541 Pravda vás osvobodí Aita

[ Ezoterika ] 2020-10-08

Jste multidimenzionální bytosti, které malou část své podstaty, fragment vědomí Boha, poslaly do dualitní fyzické zkušenosti planety Země. Udělali jste to proto, abyste rozšířili své znalosti, své chápání lásky a světla. V nebeské blaženosti jednoty jako Duch bez fyzické podoby jste nemohli cítit nic jiného než lásku. Rozšiřování je žádoucí. Vy, kapka v oceánu vědomí, jste se dobrovolně přihlásili, abyste se stali součástí této expanze.

Věděli jste, že ve fyzické formě, aniž byste si pamatovali, kdo a co ve skutečnosti jste, pocítíte pozitivní i negativní emoce, které vám poskytnou znalost toho, čemu dáváte přednost, což vám zdokonalí preference a schopnosti a individualizaci vaší osobnosti. A tak jste dnes na planetě Zemi, uprostřed velkého probuzení. Planeta Země je úžasná školní učebna, která má vychovávat velké duše v lidských tělech. Toto vzdělání mělo spočívat ve strhávání, indoktrinaci falešných hodnot a negativních myšlenek konkrétní společnosti a rodiny, do které jste se narodili. Dysfunkční myšlenky, nápady a chování vás naučili vaši rodiče a učitelé, vaše náboženství a vaše vláda. Měli jste překonat tuto negativitu a dysfunkci bez vzpomínky na velkou bytost, kterou ve skutečnosti jste.

Jako člověk jste v rané fázi svého života nevěděli, že jste božští. Nevěděli jste, že vaše Duše, vaše božská podstata, byla usazena ve vašem srdci a čeká na odhalení, když se odvrátíte od svého temného strhávání k realizaci svého božství. A časem, po prožití mnoha bolesti, chaosu a matení z nefunkčního jednání s lidmi kolem vás, na pracovišti, se svou rodinou a přáteli, jste si uvědomili, že jste božští.

Po roztřídění a prosívání pozitivních a negativních událostí a pozitivních a negativních pocitů jste si uvědomili, že vždy dáváte přednost lásce. V této pozemské zkušenosti máte ve svém těle ego i duši, které vás vedou tímto životem. Vaše ego je sobecké, užívá si pozemských potěšení, oddává se tělesným impulzům bez ohledu na cenu. Věrně dodržuje pokyny dané sociální skupinou, do které jste se narodili. Pod vlivem negativních slov a frází vašich rodičů a pečovatelů vaše ego pociťuje nedostatek sebeúcty, ale zároveň chce být lepší než všichni ostatní v okolí, nadřazeno svým bratřím. Chce moc nad tebou a ostatními. V zásadě vás chce zničit. A tato myšlenka, tato negativní životní filosofie je to, co má vaše Duše na Zemi překonat.

Hlas ega je hlasitý a návykový. Touží po fyzických radovánkách a psychické převaze. Rád slyší a opakuje negativní zprávy o sobě a o druhých znovu a znovu. Miluje negativní myšlení, ty známé a temné, těžké myšlenky, které vám byly naočkovány.

Jak tedy překonat negativitu, kterou se nechala raná planeta Země unést? Jak překročit myšlenkový systém ega a uvědomit si božství.

Chcete-li překonat myšlenky ega o strachu, je nutné uklidnit mysl. Pod vším falešným myšlením, všemi temnými myšlenkami ega je tichý jemný hlas Duše. Mysl musí být ztišená, starý hlas musí nahradit nový. Do srdce musí vstoupit láska, laskavost, péče, soucit a mír. Je třeba dosáhnout poznání, že planeta Země je školní učebna, že se nikdy nestalo nic špatného. Meditace, pozitivní a milující potvrzení, mantry a zapisování si poznání vedou jednotlivce od strachu k lásce.

