4554 Událost v National Press Clubu - Disclosure Project - Steven Greer - NÁŠ NÁZOR Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-18

Gosia: Nejnovější projekt Stevena Greera zahrnuje uspořádání nové akce Press Clubu s četnými whistleblowery, kteří vychází na světlo. Mé myšlenky na toto téma jsou výsledkem 5,5 let trvající přímé komunikace s posádkou Toleka, s doplňujícími komentáři od Atheny Swaruu.

Existují různé vrstvy lží. Nejprve je tu vrstva hlubokých vládních lží a operací souvisejících s tématem ET, o kterých veřejnost, a dokonce ani politici, nevědí. Pak existuje ještě hlubší vrstva, kde probíhají nejrůznější černé operace. Za nimi, jak vysvětluje Greer, najdeme přísně tajné záškodnické skupiny černých operací, které operují mimo zákon, v absolutní tmě. Greer se snaží oslovit a odhalit různé vrstvy, skoncovat s utajováním a přinést pozitivní změny se vším, co to podle něj obnáší.

Lhala bych, kdybych řekla, že nepodporuji odhalit lži, když se odhaluje pravda a na světlo vycházejí pochybná fakta. Věřím, že na určité úrovni hry by to bylo dokonce nutné, kdyby to bylo upřímné, a respektuji to. Není nic, co by se mi líbilo víc, než když sami odhalujeme plány Cabal a dáváme lidem pochopit mnohé z jejích plánů. Navíc lze tvrdit, že rozbití Matrixu na této úrovni je nutné, aby méně uvědomělí členové naší společnosti začali přemýšlet a zpochybňovat věci. Vidět svědky s takovými informacemi je to, co by mohli potřebovat, aby se probudili a uvědomili si nejzjevnější lži a celkovou falešnost naší reality. Na této úrovni hry chválím snahu, pokud je samozřejmě upřímná.

Co mi však v obraze chybí, je především uvědomění si skutečnosti, že za i těmi nejhlubšími úrovněmi nejtajnějších skupin, které chce Greer odhalit, leží ještě jedno, a řekla bych, že nejústřednější jádro problému, a to je úroveň setkání ET s lidmi v pozemských záležitostech a zřejmě i úroveň samotné Federace. A právě na této úrovni dochází ke skutečnému ovládání. Právě tato úroveň řídí to, co se děje ve všech vrstvách pod ní. Je si jich Greer vůbec vědom? Zabránilo by odhalení toho, co se děje na nižších úrovních hry, změnit to, co mají skuteční vládci na Zemi i z vesmíru v plánu pro naši planetu, která je izolovanou sférou plnou kontrastů a výzev? Jsme zde naivně ohlupováni odhalováním lží na této nízké vládní úrovni? Nebo se snad někde začít musí? Mnoho úhlů pohledu k zamyšlení.

Řekněme, že je to tak. Nicméně to, co v této situaci stále chybí, je metafyzická rovina toho všeho, která sahá ještě dál než k samotné Federaci. O mnoha duších z druhé strany, které chtějí tento druh zkušenosti, omezené a obtížné, se zdánlivou izolací od ET reality. Z přímé zkušenosti vím, že je to tak!

Další bod: Obracet se na Kongres a politiky ústavní cestou, aby odhalili vládní tajemství, jak to zamýšlí Greer, mi připadá jako žádat Ježíška, aby přiznal, že není skutečný. Jak můžeme očekávat, že samotný systém, který je vytvořen proto, aby se chránil, otevřeně přizná něco, co je v rozporu s jeho samotným smyslem? A mám zde na mysli hlubší vrstvy Deep State, protože jsou to právě ony, kdo ve skutečnosti drží v rukou oficiální politiky.

Chápu, že navenek to vypadá, jako bychom opravdu měli zákony, ústavní práva, spravedlnost a tak dále, takže by se zdálo racionální chtít se obrátit na tyto oficiální instituce, abychom se podívali, co se děje v pochybných úrovních pod nimi. Problém je v tom, že právě ty stinné úrovně pod nimi řídí ty nad nimi! Přece nenechají oficiální instituce, své loutky, jít proti sobě, svým pánům. Jak to vidím já, proti systému nelze bojovat pomocí systému samotného. Nebo snad ano?

Co mě na tom všem znepokojuje, a v tu chvíli přichází další a velmi důležitý bod, je to, že i kdyby stínoví páni dovolili odhalení lží, protože oficiální vlády nejsou nic jiného než jejich loutky, jaké to budou lži a jaké pravdy? Čím přesně je Greer krmen, aby tím pak krmil veřejnost? Jakkoli se Greerova snaha zdá být působivá všem, kdo touží po ukončení podvodů, nad tímto bodem se prostě musíme zamyslet, a to velmi vážně. Jak řekla Yazhi ve svém nedávném videu, Kabala funguje po vrstvách, když je jedna narušena, hned pod ní je další.

A to, s čím tento bod souvisí, je dlouho plánovaná agenda falešné mimozemské invaze, jedna z mnoha karet Cabal na stole, kterou už dlouho spřádá. Že by typy odhalení, které Greer plánuje předložit veřejnosti, tomu byly nakloněny? Byli bychom naivní, kdybychom to nepovažovali za vysoce pravděpodobné. A jako poznámku na okraj bych vás chtěla ujistit, že manažeři, stejně jako Galaktická federace, se o záležitosti na Zemi vůbec nezajímají a nemají žádné plány ani důvody k invazi na Zemi. To je něco, co se prostě neděje.

