1949 Jak kontaktovat své duchovní průvodce Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2021-12-13

Jsme ve vesmíru sami? Máme nějakou pomoc z jiných dimenzí nebo duchovních sfér, která nás vede na naší cestě životem? Duchovní průvodci jsou laskaví duchové, kteří poskytují svou pomoc těm, kdo o ni požádají. Pojem duchovní průvodci je velmi starý a pochází z mnoha různých kultur. Jsou ideální pro práci s duchovním prvkem. Pomohou vám v přístupu k vašemu Duchu, ve větším sladění a vyladění s vaší Duchovní podstatou. Duchovní průvodci vám pomohou:
* Být více v souladu a naladěni na svou Duchovní podstatu.
* Zbavit se všech negativních energií, které jste mohli přijmout.
* Očistit se před meditací/léčebnou prací.
* Udržet klid, jasnost, sebedůvěru, odvahu a lásku.
* Pochopit zákon přitažlivosti a jak s ním pracovat.
* Rozvíjet intuici a psychické dary.
* Důvěřovat v božský tok života.
* Manifestovat a tvořit své sny.

Duchovní průvodci jsou často uváděni jako hlas moudrosti nebo vyšší síla, která je vždy po našem boku. Ačkoli je mnoho lidí považuje za strážné anděly, duchovní průvodci jsou ve skutečnosti víc než to. Jsou to spojenci, kteří vám byli přiděleni, aby vám pomohli naplnit váš záměr, překonat překážky a dosáhnout úspěchu. Jak se liší duchovní průvodce od strážného anděla? Duchovní průvodce je entita (může být lidská i nelidská), která se vyvinula nad rámec potřeby fyzické existence. Hlavní rozdíl mezi duchovním průvodcem a andělem strážným spočívá v tom, že duchovní průvodce nebude zasahovat do vaší svobodné vůle, pokud ho o to nepožádáte, pokud se budete řídit zákony vesmíru. Anděl strážný je naproti tomu určen k tomu, aby vás za všech okolností chránil před újmou. Napojení se na své duchovní průvodce může být jedním z nejužitečnějších nástrojů pro váš vlastní duchovní růst. Zde je několik tipů, jak na to: Můžete se spojit se svými duchovními průvodci tak, že se otevřete přijímání zpráv od nich prostřednictvím meditace a komunikace.

Při komunikaci se svým duchovním průvodcem pozorně naslouchejte tomu, co říká, a v případě potřeby mu pokládejte upřesňující otázky. Vše si zaznamenávejte do zápisníku nebo deníku, i když to na první pohled nedává smysl. Prostřednictvím meditace můžete od svého duchovního průvodce přijímat také obrazy a další znamení, která vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Jak se spojit se svými duchovními průvodci: 1. Meditujte každý den 15-30 minut. Během těchto sezení můžete používat kadidlo nebo svíčky, které vám pomohou navodit vhodnou atmosféru. Klíčem ke spojení s duchovními průvodci je soustředit na ně svou mysl. Toho lze dosáhnout prostřednictvím meditace nebo práce v transu. Meditace je pro většinu začátečníků pravděpodobně nejjednodušší způsob, jak se spojit se svými průvodci, protože při ní nedochází k ″transu″. Existuje mnoho různých typů meditace, ale jedno mají všechny společné: vyžadují zklidnění mysli soustředěním se na mezeru mezi myšlenkami. 2. Požádejte o vedení:

Dalším způsobem, jak se spojit s duchovními průvodci, je požádat je o pomoc. Mnoho lidí volá své duchovní průvodce před velkými životními rozhodnutími, jako je změna zaměstnání nebo žádost o ruku. Duchovní průvodci vám rádi pomáhají a často vám budou k dispozici, když budete vedení nejvíce potřebovat. 3. Myslete pozitivně: Pozitivní myšlení je jedním z nejlepších způsobů, jak denně využívat energie svých duchovních průvodců. Pokud se cítíte sklesle a potřebujete povzbudivé myšlenky, zkuste si říct tuto afirmaci: ″Jsem obklopen láskyplnou energií a vše je v pořádku.″ Pokud to nezabere, zkuste myslet na všechny věci, které se vám v životě povedly. Pak se vaše energie změní z negativní na pozitivní a vy budete vibrovat na vyšší frekvenci, což vám umožní sladit se s vaším duchovním průvodcem.

