2970 Kolektiv: Tentokrát jste si vybrali vy Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2022-08-14

Q: Je nás tolik, kteří jsme vykonavateli. Můžete nám dát konkrétní kroky nebo mapu, podle které bychom mohli jednat? V současné době dochází k absolutnímu podmanění nebo vyhlazení lidské populace a mnozí z nás jsou připraveni podniknout více akcí, než jen být v odporu.
Q: Co máme dělat kromě toho, že se budeme držet svého přesvědčení a pochodovat? Existuje ještě něco jiného? Vím, jak daleko jsem ochotna zajít, abych se postavila za své přesvědčení. Budu riskovat všechno. Vím, že lidé čekají na Boží zásah. Věřím, že nastal čas, aby lidstvo povstalo a převzalo odpovědnost. Nemohu uvěřit, jak mají všichni vymyté mozky, ale chápu, že je to jejich volba.
Jak daleko budeme muset zajít a co nám teď radíte? (pozn. prima vtip - dopadli jsme na dno a to se s námi utrhlo)

KOLEKTIV: Oba tyto vynikající dotazy se týkají situace, která je pro mnohé bezprostředně nejbolestnější. Intuitivně cítí, že nemoc, která se v posledních letech prohnala většinou světa, nebyla náhodná. Stejně tak si mnozí všimli velmi rychlého nástupu lékařské léčby, o níž byly masy přesvědčeny, že je ochrání před onemocněním, což ve skutečnosti nese svá vlastní skrytá nebezpečí. A ano - jedná se o pokus o vyhlazení většiny lidské rasy. Mnozí v různých zemích k tomuto scénáři připojili stranickou politiku. My bychom řekli, zvedněte oči a podívejte se dál. Tato situace je mnohem závažnější než preference nebo tvrzení kterékoli politické strany. Politické strany jsou téměř vždy používány jako páky kontroly nad srdci a myslí, a to stejným davem kontrolorů, s nimiž máte na této planetě co do činění již tisíce let. Nosí mnoho tváří.

width=

Podívejme se nyní na chvíli daleko za agendu vyhlazování a ovládání. Podívejme se na to, proč jste přišli právě teď - proč by každý nositel Světla se zdravým rozumem přišel právě teď! - a jak máte zpracovat to, co se nyní děje. Nejde jen o to, jak se vypořádat s hloubkou temných záměrů proti lidstvu. Jde také o samotnou Lady Gaiu, která stojí uprostřed manipulace s počasím, rozsáhlého sucha a žhářství, uměle vyvolaných poruch Země atd. Podívejme se dál než na skutečnou i zamýšlenou destrukci a zeptejme se, proč jste přišli v této době a nesete vyšší Světlo.

Vybrali jste si tuto dobu, abyste se vydali na cestu Vzestupu. Abyste vyvinuli své vědomí tak, abyste mohli vidět a mluvit se Světelnými bytostmi a mimozemskými přáteli, průvodci a členy rodiny stejně snadno jako se sousedem odvedle. A abyste se uzdravili a tím pomohli při uzdravování ostatních a vaší planety.

To vše zní jako dostatečně velká výzva. A pak se stane tohle! [Plandemie nebo jakákoli osobní či globální krize.] Jistě jste mohli zůstat ve vyšších sférách, a přesto pomáhat lidstvu, kde to jen bylo možné, v této době nebývalé výzvy v lidském životě.
Sami říkáte: Přicházíte nyní, jen abyste se otevřeně postavili plánům temné strany?
Některé formy odporu mají samozřejmě své opodstatnění. Mluvit svou pravdu, postavit se na ochranu druhých a na ochranu samotného Života je mocný způsob Bojovníka Světla. Vyžaduje to velkou odvahu. A mnohé ujišťuje, že nejsou sami, kdo si uvědomuje, že ve státě Dánském je mnoho shnilého a že je třeba hájit lidská práva. Přesto může toto vyřčení pravdy také nevědomky přispívat k rozdělení, kterým se živí stínová říše.

Její ovládání závisí na tom, zda jsou lidé rozděleni proti sobě navzájem a zároveň trpí rozštěpením vlastního vědomí. Pokud se ozvete proti tomu, co je v současnosti na obyvatele Země uvalováno, není to ztracené úsilí. Vaše vnitřní nadšení a odmítnutí podporovat to, co se nyní děje, je silným postojem. Mluvíte ve prospěch probuzení všech osob a setřesení okovů mnoha a mnoha pozemských životů, v nichž byli lidé ohrožováni a nuceni k poslušnosti staré mocenské struktuře. Jakkoli statečně však celý tento odpor zní, shodujeme se na tom, že bojovat proti tomu, co se děje, nestačí.

A tak na chvíli opusťme Zemi. Navštivme zamaskovanou loď, která tiše sídlí nad planetou. Postavte se nyní s námi a podívejte se z velkého okna, které vám ukáže jednu stranu Země v její noční kráse. Mnoho malých světelných bodů se spojuje a osvětluje místa, kde města září světly budov, domů a vozidel, a rozjasňuje tak prostory, které se z takové dálky zdají být malé. Z tohoto konkrétního úhlu pohledu nevidíte boj, i když ho zcela jistě vnímáte. Přesto nepropadáte hlubokým emocím. Nejste v reakci. Stojíte jako vyspělá bytost, pozemský člověk, a cítíte velkou Lásku k Matce Zemi bez zoufalství, které v současnosti pociťuje tolik jejích obyvatel.

