3078 Matthew Ward Suzy Ward

[ Ezoterika ] 2022-09-01

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Vše, co existuje, je energie vibrující určitou rychlostí v jedné z nesčetných frekvencí v souladu se stupněm vědomí. Z našich zkušeností dobrovolníků, jako jste vy, víme, že je těžké takto přemýšlet o sobě a o tom, co se na Zemi odehrává, ale tak fungují univerzální fyzikální zákony, a proto nám dovolte, abychom si promluvili o tom, jak to ovlivňuje váš svět.

Nízké vibrace kontroly, chamtivosti a klamu jsou překonávány vysokými vibracemi sebedůvěry, optimismu a svobody, protože stále více lidí na Zemi přijímá světlo. Světlo, stejná energie jako láska, je Stvořitel, Zdroj všeho, co je - to jste vy, to je každá duše ve vesmíru - a světlo, které vyzařujete, pomáhá lidem na Zemi probudit se do této reality. Tím, že pozorujete probíhající drama tohoto procesu, ale nenecháte se do něj vtáhnout, dále posilujete sebe, národy a všechny ostatní světelné bytosti v tomto vesmíru.

Vše, co se na Zemi děje, je důsledkem toho, jak každý obyvatel využívá energii Stvořitele. Úsilí světelných sil o odstranění veškeré temnoty se stále odehrává většinou takříkajíc mimo jeviště a buďte si jisti, že vše se rychle posouvá k transformaci života v celém vašem světě. Naše drahé sestry a bratři, vaše příspěvky jsou v tuto chvíli stejně důležité, jako byly po celou dobu.

Povíme vám, jak přispívá Sol, duše, která se ve vaší sluneční soustavě ztělesnila jako sluneční hvězda. Sol, Boha a Gaiu můžete právem považovat za trojici, která využila energii Stvořitele, aby uvedla do pohybu své myšlenky, díky nimž se projevila nádherná planeta, které se nyní říká Země. Sol poskytuje světlo, které umožňuje život ve vašem světě, a sluneční erupce jsou jeho přívaly energie, které dodávají impuls kurzu vzestupu Země, osvobozují její lidstvo z otroctví masové kontroly mysli a posilují všechny formy života, které světlo absorbují. >>> pokračování

width=Zdroj: http://galacticchannelings.com/cesky/

Zpět