5171 Valné shromáždění OSN schvaluje ˝úřad˝ pro globální pandemii s pravomocemi k vynucování uzamčení Casie B.

[ Ezoterika ] 2023-09-26

Dennis Francis, předseda Valného shromáždění OSN (VZ OSN), ignoroval námitky 11 zemí aschválila deklaraci OSN o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii, aniž by ji předložil k plnému hlasování shromáždění. Toto prohlášení si klade za cíl vytvořit globální pandemickou autoritu, která má řadu znepokojivých pravomocí, jako je schopnost vynucovat uzamčení, prosazovat všeobecné očkování a cenzurovat to, co považuje za ˝dezinformace˝.

Některé z bodů, které požaduje:
Posílený dohled a digitální zdravotní dokumentací: Deklarace podporuje používání digitálních zdravotnických technologií k ˝zavádění a reportování zdravotních opatření a úsilí národní reakce˝ v případě zdravotní nouze nebo pandemie. Očkovací pasy by spadaly do kategorie digitálních zdravotnických technologií.

Univerzální očkování: Další alarmující součástí deklarace je ˝hluboké znepokojení˝, které vyjadřuje nad poklesem proočkovanosti po celém světě. Slibuje, že bude podporovat výzkum a vývoj vakcín, přičemž rutinní očkování nazývá nákladově efektivním a účinným zásahem do veřejného zdraví. Deklarace vyzývá ke zlepšení ˝rutinní imunizace, očkování a dosahových kapacit, včetně poskytování informací podložených důkazy o podpoře důvěry, absorpce, poptávky˝, ˝rozšíření pokrytí vakcínou, aby se předešlo propuknutí nákazy, stejně jako šíření a opětovnému výskytu přenosných nemocí. ˝

Dočasné pravomoci související s COVID-19: Prohlášení také zdůrazňuje, že je třeba stavět na postupech a zkušenostech získaných z pandemie a přeměnit dočasné pravomoci na trvalé trvale.

Zřízení pandemického fondu: Deklarace se snaží zřídit pandemický fond ve výši 30 miliard dolarů ročně pro ˝kritické investice˝ související s přípravou na pandemie a reakcí na ně.

Cenzura kritiků vakcín: Nová deklarace také vyjadřuje ˝znepokojení nad tím, že dezinformace související se zdravím negativně ovlivnily rutinní imunizační služby po celém světě˝ a vyzývá k zavedení opatření k řešení toho, co považuje za dezinformace, zejména na platformách sociálních médií. Chce také podniknout kroky k potlačení váhání s očkováním a vytvořit větší důvěru v orgány veřejného zdraví.

Zastánci deklarace věří, že napomůže celosvětové spolupráci při prevenci pandemií a zlepšení veřejného zdraví. Světová zdravotnická organizace tvrdí, že uplatní některé poznatky, které se naučily během pandemie COVID-19. Tento krok však vyvolává velké znepokojení mezi těmi, kteří chápou jeho důsledky, jako je prezident Centra pro bezpečnostní politiku Frank Gaffney, který jej nazývá ˝bezprecedentním. Řekl: ˝Není možné obejít, že to jde na úkor suverenity různých národů, kterým bude následně řečeno, že mají mimořádnou situaci a co s tím musí udělat. ˝

Expert na biologické zbraně a profesor mezinárodního práva z University of Illinois, Francis Boyle, JD, Ph. D. , řekl: ˝Toto má celou Organizaci spojených národů, její specializované agentury a její přidružené organizace podporovat v jimi navrhovaném globalisticky celosvětově totalitním lékařském a vědeckém policejním státě WHO.

Kritici se také obávají, že deklarovaná podpora omezení ve stylu COVID-19 zavře školy a v podstatě vytlačí ženy z jejich zaměstnání a potenciálně do chudoby.

Téměř tucet národů byl proti deklaraci
Zástupci 11 zemí napsali dopis prezidentovi Valného shromáždění OSN, ve kterém vyjádřili výhrady k deklaraci. V dopise bylo uvedeno: ˝Naše delegace jsou přesvědčeny, že toto není způsob, jak zvládnout mnohostranná a mezivládní jednání o otázkách velkého významu pro mezinárodní společenství, zejména pro rozvojové země.

Boyle obviňuje Valné shromáždění OSN, že deklaraci zkreslilo tím, že ji nechal schválit prezident Valného shromáždění OSN, protože vědělo, že vzhledem k 11 námitkám neprojde Valným shromážděním OSN jako konsensuální rezoluce.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/26/un-general-assembly-approves-global-pandemic-authority-with-lockdown-enforcement-powers/

Zpět