3027 Archanděl Ariel: Může být duše skutečně ztracena? Jahn J.Kassl

[ Ezoterika ] 2022-08-24

Q: Existuje peklo?
A: Místo, kde duše mohou prožívat samy sebe mimo světlo Boha, existuje. Na tomto místě jsou bytosti zcela odděleny od lásky a světla Stvořitele. Tyto entity mají velmi intenzivní zážitek.

Q: Mám teď na mysli ty, kteří na Zemi způsobují tolik nespravedlnosti a krutosti. Ušetřím jména, ale míněn je ten, kdo je zodpovědný za všechnu tu ničivost na Zemi.

A: Tito lidé jsou odříznuti od své duše a žijí bez tohoto vnitřního kompasu. Zvolili si destruktivní, parazitickou cestu, a ne tu tvořivou. To je nezbavuje odpovědnosti, ale vysvětluje to jejich způsoby jednání.

Q: Neuctívají tito lidé satanský princip? Nevěří tito lidé také, že jednají správně, nebo vědí, že jsou zlí a destruktivní a jednají v příkrém rozporu se stvořením?

A: Ti, o nichž mluvíš, vědí, co dělají - a dělají to s plným vědomím. Proto je pro ně po odchodu z tohoto světa tak těžké vrátit se ke světlu. Mnohé z těchto bytostí zůstávají po tisíce pozemských let v tomto mezisvětě, kde není ani světlo, ani láska.

Q: Co vede tyto entity zpět na cestu lásky?

A: Každé bytosti jsou dány příležitosti k zamyšlení. Často je to malé světlo, které někde zazáří, a pak jsou to těžké životní lekce na Zemi, které předznamenávají obrat zpět. Lidé, kteří si svým škodlivým a hanebným chováním nakládají velkou karmickou zátěž, najdou cestu z kruhu destruktivity a temnoty teprve tehdy, když využijí některou z příležitostí k pokání. Každá duše, která se zcela nevzdá, nakonec najde cestu zpět k sobě a k Bohu.

Q: Může tedy být duše úplně ztracená?

A: V Božím stvoření se nic neztratí. Duše se však může rozplynout, aby se mohla znovu složit.

Přestavba duše
Když už není žádný pokrok a když se duše zcela ztratí v temnotě, je restrukturalizována a začíná nový cyklus na Zemi nebo na planetě podobné Zemi. Odpovědnost a karma jsou vnímány jiným způsobem. Entita, která po eony sloužila destruktivnímu principu, potřebuje eony, aby se vrátila na tvůrčí cestu. Náhlému probuzení vždy předchází dlouhé období uvědomování. Pokud je toto obrácení beznadějné, zasahuje Bůh. Duše je degradována, je restrukturalizována a začíná nový cyklus. Nakonec si každý aspekt Boha najde cestu zpět k Bohu. Tak to prostě je.

Žehnám vašemu čistému srdci. Boží láska a JEHO světlo jsou vašimi věrnými společníky v tomto strachem prosyceném čase. Vše se mění, protože se měníte vy, a každý člověk bude mít brzy příležitost udělat totéž. Neboť den, kdy slunce vyjde na západě, je blízko. Na lidstvo se vylije Boží milost. Tak to prostě je. V lásce, kterou jsem, s požehnáním, které dávám, a ze světla, z něhož všichni pocházíme!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/24/archangel-ariel-can-a-soul-truly-be-lost/

Zpět