4809 Ufologie se může brzy stát součástí školních osnov Lauren Haughey

[ Ezoterika ] 2023-08-02

Mimozemšťané mohou být to poslední, co byste měli zvážit, když přemýšlíte o GCSE, přičemž angličtina a matematika jsou obvykle na prvním místě. Ale jeden britský lovec UFO směle tvrdí, že ufologie se může brzy ̎stát hlavním tématem ̎, protože svět směřuje k mimozemské ̎změně paradigmatu ̎.

Bývalý detektiv Gary Heseltine chce předělat tradiční akademickou sféru ve Velké Británii i v zahraničí, protože věří, že nová americká legislativa má potenciál vynést na světlo pravdu o mimozemských návštěvnících. Přichází v době, kdy americký Senát zvažuje návrh zákona o odhalení UFO, který, pokud by byl schválen, by donutil americkou vládu zveřejnit záznamy týkající se možných pozorování UFO. Pokud k tomu dojde, Heseltine věří, že by to byl ̎nejhlubší okamžik v historii lidstva ̎ a na který nejsme ̎připraveni ̎, pokud jde o výuku dětí i dospělých o UFO a jejich významu.

Právě z tohoto důvodu pomáhá vytvářet sérii online kurzů, které sám vyučuje na dálku, aby pomohly vzdělávat lidi o těchto jevech. Heseltine, který je viceprezidentem Mezinárodní koalice pro mimozemský výzkum (ICER), říká, že jeho názory podporuje 30 zemí, které také prosazují vytvoření nových kurzů historie a náboženství.
MailOnline: ̎Vidíme naši roli tak, že se snažíme být vychovateli toho, co přichází. Připravujeme kurzy. Jsme buď na pokraji, nebo po změně paradigmatu, kde se ̎to ̎ uznává. Budeme muset informovat naše lidi, přijdou za námi a zafinancují kurzy ̎.
Myslím, že to budou univerzitní tituly a ufologie se stane hlavním předmětem. ̎ Ať už to budete nazývat jakkoli, v podstatě se ufologové stanou hlavním proudem. ̎

Heseltineovy myšlenky přicházejí právě ve chvíli, kdy americký Senát očekává, že zváží návrh zákona o odhalení UFO, který se snaží zveřejnit všechny informace týkající se ̎neidentifikovaných anomálních jevů ̎ (UAP). Pokud projdou, musí být záznamy zveřejněny nejpozději 25 let po jejich vytvoření, pokud se prezident nedomnívá, že by jejich zveřejnění ohrozilo národní bezpečnost. Heseltine věří, že tato legislativa pomůže vynést pravdu o UFO na světlo a Spojené království je může následovat ve své vlastní legislativě.

V okamžiku, kdy a zda k této významné události dojde, mluvíme o nejhlubším okamžiku v historii lidstva a svět je na to v tuto chvíli naprosto nepřipravený, protože 95 procent světa si myslí, že je to pošetilost. Bývalý policista Gary Heseltine přetváří směr tradičních předmětů ve snaze připravit lidi na život mezi mimozemskými entitami. Pro některé lidi to bude obrovský ̎náraz do zdi ̎.

Součástí kompetence ICER v posledních několika letech je začít vyvíjet kurzy pro všechny vrstvy společnosti - náboženství, letectví, protože lidé je z ničeho najednou budou ̎muset dohnat. ̎

Geoff Dancy, politolog z University of Toronto, souhlasil s řadou klíčových bodů ICER, ale řekl MailOnline, že vzdělávání by mělo být vždy založeno na ̎zavedených historických a vědeckých návrzích ̎.
Řekl: ̎V zásadě ICER podporuje vědeckou metodu a odolává dogmatismu. Problém je v tom, že se ve skutečnosti neřídí vědeckou metodou, která v podstatě zakořenuje tvrzení v pozorovatelných a opakovatelných důkazech. ̎Učebnice a učební osnovy by samozřejmě měly vycházet ze zavedených historických a vědeckých návrhů. ̎Nikdy nemůžeme dokázat ani vyvrátit žádný návrh se 100% jistotou, ale některé návrhy nebo tvrzení mají mnohem větší důkazní podporu než jiné. Důkazy prezentované ICER na svých webových stránkách nejsou dobré. To je to, co můžeme označit jako anecdata. ̎ Vlády možná skrývají podrobnosti o mimozemšťanech, ale zdůraznil, že to obklopuje mnoho konspiračních teorií.

Myšlenka, že ̎vláda ̎ skrývá podrobnosti o mimozemšťanech, je zajímavá a možná, ̎ pokračoval.
Pokud jde o konspirační teorie, je to jedna z nejméně zhoubných. Víra v mimozemšťany sama o sobě není konspirační teorií; myšlenka, že úřady skrývají informace o mimozemšťanech, je konspirační teorie. Ale je tu ironie. Pokud všechny pozorovatelné důkazy o mimozemšťanech zůstanou skryté - kvůli spiknutí - pak neexistují žádná dostupná data, která by podpořila tvrzení, že mimozemšťané existují. ̎Pokud konspirátoři úspěšně skrývají informace o mimozemšťanech před masami, pak skupiny jako ICER zakořeňují své návrhy v tom, čemu věří, ne v tom, co vědí. Nakonec to není věda, protože věda je založena na překonávání pochybností, nikoli na podpoře přesvědčení. ̎ (pozn. pro většinu lidí neexistuje integrál, a přesto je hojně používán)

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/02/ufology-may-soon-be-part-of-the-school-curriculum/

Zpět