Pro osvobození se od negativního strhávání ze své cesty do temného světa ega, je potřeba uznat, že jsme božské duše, usazené v lidských tělech, abychom se naučili větší lásce a vyzařovali světlo.
Další velká pravda, která je nutná pro osvícení, je vidět, jaké kontrolní mechanismy byly použity k indoktrinaci. Dokud neuvidíme podstatu naší indoktrinace, nemůžeme se osvobodit. Dokud neuvidíme, jaká slova a fráze, jaké negativní výrazy, jaké falešné myšlenky a nápady byly použity, aby nás bylo možné kontrolovat, nejsme svobodní. Dokud neuvidíme, jaká temná slova a fráze používáme sami proti sobě a svým bratřím, nejsme svobodní. Nic se nemůže změnit, dokud to nezjistíme.

Na této Zemi existuje soubor jednotlivců, nikoli lidí. Mají plazí krev. Jejich pokrevní linie je pro ně posvátná. Z generace na generaci se znovu a znovu inkarnovali do stejných rodin. Nemají srdce, hrají si s lidmi nejkrutějšími a sadističtějšími způsoby. Vidí, jak lze laskavé lidstvo, empatii lidí manipulovat a manévrovat do negativních, temných a depresivních myšlenek a chování.

Vědí, jaká slova, jaké zvyky, jaké rozdělovací techniky použít k ovládání lidské mysli a chování. Jsou nástrojem, který Bůh používá k trénování duší k větší lásce. Lidské bytosti si myslí, že věci v jejich společnosti jsou takové, jaké musí být. Není tomu tak. Způsob unášení v nízké 3D planetě navrhli temní vládci.

A dokud to není vidět, lidstvo se nemůže osvobodit, nemůže povstat nad lidskou bídu. degradaci a následné konformní chování. Pokud jste stále závislí na negativních sdělovacích prostředcích, máte rádi drby, jste žárliví, naštvaní nebo úzkostliví, vězte, že vás stále ovládá temná strana.

Možná dobře víte, že jste duchovní bytost, a přesto si neuvědomujete, že žijete v iluzi. Udržujete se v klamném vnímání navrženém kontolory. Klam je, že jste špatný příklad živé bytosti, která nedokáže myslet na sebe, musí poslouchat hlas své vlády, a předat svou moc lékařům, učitelům a hazardním hráčům, protože není schopna se o sebe postarat.

V dnešní době je zkoumání běžné mezi duchovní komunitou. Pravda o temné kontrole planety Země je nyní snadno dostupná. Nikdy nevěřte ničemu, co kdokoli řekne, pokud nemáte k nic víc, než jen jeho slova. Zpochybňujte vše - vše, co bylo učeno, je falešné.

Byli jste naučeni nenávidět a nerespektovat určité typy lidí. Naučili vás, jak myslet na chudobu omezeními a krutými pravidly. Byli jste fyzicky a psychicky týráni a lhali vám o vaší historii a vašem pravém božském dědictví. Neposlouchejte konvenční moudrost, protože není moudrá ani pravdivá. Ignorujte zpravodajská média, protože následují program temných kontrolorů a lžou. Zkoumejte sami. Je doba zázraků, velkého probuzení a vše, co potřebujete vědět, abyste našli pravdu, je vám nyní k dispozici online.

K osvícení jsou nutné dvě pravdy

- jste božská bytost, která má fyzickou zkušenost
- tato fyzická zkušenost využívá vaše ego a jeho myšlenky a slova, aby vás strhla do negativity, a kontroloři zavedli algoritmy, pravidla a předpisy, které vás vězní v negativním myšlení. Když si uvědomíte své myšlení a jak jste byli podvedeni, můžete změnit své myšlenky. Můžete se rozhodnout přemýšlet o krásných myšlenkách, říkat laskavá slova svým bratřím, vyzařovat lásku.

A když je vaše Duše osvobozena od kontroly ega, když jste všem odpustili a jste vděční za své pozemské učení, vrátíte se do ráje, do nirvány, abyste byli nebesky milující Duší, kterou ve skutečnosti jste.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=A0wQiLBV_-Q

Zpět