--
Swaruu X (Athéna): Obecně platí, že cokoli z Greera vyjde, ať už je to jakkoli působivé, je zcela jistě psyop, kdy vláda vlastně vybírá přesně to, co si má veřejnost myslet -ʺto je to, co se dějeʺ, a to přesně odpovídá jejich programu, včetně pravděpodobné falešné mimozemské invaze.
Příklad: Před několika dny jsme zaznamenali zprávu o přistání/havárii UFO v centru Las Vegas, která byla přijata jako pravdivá. Prověřili jsme ji, a ať to stojí, co to stojí, nemůžeme ověřit, že někdy existovala, i když máme plný přístup k veškerému leteckému provozu oblasti v těchto dnech.

Ať to stojí, co to stojí, o Greerovi se ví, že je agentem CIA, a to je známo už velmi dlouho. Ale i kdyby byl skutečný a skutečně pracoval na odhalení všech těch lží a vládních operací, byl by přinejlepším naivní. Když se někdo stane nepohodlným, vyřadí ho a už to ani neskrývají, jako to nedávno udělali s doktorem Rašídem Buttarem. Kdyby Greer nebyl přínosem právě těch organizací, o nichž tvrdí, že je odhaluje, už by hoʺvymazaliʺ tak desetkrát. Takže je s největší pravděpodobností řízenou opozicí. A i kdyby měl skutečné úmysly, systém by ho krmil přesně tím, co chce, aby si veřejnost myslela (ne aby věděla). Takže i kdyby byl upřímný, byl by to přinejlepším naivní užitečný hlupák. Jeho úmysly jsou prostě příliš naivní a příliš agresivní vůči systému, než aby byly pravdivé.

Nemůžete odhalit tak mocnou úroveň systému, aniž by proti vám zakročili, ledaže by přesně to chtěli, a to jako součást větší psychologické operace.

A to platí i pro nás. Lidé požadují důkazy a na naši skupinu útočí už léta, protože nemůžeme poskytnout žádný důkaz jakéhokoli druhu. Nemůžeme jednoduše proto, že kdybychom to udělali, systém by nás všechny velmi rychle vymazal, včetně nás tady nahoře, protože systém se Zemí nezastaví.

Takže to, že naše skupina nepodává žádné důkazy, je přesně to, co chceme, chrání nás to. Naše aura ufologických bláznů nás chrání před dalšími škodami a před vymazáním. Komu se to podaří prohlédnout, tomu naše informace poslouží, a koho ne, toho nepřesvědčíme nijak, tomu žádný důkaz nestačí, ani kdybych mu přistála s hvězdnou lodí Suzy na trávníku před domem. Nemůžeme jít víc do otevřenosti, to si nepřejeme, je to kontraproduktivní.ʺ

---

Gosia: Všechno mě to vrací do komunistického Polska 80. let, mé rodné země, s Lechem Walesou, vůdcem podzemního, a pak už ne tak podzemního protikomunistického hnutí Solidarita, jehož součástí byla i moje rodina, které přivedlo zemi ke svobodě a vedlo k mnoha společenským změnám, jež v roce 1990 ukončily komunismus.

Málokdo z vás to možná ví, ale Lech Walesa byl ve skutečnosti později, o mnoho, mnoho let později, odhalen, že před oficiálním pádem komunismu tajně podepisoval dohody s komunistickým režimem, obchodoval s ním a bral od něj peníze. Ukázalo se, že byl doslova tím, čemu mnozí z nás říkajíʺřízená opoziceʺ, což bolelo zejména mého otce, když se to dozvěděl. Neberte mě za slovo, příběh si můžete vyhledat na internetu. Zpočátku hrdina, nakonec zrádce.

Funguje to tak, že přijde čas, kdy kontroloři vědí, že se něco musí změnit, že je příliš mnoho společenského rozruchu, než aby se to dalo ignorovat. V žádném případě se však nechtějí vzdát své vlády. A tak se přizpůsobují přicházejícím změnám, ale stále mají pod kontrolou ty změny, na které se probuzení lidé tak těší. Nezapomeňte, že v tom jedou už dlouho, velmi dlouho, a dobře vědí, jak manipulovat s vnímáním lidí. To vše, aniž bychom se vůbec zmínili o hlubších resetech, které do společnosti implementují, ale to je ještě na jiné úrovni.

S ohledem na to, co jsem uvedla výše, a i za předpokladu, že záměry Greerovy akce byly čisté, přikláním se k názoru, že v širším měřítku to na Zemi ničím neotřese. Možná to tu a tam probudí pár lidí k tomu, aby začali přemýšlet jinak, ale kolika dalším pak bude předložena další škatulka, ta, která nakonec nemusí být tak slavná, bez ohledu na to, jak neuvěřitelně může budoucnost znít při poslechu Greerova projevu. A přiznávám, že je snadné se nechat přesvědčit a nadchnout.

Po tom, co jsem řekla, neberte má a naše slova jinak, než jaká jsou, pouze nabízíme svůj pohled. Snad poznání lží přece jen v obyčejných lidech něco vzbudí a my se vzchopíme a budeme jednou provždy požadovat víc. Koneckonců jsme to my, kolektiv, kdo má skutečnou moc přinést změny.

Chtít dostat pravdu do popředí (za předpokladu, že by byla) a odhalit světu ošklivá fakta o tom, jak funguje naše vláda, je skvělé a dokonce bych si přála, abych pro tento cíl mohla udělat víc. Čeho se však obávám, je, že se ošklivost rozšíří ještě dál, kontrola půjde ještě hlouběji a to, co se dostane na veřejnost, bude jen další trik vládnoucích elit. Myslím, že to ukáže až čas. Co si o tom myslíte vy?

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/national-press-club-event-disclosure-project-steven-greer-our-opinion

Zpět