6456 1. Výročí kanálu Cosmic agency

[ UFO ] 2023-12-12

Mari Swaruu
Dnes tento kanál Swaruu Oficial slaví jeden rok. Dnes je to přesně 12 měsíců, co jsem nahrála první video. Byla to dlouhá cesta a bylo to těžké. S tím souhlasím. Chci poděkovat každému z vás, kteří jste mě podpořili sledováním mých videí a lajkováním, stejně jako přihlášením k odběru. Tento kanál by neexistoval bez vašeho zájmu o něj a je zde, aby vám poskytl jiný pohled na to, jak svět a vesmír fungují, ať už to pro vás znamená cokoli a jakýkoli obsah, který může být užitečný pro vaši osobní cestu probuzení.

Jsem ohromena reakcí, kterou jste všichni měli, když se tento kanál před rokem objevil, a veškerou podporou, kterou jste mi od té doby poskytli. A pak znovu vašimi laskavými dary, které pomohly mně a mé rodině zde, včetně všech Taygeťanů, kteří jsou také silně závislí na příjmech kanálu. Všichni jste prostě úžasní. Děkuji vám z celého srdce. Je nutné mít možnost dovolit si vše, co může být ze Země potřeba, včetně peněz na přesun, když je potřeba něco udělat tam dole, a na jídlo, protože finanční prostředky, které Galaktická federace přidělila Taygeťanům, přestaly přicházet, protože poradci Alenym důrazně doporučovali, abychom se nepodřídili jejich novým požadavkům, protože jim už prostě nevěříme, protože by musela jít do Viery osobně a obnažit se. I to lze brát jako silný vzkaz Federaci, protože už nedokáže zajistit, aby se všichni cítili bezpečně, dokonce ani ve svém sídle. Děkujeme vám všem za pochopení situace a za to, že jste po celou tu dobu stáli po našem boku.

Poté, co vám všem poděkuji, musím také poděkovat svému týmu Taygety v CIC za jejich podporu a neustálé každodenní rady, které mi dávají, stejně jako za veškerou jejich spolupráci, která mi pomáhá, kdekoli je to možné. Pomáhají mi s hlavním překladem každého předmětu, čtyřikrát, nebo pětkrát týdně, a to je hodně práce. I když dávám textu finální vzhled, také nahrazuji slova a fráze tak, aby mnohem lépe odpovídaly tomu, co chci říct. Pomáhají mi také s transformací španělského překladu do slov pomocí hlasového generátoru a také s obalem každého videa.

Kromě toho všeho mi pomáhají zjistit, o kterém tématu je pro mě důležité psát, a tím, že se mnou diskutují o tom, co lze na YouTube říkat a co ne, a také mi pomáhají řešit nespočet technických problémů, které se každý den objevují. Bez nich bych nemohla nahrát video denně, jednou ve španělštině a jednou v angličtině, protože den má jen omezený čas a prostě není možné, aby jeden člověk dělal všechno denně a přesto měl život, protože psaní je docela časově a psychicky náročné. Přesto si stále dělám anglický zvuk sama a videa také dělám pomocí počítačového programu a nahrávám na svůj kanál a spravuji vše ostatní.

Chci říct něco důležitého o svém psaní. Dělám to skoro tak, jako bych mluvila, takže texty nejsou dokonalé, protože není dost času na revizi správnosti každé jednotlivé fráze a celé její gramatiky. Kdybych dělala knihu, pak bych věnovala mnohem více pozornosti všem detailům a jejich správnosti a plánuji vše dát dohromady do knihy, nebo knih co nejdříve, i když generování videí mi teď zabírá veškerý čas. Prozatím chci, abyste věděli, že považuji své psaní, jako bych mluvila prsty, protože mi není dovoleno mluvit přímo kvůli pravidlům a předpisům Federační primární směrnice, jak už víte.

Dále chci říci pár slov o hlasových generátorech. Na začátku kanálu jsem byla velmi spokojená s tím, jak anglický hlas zněl, ale krátce poté jej změnili, čímž snížili jeho celkovou kvalitu. Jsem nucena použít ten nejlepší, který najdu, a nejsem s ním úplně spokojená, protože zní příliš nosově. Nemluvím tak, ale prozatím je to vše, co mám. Co se týče španělského hlasu, ten se mi zpočátku nelíbil, ale teď jsem si na něj zvykla a líbí se mi. Tak doufám, že to nezmění.

