1581 Zpráva od GFS, galaktických rad, vzestoupených mistrů, andělů a vnitřní Země James Gilliland

[ Ezoterika ] 2021-11-03

Země je v procesu osvobozování od veškeré tyranie, drakonický zákon je v procesu nahrazování Univerzálním zákonem. Očistili jsme naprostou většinu neviditelných negativních sil jiných dimenzí, které Zemi vládnou, nyní je to na bílých kloboucích a pozemském personálu. Je čas pochopit hierarchii tyranie, která ovládá Zemi již více než 400 000 let. Prvními koloniemi ve vaší zaznamenané historii a archeologii byli starověcí Lyřané. Mnozí je označují jako Annunaki, ty, kteří přišli z nebe na Zemi. Lyřané byli až 24 stop vysocí a byli rozděleni do různých rodů či vládnoucích frakcí. Nejvyšší vládce byl Anu a na Zemi byla správa Enkiho a Enlila. Enki byl bůh Stvořitel, mistr genetik, který miloval své výtvory. Enlil byl poražený generál, který se usídlil na Zemi a toužil ukončit experiment zvaný pozemské lidstvo. Považoval je za hlučnou přítěž a neustále vymýšlel způsoby, jak je odstranit. To je základ toho, co se dnes odehrává. Došlo k mnoha genetickým zásahům do lidí, kteří se vyvíjeli přirozeně. Jejich synové se také rozdělili do různých frakcí, které vládnou různým sektorům Země. Synem, který měl na Zemi největší negativní vliv, byl Marduk. Marduk uzavřel pakt s Šedou aliancí a Reptiliány o úplné nadvládě nad Zemí a obrátil se proti svým vlastním lidem. Následovaly brutální války a zotročení vlastního lidu. Země byla těmito silami ovládána a ti, kteří usilovali o svobodu, proti této alianci válčili více než 400 000 let. V průběhu času byli známí pod mnoha jmény: Féničané, Chazaři, Kabala - všichni pocházejí z původních Lyřanů, kteří odpadli od Univerzálního zákona. Jejich řídící frakce v Americe je známá jako Deep State, která infiltrovala všechny agentury a instituce, avšak stejná síť je globální. Mnozí si říkají Synové Marduku

To jsou síly, které stojí za genocidními diktátory a tyrany v celé historii. Jsou to mezinárodní bankéři, váleční a chorobní spekulanti, kteří financovali každou válku od dob Napoleona. Procházíme posledními kapitolami těchto tyranských sil, pádem tyranů. Posuny pólů a další kataklyzmata přinutily pozemské lidstvo začít znovu značně zmenšovat civilizace ovládané tyranií, dokud nebyla založena druhá velká kolonie mírumilovných Lyřanů, kteří uprchli do soustavy Plejád, Orionu a Haydees, po níž následovala Země, Mars a Maldek / Milona, jak ji nazývaly jiné kultury. Maldek je chybějící planeta, která je nyní vaším pásem asteroidů v důsledku extrémního zneužití technologie. Atlantidu a Lemurii neboli MU založili Plejáďané, velmi mírumilovná vyspělá rasa, která nebyla tak vysoká jako její lyřanští předkové kvůli úpravám, jež v průběhu let provedli na planetách, které kolonizovali. K těmto koloniím se připojily další hvězdné národy. Země má rozmanitou genetiku z hvězd. Bohužel se dodnes zachovaly zbytky tyranů, kteří se dostali do mocenských pozic a nyní opět ohrožují celou civilizaci. Tito tyrani jsou stále pod kontrolou a vedením šedé a reptiliánské aliance. Nyní jsou známí jako globální elita, kabala, z níž většina je satanistická/luciferiánská. Ovládají váš peněžní systém, politický systém, hlavní náboženství, mainstreamová a sociální média, hudební a filmový průmysl. Jsou také zapojeni do obchodu s drogami a dětmi, do dětských obětí a do zásob adrenochromu získávaného z mučených a zavražděných dětí. Při svých temných rituálech obětují děti svým božstvům. Satan/Lucifer, Moloch a Bafomet. Ti, kdo se s nimi spojili, zaprodali svou duši za moc, slávu nebo bohatství a nyní postrádají lásku, radost, empatii, morálně zkrachovali a ztratili všechny pozitivní vlastnosti lidství. Jinými slovy, na Zemi je tolik nelidskosti kvůli nelidskému zasahování. Tyranská elita válčí se Stvořitelem v rámci celého stvoření. To není spiknutí, to je historie.

Je čas na kontrolu reality. Tato tyranská elita se skládá z narcistických miliardářských eugeniků, kteří jasně prohlásili, že chtějí snížit světovou populaci až o 80 až 90 %. Je to napsáno v jejich manifestech a v kameni, jako příklad poslouží Průvodní kameny Georgie. Spojili se s čínskou komunistickou stranou, kde vznikla funkční biologická zbraň, kterou nazývají Covid 19 financovaný NIH, Faucim a spol. Chtějí, aby 13 ze 14 obyvatel světa zemřelo, zbytek budou poslušní otroci. Chtějí také všechny očipovat a mít nad každým aspektem jejich života naprostou kontrolu, podobně jako je tomu v Číně. Vax pasy a kódy v telefonech jsou prvním krokem. Nechte to vstřebat, prozkoumejte to, podívejte se, co se vám odehrává před očima. Nařizují experimentální genové terapie v kombinaci s operačním systémem, který lze ovládat zvenčí, kterému říkají vakcína, i když poskytuje nulovou imunitu. Prezident nikdy nepodepsal exekutivní příkaz, není schválen FDA(bohužel od 23.8. je) a politici, agentury, školské rady, nemocnice, velké korporace jsou v souladu s tyranskou elitou, která tyto mandáty vynucuje. protože dostali miliardy na prosazování masek a očkovacích mandátů. Mnozí z nich dostali nebo si koupili akcie společností vyrábějících vakcíny. Nemocnice dostávaly bonusy, aby zvýšily počet úmrtí na kovid a byly štědře placeny za používání remdesiviru a ventilátorů, které jsou podle nejnovějších výzkumů rozsudkem smrti. Počet potratů se zvýšil o 366 %, počet rakovinových onemocnění o více než 2000 %, nemocnice jsou plné plně očkovaných lidí, které vakcína nechránila, a očkovaní jsou nyní novými superšiřiteli variant. Váš přirozený imunitní systém je 13krát silnější v ochraně před viry, včetně biologických zbraní cov19 a jejich variant. Výzkum také prokázal, že očkovaní mají v nose 251krát více virů než neočkovaní.

