3834 Imunitní systém pod útokem Peter B. Meyer

[ Ezoterika ] 2023-01-28

Šíření strachu s cílem zničit zdraví
Očkovací program Covid je nepochybně součástí nejnebezpečnějšího útoku na lidské zdraví. Existují i další útočníci, před kterými je třeba varovat. Jsou to chemtrails, - ʺkondenzačníʺ stopy za letadly - a záření z mobilních telefonů 5G, mikrovlnných trub, chytrých měřičů vody a elektřiny, internetové WIFI, mimo jiné. To vše jsou, stejně jako vakcíny, masoví šiřitelé nemocí. Jakmile se lidé stanou zoufalými, nechají se unášet strašidelnými historkami a přijmou nitrožilní léky jako takzvanou pomoc, která je ochrání. Dobrovolně stojí fronty, aby si dokonce dychtivě nechali píchnout injekci. V tomto okamžiku kabala umístila dokonalý kontrolní systém k usměrňování, nastavování a ničení lidí. Bombardování, léky, zmanipulované zásoby potravin, vzduchu a vody smíchané se smrtícími chemikáliemi, obyvatelstvu jsou podávány škodlivé látky, mezi nimiž je i fluor. A co hůř; lidé jsou infikováni dávno vymýcenými nemocemi a dalšími geneticky modifikovanými viry, aby je reaktivovali, umocněni nově vyvinutými virulentními kmeny. AIDS, SARS, prasečí chřipka, ptačí chřipka, ebola a nyní Covid, přičemž mnohé z nich, jako například prasečí chřipka, způsobily méně případů infekce než např. běžná sezónní chřipka. Statistické údaje o nich byly pohřbeny v mediálním humbuku.

Epidemie Covidu, propagovaná a spuštěná v celosvětovém měřítku v médiích, měla za následek miliardy vyznavačů strachu a bezplatné nejtoxičtější očkování všech dob. To mělo za následek miliony obětí, které masmédia nezveřejnily. Zdravá výživa a životospráva činí imunitní systém nezničitelným -vyvážená výživa a zásaditá strava. Zdá se, že ve většině případů se lidský imunitní systém těmto ultrapravicovým invazím přiměřeně brání. Kabala se nezastaví a zavádí nové mRNA vakcíny s více toxickými složkami i proti mysli a věčnému vědomí. Je úžasné, jak lidské tělo zůstává adaptabilní na samoléčbu. Pokud se konzumuje normální a zdravá strava, většinou lze útočníky ještě dočasně odrazit. Vlády lžou o bezpečnosti vakcín a fluoru v pitné vodě. Jejich přístup je zaměřen čistě na zničení imunitního systému; ten se snaží oslabit všemi prostředky. Silně falšované a geneticky modifikované potraviny, fluorovaná voda, chemtrails se smrtícími látkami v ovzduší, radiace, přičemž nejpřímějším útokem ze všech jsou vakcíny nabité rtutí a dalšími toxiny. Zejména farmaceutické a imunologické prostředky záměrně zatěžují imunitní systém. O přítomnosti rtuti ve vakcínách mluvil profesor chemie. Potvrdil informace, které vynesl špičkový vědec William Thompson z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), který nedávno zveřejnil studii potvrzující souvislost mezi vakcínami a autismem. Thompson uvedl, že thimerosal, konzervační látka na bázi etylrtuti obsažená ve vakcínách, je smrtelně nebezpečná pro všechny formy života a nikdy by neměla být aplikována člověku, zejména ne ještě vyvíjejícímu se dítěti.