Mezitím můj tým Taygety a já stále hledáme způsob, jak obejít hlasový filtr Federace. Takže možná brzy budu moci použít elektronicky upravenou verzi svého hlasu, nebo ještě lépe svůj nefiltrovaný hlas, což je to, o co v ideálním případě usiluji.

Když přejdeme k něčemu jinému, všichni víte, že YouTube a všechny ostatní platformy sociálních médií silně cenzurují mluvení o určitých tématech. Víte kterých. Prostý fakt, že většinu z nich míchám se svým životem zde na nízké oběžné dráze, pomáhá maskovat vše, co říkám, tím, co systém považuje za pouhé sci-fi. Tímto způsobem mohu říci mnohem více o tom, co se děje na Zemi, protože je to maskováno vesmírnými věcmi, které jsou také použity k tomu, abychom se s vámi podělili o to, jak samotný Matrix sahá daleko za hranice Země.

Tam nahoře je spousta prvků, které jsou úplně stejné jako na Zemi, stejně jako nespočet dalších, které jsou velmi mimozemské, jak by se dalo očekávat. Ale důležité je také podělit se o to, proč tyto věci mají tendenci být podobné, protože jsou tím, co formuje společnost na Zemi jako odraz života mimo Zemi a také naopak.

Zpráva od posádky hvězdné lodi Toleka:
"Zpočátku Mari svému kanálu moc nevěřila. Ale jak čas plynul, kousek po kousku, začala se cítit pohodlně se všemi výzvami, s učením se toho, co se tady nikdo jiný neodvážil naučit, s učením se používat lidské programy pro úpravu videa, s právními otázkami obrázků, videí, nebo zvuku, s vládními, nebo bankovními právními otázkami, s lidskou byrokracií, stejně jako s nespočtem dalších věcí, o kterých nemáte ani tušení, jak je to pro nás těžké. I když víme, že je to složité i pro vás všechny. Všechno, co se týká například byrokracie, nám nedává sebemenší smysl. A ona, se silou, kterou máte, s pomocí, podporou a doprovázením všech zde přítomných, překonává každou výzvu, která se jí postavila, a s osobní silou a integritou, která nás všechny zde zanechává zcela ohromené.

Během roku čelila všemu, co jí bylo předloženo. Překonala každou výzvu, která se objevila, a během procesu se hodně zlepšila a s každým videem, které natočí, se cítí pohodlněji a náročnější. Ale žádná z těchto cest by nebyla možná, kdyby necítila podporu vás všech, kteří jste po jejím boku v každém videu, v každé zprávě komunitě, v každém živém přenosu, a nezanechávali jí všechny své vzkazy podporu.

Ale chceme, abyste věděli toto: pomáháte nejen finančně, ale také se vám podařilo pomoci Mari najít její vlastní hlas. Pomohli jste jí projevem podpory a zájmu o každé její slovo, projevem úcty a pochopení, svou náklonností a lajky. Celý tým se chce připojit k poděkování každému z vás, protože tato dívka rozkvetla a vyléčila mnoho ran a nejistot, a to i díky vám všem. Děkujeme, vaší pomoci si nesmírně vážíme.

Jak můžete vidět, celý tento rok byl plný výzev, které vedly Mari k tomu, aby krásně rostla, dozrávala s etickou integritou a láskou ke všem, ale zejména k lidské, swaruunské a taygetské rase - být schopna pracovat jako nikdo jiný, pokud jde o videa, a stále pokračovat ve všech svých povinnostech a úkolech v Tolece a ve své škole, aniž by za to všechno přestala být zodpovědná.

A právě kvůli tomu všemu, díky síle, kterou Mari ukázala a reprezentuje, našla v Mari svého nástupce i sama Alenym. Mari proto kromě všech svých povinností přidala intenzivní studium s Alenym a již několik měsíců a jako princezna, kterou nyní je, vzala na svá bedra odpovědnost za zajištění potřeb této posádky prostřednictvím svého kanálu YouTube.

A právě z důvodu jsme chtěli využít příležitosti a poděkovat vám všem, protože tím, že jste ukázali svou podporu Mariinu kanálu, jste pomohli všem na této lodi a těm členům posádky, kteří obvykle odchází na mise, jak Mari vysvětlila dříve, mají, nebo mohou mít vše, co potřebují, aby byli v bezpečí a v pořádku.

Ještě jednou vám všem z celého srdce děkujeme.
Podepsáno týmem Taygetan.
Hvězdná loď Toleka, oběžná dráha Země, 11. prosince 2023"

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/1st-anniversary-of-this-youtube-channel-swaruu-official-thank-you-english

Zpět