2056 Poučte se z našich chyb Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-01

Rada starších Betelgeuse

Rozhodli jsme se k vám znovu přijít, protože vidíme, že události na vaší planetě se již začínají rychle vyvíjet. V této souvislosti bychom vám rádi poskytli několik rad, abyste na poslední chvíli nezakopli a dotáhli začaté do konce. Kdysi se podobné události odehrávaly i v naší civilizaci. Inteligentní a svobodymilovná část obyvatel souhvězdí Orionu se vzbouřila proti vládnoucí elitě, která se chopila plné moci a ovládla obyvatelstvo ovlivňováním jejich mysli psychotronickými zbraněmi, speciálně navrženými k tomuto účelu. Jen malá část populace - ti, kteří dokázali zvýšit své vibrace na úroveň mimo dosah této zbraně, dokázali jejímu vlivu odolat. Byli to nejvýznamnější a vysoce duchovní obyvatelé naší civilizace, podobně jako ti, které nazýváte svatými. Nejenže si dokázali udržet čistou mysl, ale také vytvořili společenství podobně smýšlejících lidí, čímž se oddělili od zbytku orionské civilizace. My, zástupci Rady starších těchto sjednocených společenství, bychom vás rádi varovali před možnými chybami v této pro vás a vaši planetu osudové hodině.

Vaši planetu po tisíce let ovládali lidé z Orionu a Drakoreptici, ti stejní, kteří zotročili obyvatele své vlastní civilizace. Protože jsme byli svědky toho, jak se to stalo, můžeme vám říct o metodách a technikách, které používají, aby lidem zamlžili mysl a přiměli je dělat to, co vládnoucí moc chce. Nejsilnější vlastností Orionů je asertivita a projevování síly - fyzické i duševní. Zpravidla jsou inteligentní a vzdělaní, a proto zastávají vysoké mocenské pozice. Chybí jim však láska a soucit s lidmi. Jejich hlavním zájmem je moc a vedení ve všech oblastech života. To se týká Orionců, kteří se vtělili do fyzických těl pozemšťanů. Stejně jako lidé jsou po narození zbaveni vzpomínek na svůj původ, ale nesou charakteristické znaky své rasy. Existuje však ještě jedna, pro vás neviditelná část Orioňanů, která již dávno kontaktovala tajnou světovou vládu Země a úzce s ní spolupracovala. Říkáte jim Šedí. Disponují technologiemi schopnými ovlivňovat myšlení lidí. Tyto technologie se na Zemi používají již dlouho, zejména k ovlivňování davů, k manipulaci s emocemi na přeplněných místech správným směrem pro úřady.

Nyní však Orionci ve spolupráci s Drakorozenými zašli ještě dál a do takzvaných ″vakcín″ zabudovali speciální senzory zachytávající vlnové emise psychotronických jednotek, aby mohli ovlivňovat každého člověka, který tuto injekci dostane. Na Zemi nastal pro ně kritický okamžik, protože se miliony lidí již probudily a jsou připraveny udělat pro obranu odebraných svobod cokoli. Orionci jsou připraveni spustit vysokofrekvenční antény 5G, aby tyto senzory aktivovaly. ″Očkovaná″ část světové populace začne poslouchat všechny jejich příkazy, čímž potlačí vzpurnou menšinu. Zažili jsme to a víme, k jakým smutným důsledkům pro naši civilizaci takové jednání vládnoucí elity vedlo. Aby se to nestalo i vám, musíte udělat vše pro to, abyste zabránili spuštění vysokofrekvenční sítě 5G, která již obklopuje vaši planetu. Nejvyšší zárukou vaší bezpečnosti však nepochybně budou vaše vysoké vibrace, které vás mohou ochránit před jakýmkoli cizím energetickým vlivem, včetně těchto psychotronických zbraní. Věřte mi, drazí, že vaše Jednota, Síla ducha a Víra v sebe sama dokáže skutečné zázraky. Právě tyto vlastnosti nám kdysi pomohly obstát. Upřímně vám přejeme brzké vítězství nad silami zla, které tak dlouho vládly na vaší krásné planetě.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/uchtite-nashi-oshibki/

Zpět