1945 Cestování v čase - nesmysl Roaring Lovely

[ Ezoterika ] 2022-01-14

Nejspíš jste viděli nějaký sci-fi film, třeba ″Terminátora″, kde se někdo ″přesune″ z roku 1900 do roku 2000, pak do roku 2050 a zpět do roku 2022! Může to být zábavné, nicméně někteří lidé si vážně myslí, že takové směšné farmářské nápady mají něco společného s realitou! ″Nápady″ na této úrovni jsou tak hloupé, že je obvykle není třeba vyvracet, protože to vidí každý, lidé puknou smíchy. Tato bláznivá ″myšlenka″ se ale těší zvláštnímu postavení, které se liší od jiných podobných bláznivých myšlenek: je posvěcena kněžími na kazatelně matematické fyziky. Jinými slovy, nezáleží na tom, jak hloupé tvrzení může být, dokud se jím baví celebrity a nositelé Nobelových cen, bude se jím bavit i nemalé množství lidí!

Všimněte si, že ″myšlenku″ jsem dal do uvozovek, jestli se to vůbec dá považovat za myšlenku! ″Myšlenka″ prozrazuje tvrzení, které má nějaký smysl, byť jen nepatrný. Idea znamená, že člověk musí MYSLET, aby pochopil, co znamená. Výrok jako pingy pang nevyvolá v hlavě žádnou myšlenku, protože ″slova″ nemají žádný smysl! Takže pingy pang není myšlenka! Je to prostě žvýkačka, kterou v blázinci tlačí čas! ″Cestování v čase″ patří do takových kategorií! Je to výrok, který je na tom hůř než štěk nebo ″mňouk″. S trochou snahy byste mohli pochopit, co by kočka mohla myslet tím ″mňoukáním″. Ne tak relativistovi, který mluví o ″cestování časem″!

Je to mimo chápání

Jak už jsem naznačil, pingy pang nelze pochopit. Pingy pang je mimo chápání! Ale pak, stejně jako když se říká ″tvé oči nevidí,...″, mohou lidé vytvářet ″císařova roucha″. Vidíte? Je to jen proto, že ″vaše oči jsou omezené″, jinak je v místnosti spousta látek! Císař nechce být považován za někoho, kdo patří do kategorie těch ″méně vyvinutých″ duší, které látky nevidí! Proto se rozhodne říci: Ano, vidím šaty! V tomto případě mohou být ″látky″ neviditelné jednoduše proto, že žádné takové šaty neexistují. Není to tím, že by naše oči byly ″omezené″. Stejně tak naše mysl není ″omezená″, aby dokázala pochopit takové ″myšlenky″, jako je ″cestování v čase″. Taková myšlenka prostě neexistuje! Je to ″pseudoidea″. Jako by tomu mělo být vždy, nedovolte lidem, aby prodávali popík s výmluvou, že ″naše mysl je omezená″. To je vždycky císařův hadr, který se chystáte koupit! Snaží se vyhnout ″detektoru kravin tím, že obejde ″mysl″ úplně, čímž se jeho tvrzení stávají a-priori nefalsifikovatelnými!

″Potřeba″ ″cestování v čase″

Nemohli by prodávat popík, kdyby si lidé nevypěstovali nějakou ″psychologickou potřebu″ ″cestovat časem″. Tak si ji vymysleli a vytvořili blábol, který měl vyvolat poplach! Všimněte si, že ″Terminátor″ ″přichází″ z roku 2030, nebo tak nějak, až do roku 1999! Doufá, že najde chlapa, dospělého v roce 2030, než se narodil! Takže vlastně říká, že v případě, že v úterý čůráte na špatné místo , tak až přijde ″středa″, tak budete čůrat ještě v úterý, jakoby na paralelním světě! Beznadějně se přehoupne z již tak nesmyslného ″plynutí času do ″průchodu multivesmírem″, aniž by vám to přímo řekl! Zametá ″teorii multivesmíru″ pod koberec a pak po vás chce, abyste debatovali o tom, ″zda je cestování časem možné″, jako by se mu pod rukávem neskrýval nadefinovaný ″čas″!

Když řekneme ″minulost″ (např. úterý), odkazuje to na nějaké místo ″existující″ ve stejnou dobu jako středa? To je otázka, která se nabízí, když se ptají ″je možné cestovat v čase″. Jinými slovy, už jsou u druhé otázky a první zásadní otázka není nikdy položena! Představte si, že se ptáte pouze na to, zda je možné dostat se do ″nebe″ nad modrým prostěradlem ″tam nahoře″, čímž vznikají pouze dva tábory: ti, kteří tvrdí, že to možné je, a ti, kteří tvrdí, že ne. Nedává to žádnou šanci, aby vznikl ten správný tábor: ti, kteří tvrdí, že je to nesmyslná otázka, protože ″nebe″ není ″tam nahoře″ nad nějakým modrým ″prostěradlem″. Ovšem pokud existuje úterý (říkáme mu ″minulost″), proč by tam nebylo možné cestovat?

Co je to ″čas″?