Duchovní průvodci jsou bytosti, které pomáhají, učí a vedou na cestě životem. Mohou mít různé tvary, velikosti, podoby a barvy. Napojení na své duchovní průvodce vám může pomoci v mnoha věcech, od zlepšení vašich vztahů po pomoc při rozhodování nebo dokonce obecné vedení a rady do života. Duchovního průvodce můžete mít téměř na cokoli! Věříte v posmrtný život? Věřím nejen v nesmrtelnost duše, ale také mysli - i když je to těžké dokázat. Duchovní průvodci jsou lidé, kteří přešli na druhý břeh a nyní pomáhají ostatním spojit se s jejich blízkými na druhé straně. Říká se, že jsou zde na Zemi, aby nás provázeli našimi životy a také aby nám pomohli přejít na druhý břeh, až přijde náš čas. Mohou být jakéhokoli náboženství, rasy nebo pohlaví. Mají jen jedno společné: všichni vám chtějí pomoci, protože jsou na lepším místě a vědí, jaké to je, když nemůžete komunikovat s těmi, kteří zůstali za vámi. Duchovní průvodci jsou jako zrcadlový obraz vás samotných. Oba se díváte do stejného světa, ale váš duchovní průvodce vidí věci z další úrovně existence. Je to analogie, která vám pomůže pochopit, jak vnímají a cítí své okolí. Duchovní průvodci jsou bytosti na vyšší úrovni existence, než jsme my na této planetě, takže nám mohou pomoci naladit se na naši duchovní stránku a získat odpovědi na naše otázky týkající se života a smyslu naší existence zde na Zemi. Mohou nás také poučit o nás samých, abychom mohli žít efektivněji. Mnoho lidí se ptá, zda jsou duchovní průvodci mrtví příbuzní, ale není to pravda. (pozn. jsou, jsou to kamarádi, příbuzní, ze Země i odjinud... a někteří ne...)

Průvodci pocházejí z různých ras, zemí a duchovních úrovní - a nemusí to být nutně lidé. Přestože duchovní průvodci nemají fyzická těla, mají lidské emoce, pocity a myšlenky - stejně jako vy. Chtějí vám pomoci duchovně růst a stát se lepším člověkem - chtějí, abyste v životě uspěli. Protože duchovní průvodci nemají fyzická těla, mohou se volně pohybovat v čase a prostoru. To znamená, že s námi mohou komunikovat způsobem, jakým to ostatní nedokážou. Objeví se ve vašich snech nebo vizích, když spíte, nebo se mohou projevit jiným způsobem - třeba před vámi nebo dokonce ve vašem nitru. Pomáhají nám na naší životní cestě a můžeme je přivolat na pomoc v nouzi. Duchovní průvodce je vám přidělen při vašem prvním příchodu na tento svět a bude s vámi po celý váš život. Stejně jako andělé strážní nemohou zasahovat do svobodné vůle, ale mohou vám poskytnout vedení, ochranu a útěchu. Když lidé slyší hlas svého duchovního průvodce, je často hluboký, silný a moudrý. Duchovní průvodci neposkytují vždy přímé odpovědi na otázky, ale často sami kladou otázky, abychom se nad nimi mohli zamyslet a sami získat odpověď. Rádi také předávají symbolická poselství nebo obrazy, které musíme rozluštit, abychom našli odpovědi nebo vedení. Mohou vám dávat znamení nebo vize věcí, které se stanou v budoucnosti - váš život se může díky informacím, které vám duchovní průvodce poskytne, dokonce zásadně změnit. Je důležité se svým duchovním průvodcem pravidelně komunikovat a mít s ním silné spojení. Čím větší důvěru si ke svému duchovnímu průvodci vytvoříte, tím více vám bude pomáhat.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/12-013aa?utm_content=13238790

Zpět