Cenzurované závažné vedlejší účinky, ochrnutí a počty úmrtí na experimentální genové terapie raketově rostou a počty úmrtí na vakcíny nyní výrazně převýšily počty úmrtí na viry, jichž bylo zaznamenáno méně než 1 %. To vše u viru, který má 99,98% míru uzdravení. Nestačí jim, že zlikvidovali nenarozené děti 366% nárůstem potratů, nyní jdou po dětech, které mají téměř nulovou šanci na virus zemřít. Šmakuláda je směs karcinogenních a smrtících toxinů, experimentální genová terapie s operačním systémem, který lze ovládat zvenčí. Pokud ″vakcína vaše děti nesterilizuje, nezmrzačí nebo nezabije, nebudou naladěny na ducha. Budou naladěny na stroj, umělou inteligenci. Podle stanfordského výzkumu masky nechrání před virem, vytvářejí sekundární zápal plic, poškození mozku a orgánů i psychické poruchy. Nyní se ukazuje, že to dokonale zapadá do jejich programů extrémní redukce populace a potřeby totální nadvlády, jak je uvedeno v jejich manifestech a na Georgijských kamenech. Nevědomost a popírání se mohou stát osudnými pro vás, vaše přátele a rodinu. Nyní je čas povstat. Kriticky myslící, výzkumem oslabené, sociálním inženýrstvím ovlivněné masy nepřežijí to, co přichází, a nepřežijí to ani morálně pochybní, kteří vzali úplatek. Ti, kdo se smíří s těmito mandáty, se smířili s budoucností v nejlepším případě totálního zotročení, nebo spadnou mezi 13 ze 14 lidí odstraněných z planety.

Povstaňte, jako by na tom závisel život váš i vaší rodiny. Povstaňte pro budoucí generace. Toto není spiknutí, toto není cvičení, toto je příležitost postavit se v pravdě, ve svém vlastním božství, postavit se jednotně za zdraví a svobodu světa. Bez ohledu na kulturu, rasu, náboženství, instituci nebo agenturu nikomu se cíle tyranie nevyhnou. Uzavírky ničí ekonomiku, zejména záměrně malé podniky, cestovní omezení jsou při otevřených hranicích nesmyslná, masky a povinné očkování se naprosto nepovedly. Jsou v rozporu s ústavou a norimberskými kodexy. Vypadá to, jako by naši současnou administrativu řídila Čína a globální elita v rámci plánu na zničení Ameriky, což dokazují jejich činy. Říká se, že charakter se pozná podle činů.

Chci vám zanechat jeden příklad, který demaskuje výluky, omezení cestování, masky a povinné očkování. Provincie v Indii, Uttarpradéš, má 240 000 000 obyvatel, což se blíží počtu obyvatel Ameriky. Nechali očkovat 5 až 7 % lidí. Rozhodli se použít Ivermektin, zázračný lék vytvořený pro lidi vědcem oceněným Nobelovou cenou, který je schválen CDC a FDA navzdory tomu, co vám tvrdí mainstream a sociální média. Ivermektin fungoval tak dobře, že se ho rozhodli použít i pro hospodářská zvířata. Ta jsou nyní BEZ COVIDU, bez cestovních omezení, výluk, masek nebo očkovacích mandátů. Porovnejte to s americkými statistikami, Florida je jedním ze států, který nemá žádné výluky ani mandáty s nejnižším počtem případů covid-19. Nucené protokoly řízené vakcínovými společnostmi s vědou zaměřenou na zisk se ukázaly naprosto neúspěšné souladu s plány globální tyranie. Nerozsvítilo se vám právě světýlko? Všichni musíme udělat svůj díl práce. Není na vyšších sférách, aby vás zachránily. Svůj podíl na ukončení šedé/reptiliánské aliance, drtivé většiny mimozemských negativních vlivů, už odvedly. Svoboda má svou cenu, boj za její zachování nikdy nekončí. Na Zemi se prosazuje univerzální zákon spolu s vyšším vědomím a energií. Musíme najít odvahu, bezúhonnost a morální základy, abychom splnili svůj díl práce. Říká se tomu ušlechtilá ctnost a objevuje se v každé rase, kultuře a víře. Říká se, že Bůh/Stvořitel/Velký duch dal pro tuto dobu to nejlepší. Je čas, aby se lvi probudili. Buďte řešením. Multidimenzionální větší rodina celé Galaxie čeká, až se Země sjednotí pod Univerzálním zákonem a připojí se k nim.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2021/11/blog-post.html

Zpět