Jsou tací, kteří to mají úplně vzhůru nohama! Důvodem, proč si myslíme, že cestování časem je nemožné, je podle nich to, že ″si myslíme, že čas existuje″ nebo ″si myslíme, že čas plyne″ nebo ″si myslíme, že tok času je skutečný″! Ve skutečnosti je tomu naopak! Kdyby ″tok času″ nebo ″plynutí času″ bylo skutečnou událostí, pak by ″cestování časem″ bylo stejně snadné jako ″cestování po řece″! Jestliže realita toku řeky Nil nebrání nikomu v pohybu (řekněme z nějaké lodi pohybující se s vodou), proč by realita ″toku času″, bránila ″cestování časem″?

Ale ″tok času″ nebo ″plynutí času″ jsou jen ″metafory″, které mohou v nejlepším případě zajímat jen básníky. A to je právě ten problém! ″Cestování časem″ může být pouze poetické, protože ″tok času″ není doslovný. Není nic směšnějšího než snít o stroji, který dokáže ″cestovat časem″. Je to řádově směšnější než hledat matraci, která slouží k syntéze někoho, kdo se ″zamilovává″!

Připusťme však na chvíli, že ″plynutí času″ je skutečný, fyzikální jev, a že tedy ″cestování časem″ je možné (přísně vzato smysluplné jako pojem). Znamená to, že se můžete vydat do předchozího dne a ″zabránit si v močení podél dálnice″ a ušetřit si tak trapas? Kdybyste vyskočili z jedoucího vozidla a pak jeli pozpátku, přistáli byste v tomtéž vozidle na opačném místě? Vytváří pohyb v prostoru nutně stopu miliónů kopií pohybující se věci? Pokud ne, proč předpokládat, že ″pohyb v čase″ ano?

Abychom to trochu překroutili, řekněme, že ″změna minulosti″ je možná. Proč si tedy myslet, že ″minulost″ je tam, sedí, a čeká, až se tam vydáte, abyste ji mohli ″změnit″? Proč se nemůže změnit, aniž by za tím účelem někdo ″cestoval časem″? Proč nemůžeme zabít matku Johna Cornera, než přijde terminátor? Pokud ano, proč se celá ″minulost″ nemůže jednoduše změnit a stát se ″přítomností″, takže v minulosti nezůstane nic, takže ″plynutí času″ se stane jako ″pohyb v prostoru″, při němž po pohybujícím se objektu nezůstane žádná stopa? Pak by se ″cestování časem″ stalo ″cestováním do ničeho″, tedy cestováním nesmyslným, i kdyby bylo možné.

Ale to už zacházíme příliš daleko! Nic takového jako ″minulost″, ″přítomnost″ nebo ″budoucnost″ prostě neexistuje. Když otevřete oči, vidíte to, čemu říkáme ″vesmír″. Vidíme OBJEKTY a nic jiného. Nevidíme ″něco″, čemu se říká ″přítomnost″. To je abstraktní pojem, který si vaše mysl vytváří, aby dala vesmíru smysl. Přítomnost je jako ″tady″ nebo ″tam″. Jen idiot může říct, že ″přítomnost existuje″. V nejlepším případě můžeme říci ″v současnosti věci existují″. Jinými slovy, ″přítomnost″ používáme k pochopení ″existence věcí″, ale ne jako ″existující věc″ sama o sobě. ″Přítomnost″ jako ″aréna″ k ″inscenování existence″ je přesnějším chápáním pojmu ″přítomnost″. Proto se otázka ″existence″ nevztahuje na pojem ″přítomnost″, neboť ten je součástí těch pojmů, které nám umožňují ″existenci″ vůbec konceptualizovat.

Pohyb

″Pohybovat se″ z místa A do místa B znamená, že v čase t byl nějaký předmět na místě A a v jiném čase, t″ v budoucnosti, byl tentýž předmět na místě B. Abychom tedy mohli konceptualizovat pohyb, musíme považovat za samozřejmé, že to, co znamená ″minulost, přítomnost a budoucnost″, je zřejmé a dané. Jinak by ″pohyb″ nebo ″cestování″ samo o sobě nemělo žádný význam. To znamená, že nemůžeme aplikovat ″pohyb″ nebo ″cestování″ na samotný čas, jinak bude naše tvrzení kruhové a nesmyslné! Řekneme (přísně vzato), že ″v čase t se terminátor nacházel v roce 2030 a v jiném čase t″ v budoucnosti se kyborg nacházel v roce 1999″. Dává to smysl? Máme dva ″časy″. Jeden je ″referenční″ a druhý je ″referendový″. Pojem ″čas″ se objevuje dvakrát, a to ve dvou nesourodých významech! Jeden se zcela zredukoval na pojem ″prostor″ a druhý si zachovává obvyklý časový význam ″času″. Tento paradox nelze vyřešit, protože ″pohyb″ nebo ″cestování″ či obecně ″změnu″ musíme definovat pomocí časového významu ″času″. Nebo jinak řečeno, ″změna″ je pojem, který vyžaduje ″časový význam″, aby dával smysl. Ale ″cestování v čase″ vyžaduje ″prostorový čas″, a přesto ″cestování v čase″ samo o sobě musí být druhem ″změny″!!!

Zdroj: https://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/time-travel-nonsense

Zpět