1590 Zpráva. Jak prodloužit život na Zemi? Igor Gor

[ Ezoterika ] 2021-11-04

Naše krásné duše, váš pobyt v tělech závisí na mnoha faktorech a my nyní uvedeme ty hlavní, významné a základní. Vždy existují proměnné, které ohýbají nebo odvíjejí hranice vašeho pozemského života. Jedním z faktorů je smlouva s Duší, to znamená, když jste formováni a vedeni k tomu, abyste podstoupili určitou zkušenost, nebo naplnili psycho-emocionální významy. Toto vše se týká Duše. Tady je jasné pochopení Duše o odchodu z inkarnace nebo dalším přechodu ke zkušenosti, řekněme, dalším přechodu mimo zájem. Duše se častěji snaží dokončit zkušenost, aby získala nové hodnoty a stoupala. Pokud ale otevřete dveře do jejího prostoru, možnosti prodloužení životnosti se mnohonásobně zvýší. To znamená, že musíte zaujmout Duši, pokud si nestanovila pevné hranice pro ukončení nebo prodloužení zážitku. Hodně závisí na vás. Zákon svobodné vůle znamená, že, znale nebo neznajíc Boží zákony, se jimi řídíte, nebo naopak padnete pod vliv destruktivního pole a zničíte si život. Zákon svobodné vůle byl dán člověku Stvořitelem jako nabytá Svoboda.

Osoba toužila po svobodě a dostala ji, a pak je na vás, jakým směrem se vydáte, jestli na sobě budete pracovat nebo ne. Náboženství, vyznání, přesvědčení vnucují své programy zkušenosti interakce s božstvem jako své vlastní chápání světa. Toto je zavádění znalostí prostřednictvím různých učitelů. Vesmír je nekonečný ve své rozmanitosti, pouze Stvořitel je jeden. Existuje mnoho bohů, jsou to v podstatě představitelé Vyšších civilizací. Ale čím nižší je vědomí, tím těžší je pochopit podstatu kultu, náboženství, víry. Často nevidíte, co nebo kdo je za oponou učení, jestli je to iluze nebo pravda, takže potřebujete růst. Pojem svobody volby je pojem, kde existuje Boží vůle a je zde dána svoboda, aby si člověk uvědomil svou duši jako stvoření Boha a proměnil se v obraz a podobnost Boha. Absence tohoto, jako důsledek volby, znamená prodloužení pobytu na Zemi. Toto je hlavní duchovní a lidský projev jako vůle Duše. Člověk je jeden a může si vybrat podle vůle Boží.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11835

Zpět