4917 Neioh: Život na planetě Uran Judith Lynn

[ Ezoterika ] 2023-08-19

Pohybujeme se celým stvořením a nadále informujeme o životě, který vám není znám!
Uran je planeta takové krásy života a tak nepochopená vnímáním teplot, které nepodporují život ve formě, jak ji znáte na Zemi. Jako lidé máme limity pro světlo, teplo, chlad a zvuk a pokud by byly tyto frekvence zesíleny na tu známou na Uranu, tělesná forma, kterou zažíváte, by je nezvládla.

Jméno planety je Nebulac. Planeta nebyla vždy ve vaší galaxii. Vakuum z prostoru, které zanechal hořící meteor, pomalu spirálovitě z paralelní energie bytí umožnilo této hvězdě vstoupit a zůstat nakloněna kolem své osy po tisíciletí. Bytosti této hustoty nejsou vidět lidskýma očima. Jsou krásné a soucitné, se vzhledem, který by vás vyděsil. Stojí vzpřímeně, výška přes 2m, se žlutou šupinatou kůží a čtyřmi pažemi s drápy. Říkají si Nepac. Nemají vlasy a nosí pláště s krystaly. (pozn. když zvážím i Pidkozoxe, dostávám se k verzi Kolcové. . . ale Uran?)

Nepakové žijí v jednotě. Žijí v míru a klidu a jejich tváře a oči odrážejí laskavost ke všem bytostem. Žijí v křišťálových horách s krásnými odpočinkovými zónami s tapiseriemi a měkkými materiály, které jsou zavěšené na křišťálových židlích. Mají rádi bubny a kovové nástroje, které při hře září. Obíhají světlem s křišťálovými srdci a nikdy nezemřou v tělesné podobě. Jejich těla byla vylepšena Galaktickou federací, než jejich milovaný vůdce padl a navždy je opustil. Rozmnožují se sexuální energií a spojují se s jedním partnerem na celý svůj nekonečný život. Neznají neshody ani války, což jim umožňuje mírové a harmonické vztahy. Mají rádi malé tvory, kteří se podobají želvám, a ti jsou považováni za milované domácí mazlíčky. Nepové konzumují vodu a rostliny, aby si udrželi optimální zdraví a pohodu.

Jejich životní příběh byl dokonalý, když jim vládl Pidkozox jako mentor a ochránce posvátného života. Byl členem Galaktické federace a žil v harmonii se všemi bytostmi Uranu po miliony let. Naučil Nepaky skvělé technologii, která umožňovala cestovat ke vzdáleným hvězdám v nádherných plavidlech.

Když cestoval a prozkoumával mnoho oblastí, navštívil Sírius a potkal krásnou ženu jménem Ketaweh. Milovali se a narodili se jim dva synové. Aštar, který se stal velitelem Galaktické federace zastupující Sirius Nopplia A, a Oppisheklio, který se na své cestě stal temným a zlým a stal se bytostí známou jako Lucifer. Žil na Síriu Nopplia B.

Bratři a Otec chápali svou moc, ale Aštar sám stál ve Světle. Jeho otec a bratr povstali v temnotě, zcela zapudili myšlenku Galaktické federace a vzbouřili se ve veškeré komunikaci. Zatímco Síly světla pomáhaly Zemi mnoha způsoby, Pidkozox se stal bytostí známou jako Satan, když cestoval po Zemi a tvrdil, že je Bůh. Lidé na Zemi mu propadli a uctívali ho, zatímco se Síly světla pokoušely s těmi, kteří byli tak silně zmateni, domluvit. Pokračující parodie na temnotu tohoto kdysi velkého rodu stále přináší zkázu na planetu Zemi s náboženstvími věřícími v krvavé oběti ve jménu Boha.

Těm, kteří žijí na Uranu, přinesly zprávy o probíhající sáze zkázy rány na srdci, protože i oni touží po galaktickém míru pro všechny. Pamatujte na své Světlo, aby vás žádný člověk ani žádná bytost nemohli dále oklamat!
Brzy se osvobodíte od duality! Vzestup jako jedno světlo!
EN EEKE MAI EA!
NEIOH

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/19/neioh-life-on-planet-uranus/

Zpět