5640 Konce Začátky a loučení 2023 Jennifer Hoffman

[ Ezoterika ] 2023-12-28

Jsem ráda, že rok 2023 končí, a vím, že mnozí z vás také. Tento rok byl náročný, ale to byly i poslední čtyři roky. Od roku 2020 procházíme rozsáhlými změnami v základní struktuře naší reality, dezintegrací 3D a integrací 5D. Pravdou však je, že jsme do této změny paradigmatu vstoupili v roce 2008, kdy Pluto vstoupil do Kozoroha a zahájil tak druhou globální revoluci proti 3D, ta předchozí proběhla v roce 1762.

Pokud to změnilo váš život ve všech směrech, nezoufejte, rok 2024 přinese úlevu a nápravu, ale to nezahrnuje navrácení toho, co jsme ztratili. To je navždy pryč, zejména to, co bylo pevně zakořeněno ve 3D. To, k čemu máme nyní přístup, je vzestoupená realita, paradigma 5D a nové úrovně vědomí, osvícení a pravdy.

V tomto posledním týdnu roku 2024 proběhne poslední úplněk roku, který je energetickou silou s ne méně než 4 portály Alfa Omega a dalším rozloučením s generací Pluta v Kozorohu. V době, kdy jsou všichni doma a slaví svátky s rodinou a přáteli, je příznačné, že letošní úplněk je ve znamení Raka, které vládne domovu a emocím.

Rok 2024 přináší některé monumentální změny v individuálních i globálních paradigmatech, takže se připravte na zintenzivnění svého záměru a manifestace, zejména té části, která se týká toho, co přijímáte, a toho, jak rozšiřujete svou realitu, protože v tomto novém paradigmatu jste hlavním příjemcem a vaše pohoda je klíčem k úspěchu, radosti, míru, lásce a hojnosti.

Abychom v této nové energii a realitě zakotvili, musíme se podívat na to, jak tyto aspekty popisujeme, protože nejsou vhodné pro to, do čeho se přesouváme. Vždy jsem říkala, že představa vědomí je omezená, protože to, do čeho ve skutečnosti energeticky gradujeme, je vědomí. Někoho, kdo dýchá a má otevřené oči, nazýváme vědomím. Když však zvýšíme své vibrace, rozšíříme pole svého potenciálu a vytvoříme nové možnosti pro naši realitu, přecházíme od vědomí k uvědomění. To je místo, kde se nyní nacházíme. K uvědomění dochází po probuzení, uvědomění a často i po tvrdé dávce pravdy. Nebylo toho od roku 2020 hodně?

Co je to pravda? Je to cokoli, čemu věříme, že je pravdivé. Existuje duchovní Pravda, která je pravdou energie, frekvence a vibrace. Vše ostatní je individuální názor, úsudek nebo interpretace pravdy. Každý máme svou vlastní pravdu a to je to, čemu věříme, že je pravdivé. Nezáleží na tom, jestli nám nikdo jiný nevěří, protože naše pravda je pravdivá pro nás. Problém nastává, když se snažíme ospravedlnit svou pravdu tím, že přimějeme ostatní, aby se k nám přidali a věřili nám, aby naši pravdu ratifikovali tím, že ji učiní součástí své vlastní pravdy. To se příliš nedaří.

Například víte, že věřím, že kempování není příliš dobrý způsob trávení času nebo dovolené. Nemám ráda kempování, to je moje pravda. A pokud se mě snažíte přesvědčit, dostanete příklad odporu k pravdě, protože nezměním svůj názor na kempování jen proto, že chcete, abych s vámi souhlasila, že je to nejlepší typ dovolené.

Naší největší potřebou je být ceněni a hodnotní, potvrzeni druhými, abychom věděli, že existujeme a že jsme vyslyšeni, milováni, oceňováni, a abychom věděli, že někdo, kdokoli, souhlasí s naší pravdou. A náš strach je, že pravda odhalí to, co jsme se vždycky báli zjistit, že nejsme hodnotní, milovaní a zasloužení. Je možné být spokojený se svou pravdou, i když ji nikdo jiný nepovažuje za pravdivou? Záleží na tom, co to je, ale protože pravda je osobní, pokud je pro nás pravdivá, jsme s ní v souladu, je autentická a dělá nás šťastnými, je to jediná pravda, kterou potřebujeme znát.

Odpojení a uzdravení šňůr je vaším zdrojem pro dokončení a uzavření každé situace, karmického cyklu a vztahu ve vašem životě, odpojením energetických šňůr namísto jejich přetnutím zcela uvolníte každé energetické spojení, a to navždy. Přestaňte znovu vytvářet nová spojení.

Naše pravda nám musí stačit a musí být podložena vlastními přesvědčeními a pravdou. Pokud nikdo nesdílí vaši pravdu, znamená to, že je nepravdivá? Ne, to neznamená. A někdy to, co nám umožnilo vzestup a co nás provedlo nejtemnějšími časy během posledních 20 let, je ochota držet se pravdy, naší pravdy a božské pravdy, když nám nikdo jiný nebyl ochoten věřit nebo s námi souhlasit. Já jsem to za posledních 20 let zažila mnohokrát.