Bylo prokázáno, že thimerosal i ve velmi nízkých dávkách zabíjí neuronální buňky, což bylo prokázáno jak in vitro, tak u zvířat. Při vzniku infekce imunitní systém nakonec identifikuje její specifické vlastnosti a tělo se proti ní brání. Vakcíny neléčí, ale jsou útokem na zdraví. Ironií osudu a nikoliv náhodou se má za to, že vakcíny skutečně pomáhají potlačovat takové útoky nemocí, ale ve skutečnosti a prokazatelně je obranyschopnost organismu podkopávána ohromným množstvím strašlivě toxických chemických látek v těchto vakcínách, jak bylo zjištěno mimo jiné výzkumem DNA. Byly nalezeny tkáně ze zvířat a potracených plodů, cizorodé bílkoviny z mrtvých nebo živých virů a bakterií a další. Pochopte, že v rámci vládních preventivních opatření je kojencům a batolatům před druhým rokem života, jejichž imunitní systém stále ještě roste, podáváno přibližně 25 vakcín, včetně koktejlových kombinací. Ilumináty ovládaná Big Pharma vydělává na těchto vakcínách miliardy dolarů ročně a mnohem více na lécích, které lidé užívají, když trpí vyvolaným poškozením imunitního systému v důsledku tohoto očkování. Toxické koktejly, nazývané vakcíny, geneticky narušují dekódování prostřednictvím mozku, což je také případ farmaceutických léků na předpis, které mají napravit tzv. výsledné vedlejší účinky. Vedlejší účinky vůbec nejsou vedlejšími účinky, jsou to záměrně vytvořené účinky. Rodiny archontské krevní linie záměrně poškozují imunitní systém, aby destabilizovaly lidský organismus od nejútlejšího věku, což vysvětluje myšlenku povinného očkování.

Kdyby byli všichni lidé zdraví, nemohla by jim Big Pharma prodávat léky a provádět nákladnou léčbu, může je prodávat pouze tehdy, když jsou lidé nemocní. Homeopatické léky jsou relativně levné a dostupné bez lékařského předpisu, proč je kabala zakazuje, aby je nahradila alopatickými léky na lékařský předpis. Systém se stal monopolem lékařů a Big Pharma. Archonské pokrevní rodiny způsobují, že lidé trpí a umírají dříve. Kabala dnes ovládá všechny aspekty ve světě medicíny - mimo jiné vytvořila Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), pod kterou spadají všechny veřejné orgány na ochranu zdraví, jako například Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA, SUKL), Ústřední agentury pro kontrolu a prevenci nemocí, farmaceutický kartel a organizace lékařů. Prostřednictvím vlastnictví médií tak získali úplnou kontrolu nad celým zdravotnictvím. V celosvětovém měřítku umírá na rakovinu ročně osm až deset milionů lidí - v USA více než 500 000. Do roku 2030 se předpokládá 12 až 15 milionů. Rakovina je nejčastější příčinou úmrtí lidí mladších 85 let; každý pátý člověk umírá na rakovinu, v US každý čtvrtý.

Každý den je svoboda lidí stále více omezována, údajně aby byli chráněni před terorismem. Ten ale záměrně vyvolávají pokrevní rodiny a jejich Big Pharma, jež systematicky odmítá léčit lidi - přestože léky jsou dostupné a možné. Pro Rockefellery ovládanou eugenickou organizaci ʺřízené rodičovstvíʺ prohlásil v roce 1969 doktor Richard Day (sionista Rothschild) lékařům: ʺV současné době můžeme vyléčit prakticky jakoukoli formu rakoviny. Veškeré potřebné znalosti k tomu jsou k dispozici v archivech Rockefellerova institutu pro případ, že by bylo rozhodnuto o jejich zveřejnění.ʺ Day pokračoval, ʺabychom zpomalili růst populace, necháme lidi umírat na rakovinu nebo na něco jiného.ʺ A pokračoval, ʺplánem je kontrolovat a vybíjet populační růst pomocí léků, potravin, laboratorně vytvořených nemocí, jako je mimo jiné ebola, a potlačováním léků na léčbu rakoviny.ʺ Pokrevní rodiny - Iluminace nebo jakkoli jinak se nazývají, nemají svědomí, a proto dělají to, co dělají. Big Pharma nemá potřebu léčit rakovinu, když může vydělávat nepředstavitelné jmění léčbou jejích příznaků pomocí vše ničících léků a jedů zabíjejících buňky, které nakonec pacienty zabíjejí nákladnou chemoterapií v průměrné výši 500 000 dolarů na pacienta. Pokrevní rodiny chtějí, aby lidé trpěli a umírali dříve, než je nutné, což je jejich způsob, jak vydělat spoustu peněz a zároveň zdecimovat populaci.

Zdroj: https://finalwakeupcall.info/en/2023/01/28/your-immune-system-under-attack/

Zpět