prostě se nechtějí vrátit.

Občas se najdou lidé naživu, ale nedokáží si vzpomenout, co se stalo a proč. Prostě chtěli vypadnout z portálu zpět. Nikdo není nucen nikam nikoho unést. Měli na výběr a řekli ne. Nevzpomínají si, protože jejich paměť byla v jistém smyslu vymazána. Někteří z těch, kteří odešli, chtěli, aby se jejich tělo objevilo, kvůli členům jejich rodiny, aby to uzavřeli. Pak se najdou těla na místech, které již několikrát byli prohledané. Jejich život přitom stále pokračuje v jiném prostoru.

Elisa: Co když u mrtvých neexistuje žádná příčina smrti?

Erik: Prostě byli připraveni vystoupit, jako když odešli a nechali tady tělo. Prostě neexistuje žádný důvod, abyste věřili, že když někdo zemře, musí se uškrtit, dostat infarkt, rakovinu nebo cokoli jiného. Je to, jako by se motýl vynořil z kokonu, zbavil se kůže. Není součástí jejich myšlenkového procesu hledat cestu zpět, protože se nechtějí cítit ztraceni. Portál není nic zvláštního, prostě být na správném místě ve správný čas. Portály jsou jako kruh, nebo trychtýř, rezonují s určitým rokem. Vaše vyšší já, vaše intuice vám u nich říká pozor. Nevypadají jako cosi fialové, vířící a opaleskující. Je to vibrace, která vás táhne vpřed.

Není to tak hloupé, jako zásah světlem. Je to zajímavý pocit, jdete, vidíte všechno a pak máte změnu mysli. Můžete prostě říci ne, to není to, co chci. Někteří to udělali a neodešli, ale nemají na to vzpomínky. Lidé musí pochopit, že nejsou uneseni, nejsou nuceni do otroctví nebo pitváni. Týká se to i zvířat, od kterých se toho hodně učíme. V této části si myslíme, že vyhynula, na druhé straně stále spokojeně existují. Netýká se to dinosaurů, kteří se nechovají hezky. Ti skutečně vyhynuli spolu s podobnými. Když budete chtít, jednou vše uvidíte.

Elisa: Pojďme mluvit o životní smlouvě a proč určití jedinci a zvířata mají v duchovní smlouvě mimozemšťany a jiné dimenze?

Eric: Je to jako volání ?naplňte novou Zemi?. Je čas, je to hezčí místo. Pokud se na to necítíte před inkarnací, dobrá, je tu vaše smlouva. Je to jako když vás cosi volá, jako bys byla jen poloviční. Vše je tu kvůli růstu. Dostáváte k němu maximální podporu, je to jako konečná nabídka, kterou nechcete propásnout.

Někteří z lidí, když meditují, přechází do jiné dimenze. Prostě někam ulétnou. Když jsi byla ztracená v tundře, byla jsi v jiné dimenzi.

Elisa: Bylo to ohromující. Neexistují pro to slova. Není to smutek, ten pocit je ohromující. Čím se ještě život v této dimenzi liší, kromě jasnějších barev?

Eric: Lidé zde jsou velmi naladěni na Zemi. Vše je spojeno. Mají tu své kořeny. Nejsme schopni je vidět, protože nejsme v této vibraci. Odešli jich tam již tisíce. Zvířata tam odchází, protože si pamatují cestu. Pokud chcete růst do těchto dimenzí, jedno video vám k tomu nestačí. Lidé stále mají své představy, stále zkoumají a stále se snaží něco dokázat. V podstatě je vše to samé, všichni ze stejného zdroje. To je něco, co je pro lidi těžké pochopit. Myslíte si, že nebe je to místo, kam jdou všichni, ale každý má svůj vlastní směr. Jako když někdo chce do Francie, projde si některý z těchto portálů nebo dimenzí. Mohou se vrátit, když se jim to bude líbit, ale ztratí paměť. Na buněčné úrovni to ale vědí. Někteří se prostě zbláznili, vědí, že něco cítí, protože se jejich energie dotýká této dimenze a liší se vibracemi. Je to podobné zážitku blízkému smrti. Můžete se s těmito místy spojit. Pokud se s nimi spojíte, buďte při kontaktu opatrní. Není to sice nebezpečné, ale měli byste chránit sebe i je.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=R8_wVka64KY

Zpět