S rokem 2024 máme začátky, které zahrnují generační energetické pohyby, jako je přesun Pluta do Vodnáře, cyklus, který se předtím odehrál v roce 1778 a zahájil věk osvícenství. Je to čas nových myšlenek, společenství a nového zaměření na nás jako božské lidi. Nezapomeňte, že Neptun i Saturn jsou v Rybách, takže jsme vyzýváni, abychom svou realitu pevně zakotvili v samotné podstatě svého bytí.

Jak můžeme integrovat duchovní a materiální, abychom tvořili a přijímali v nekonečném proudu synergického projevu a energeticky kongruentní reality, která vyjadřuje naši energetickou suverenitu?

Naše realita je vytvářena na základě našeho záměru, i když si nejsme vědomi toho, co děláme. Takto realizujeme energii, pomocí záměru vytváříme energetickou nádobu a ta vytváří naši realitu. Pokaždé, když si stanovíme záměr, realizujeme energii, uskutečňujeme ji pro nás a vytváříme z ní naši realitu.

Jak můžeme vytvořit realitu, která je vyjádřením našeho největšího záměru, a pak tuto realitu přijmout bez pocitu viny, studu, strachu nebo pochybnosti? Možná to bude vyžadovat určité úsilí a vytrvalost, protože se stále držíme svých starých poslání mučedníka-léčitele a snažíme se všechny přivést ke světlu. Myslím, že si začínáme uvědomovat, že to nebude možné, takže budeme muset dělat něco jiného.

Jak jsme viděli v uplynulých čtyřech letech a vidíme i nyní, energetická propast mezi těmi, kdo jsou probuzeni, a těmi, kdo probuzeni nejsou (a kdo možná nikdy nebudou), je nyní tak velká, že si už nemůžeme dovolit čekat, snažit se vyplnit mezeru svou vlastní energií nebo odkládat své poslání duše, abychom se jim přizpůsobili. A chceme to vůbec? Já vím, že nechci. Byla to dlouhá a náročná cesta, někdy velmi nepříjemná a bolestivá, a já jsem připravena jít dál.

A když se loučíme s rokem 2023, musíme se zbavit mnoha očekávání, nadějí, přání a snů, které nás do nového roku nebudou následovat. Tato loučení nás nutí pozdravit nové alternativy, kterými můžeme nahradit to, co už pro nás nebude důležité. Pokud něco přes veškerou snahu nefungovalo, je čas to nechat jít, bez ohledu na to, kolik času, energie, úsilí a emocí jste do toho investovali. Myslím, že právě tohle je nejtěžší - nechat to odejít bez pocitu ztráty nebo selhání a přijmout činy, přesvědčení a názory druhých, bez ohledu na to, jak bolestné to pro nás je.

Jestliže období let 2020 až 2023 přineslo do popředí některé drsné pravdy a skutečnosti, ukázalo nám také, jak rychle 5D energie přichází, když se 3D rozpadá, rozpouští a rozkládá. Možná se nám bude stýskat po dnech blažené nevědomosti, ale mnohem větší radost najdeme v nových energiích a frekvencích, které přicházejí. A pokud nám toto období také ukázalo tvrdou pravdu, kterou před námi i před sebou samými ostatní tak usilovně skrývali, pak jsme naplnili karmické cykly, které jsme sem přišli prožít a ukončit. Od roku 2004, kdy jsem začala channelovat a psát, jsem vždy říkala, že v tento život jsme přišli, abychom ukončili karmu a vyřešili svou karmu s naší skupinou duší a karmickými partnery. Prožili jsme život plný zkušeností, nyní můžeme tyto cykly ukončit a přejít na nové, radostnější cesty. Ale pokud tam ještě nejste, pokud stále visíte na svých karmických partnerech, budete mít v příštích letech spoustu příležitostí, jak to zpracovat. Rok 2024 je teprve začátkem tohoto energetického cyklu a máme se na co těšit.

Je lákavé hodnotit končící rok s lítostí, obviňováním, studem, vinou a pocitem ztráty. Pokud jste nesplnili své cíle nebo nedosáhli toho, co jste si představovali, neciťte se špatně. Zatímco se náš každodenní život odvíjí, pod povrchem se toho děje mnohem víc. Trojrozměrný svět je mikrokosmem mnohem větší reality, která se pro nás pomalu stává viditelnou. Multidimenzionalita je naším novým paradigmatem reality a fungování ve více dimenzích se stane naší novou realitou. Ať už využijete tento poslední týden roku 2023 k odpočinku a přeskupení sil nebo na úklid a uspořádání domu, na plánování nového roku nebo na poslední rozloučení se starým rokem, je to konec jedné éry a zaslouží si důstojné rozloučení, když se loučíme se starým a zdravíme nové.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/28/endings-beginnings-and-goodbye-2023/

Zpět