3216 Archanděl Michael a Morok Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-10-03

Q: V poslední době se v mnoha channelinzích objevuje slovo morok. O čem to mluvíme? Existuje nějaký morok? Pokud ano, od koho pochází? A jak to působí na lidi?
A: Vše je prostřednictvím těchto poselství zjeveno z nějakého důvodu. To, co je definováno slovem ʺmorokʺ, je negativní kolektivní nevědomí lidstva. Nejde tedy o to, kdo ho tam umístil. Udělali to sami lidé! Jako rubáš zahaluje mysl mnoha lidí a jejich pohyb se buď zastavuje, nebo zpomaluje (stává se viskózním). To platí pro ty, kteří si jsou vědomi probíhajících procesů. Ale ti, kteří si toho nejsou vědomi, a těch je více než 80 % obyvatel Země, nemohou pochopit, co se děje, a nemohou přes tento závoj vidět velkolepost procesů. A protože podíl těchto vědomí je velký, má morok poměrně hustou strukturu, která nedovoluje proniknout k vám zvenčí. To znamená, že se ze skořápky vejce může dostat pouze samo mládě. Když je zralé.

Q: Dobře, chápu to. Ale ani ti vyspělí to nedokážou?

A: Je to těžké, ale jde to. A zde bych navrhl další srovnání. Nejste všichni v jednom vejci, je podle stupně vyspělosti, což znamená, že každý dokáže skořápku sundat.

Q: Co mají dělat ti, kteří těmto procesům rozumí?

A: Je tu pro vás naděje. Váš potenciál díky vaší vědomé práci vytvoří mezery v moroku, a tím se zvýší možnost spojení s každým člověkem. Chápete smysl své práce. Především ROVNOVÁHA ve všem - v reakcích na události, ovládání myšlenek a emocí. Jinak by bez tohoto vašeho stavu nebylo možné nic dělat. Čím více lidí bude k těmto procesům vědomě přistupovat, tím rychleji se podaří tuto břečku rozpustit. Ale může být rozpuštěna pouze světlem vašich srdcí! A čisté a silné světlo v každém z vás může být aktivováno pouze vnitřní harmonií! Zachovejte rovnováhu, drazí! Jsme s vámi a jsme vždy připraveni vám pomoci!<

Zdroj: https://absolutera.ru/article13802

Zpět