Jste totiž také schopni vidět nádheru tohoto okamžiku. Ve skutečnosti, jak se říká, byste si ji nenechali ujít ani za nic. Velkolepost nemá nic společného s bojem o moc, jehož svědky jsou ti, kdo nyní stojí na Zemi. Má co do činění s dobou, v níž tito pozemští lidé žijí. A tento okamžik na Její současné vyvýšené časové ose v sobě skrývá ohromující potenciál pro prožití úrovně milosti, uzdravení a skutečné vnitřní síly, o které si lidstvo před sto lety mohlo nechat jen zdát. Někteří o tom skutečně snili! Vy a mnozí další jste byli mezi nimi.

A tak jste se znovu inkarnovali, abyste se stali součástí toho, o čem jste věděli, že bude dobou nebývalého Světla přicházejícího na planetu z vašeho Slunce Sol. Tato velká, vnímavá bytost slunečního světelného vědomí vám jednoduše předává mocné energetické vlny nového Života, které k němu vysílá Velké centrální Slunce. A vaše Slunce tak bude činit i nadále, ve stále větším množství, po tisíce let. Tyto zlaté částice Světla nesou své vlastní poslání a je to poslání, které výrazně převyšuje plány starého řádu.

Ano, přišli jste, abyste toho byli svědky. Být zde na Zemi, když tyto špetky zdánlivě magické přítomnosti - v každém okamžiku je jich mnoho bilionů - proudí na Zemi a do vědomí Země. V tomto okamžiku, kdy by se mohlo zdát, že je vše ztraceno, se ve skutečnosti nacházíte v okamžiku nebývalého průlomu. Je to okamžik, kdy Země znovu získává svůj status ztracené civilizace, izolované od všech ostatních civilizací, a stává se opět součástí Galaktické federace světů. A nemalou měrou se na tom podílí i to, že si její obyvatelé vzpomínají na své ztracené aspekty, získávají zpět svou ztracenou DNA a zvyšují svou vibraci na úroveň bytostí páté dimenze.

Takže se nyní rozhlédněte po této vysoce vyspělé lodi, na které se nacházíte. Připadá vám něco povědomé? Loď samotná nebo posádka? Jsou mezi nimi staří přátelé nebo členové rodiny? Je někdo z nich možná vaše dvojče? Podívejte se dolů - jak jste oblečeni? Máte jinou podobu, než je vaše obvyklá pozemská lidská podoba a velikost? Jaká je vaše role na této lodi, pokud nějaká je?
Loď nad stromy

width=

Tyto otázky klademe proto, že právě v této podobě se mnozí z vás každou noc nacházejí ve stavu spánku. Mise se liší a vzhled se mění. Všichni jste však někdy byli na palubě lodi té či oné podoby a dívali se dolů na Zemi a uvažovali nebo diskutovali s ostatními o jejím současném stavu. Ve skutečnosti jste to dělali po celá staletí. Pak jste se v určitém okamžiku rozhodli vydat se na další cestu na Zemi s vědomím, že tento konkrétní život bude koncem dlouhé řady životů ve třetí dimenzi. Ať už na lodi, nebo ve vyšších sférách, věděli jste, že na povrchu Země je třeba vykonat práci, a to těmi, kteří mají lidskou podobu a drží lidské vědomí.

Věděli jste, že pokud chcete, můžete zůstat a energeticky pomáhat. Přesto jste se nechtěli vzdát bezprostřední interakce s ostatními pozemskými bytostmi a samotnou planetou. Důvodem byla vaše velká Láska k Ní a ke všem jejím bytostem. Věděli jste také, že žádná záchranná mise není nutná a ani nemůže být povolána vzhledem ke smlouvě, kterou lidé Země již dlouho uzavřeli s vyššími sférami. Věděli jste, že se bude jednat o velmi bezprostřední formu pomoci na zavolání. A že by vás to potenciálně vtáhlo zpět do starých vzorců ve vašem vlastním vědomí, které by bylo bolestné znovu zažít.

Přesto je to jeden z důvodů, proč jste se znovu inkarnovali! Věděli jste, že existují nedokončené kapitoly, které je třeba konečně dokončit, nadobro uzavřít. Pokud přemýšlíte o svém zdravém rozumu, když přijímáte tolik vyšších směrnic najednou, a chcete své vyšší já informovat, že vás mělo před takovým plánem varovat - buďte si jisti, že jste skutečně varováni. Bylo vám velmi jasně řečeno, co bude tento konkrétní podnik ʺvýsadkuʺ znamenat a že opotřebení vašeho vnitřního života bude přinejmenším stejně těžké jako v jiných životech, ne-li mnohem těžší. V tomto konkrétním pozemském životě totiž nemusíte podstupovat fyzické mučení ze strany vládních nebo náboženských autorit, ani být vyobcováni ze své rodiny nebo vesnice.

Přesto jste věděli, že bolest a trauma z jiných životů povstanou, aby se vyléčily, a donutí vás je znovu prožít na hluboké úrovni. Všichni jste zažili mnoho z hloubky života a vibrací třetí dimenze. Přišli jste s vědomím, že je čas uvolnit staré dohody a smlouvy, stará traumata a falešné já, které jste si vytvořili, abyste to všechno přežili. ʺTo všechno proto, aby se vyrovnaly vaše minulé prohřešky?ʺ můžete se ptát. ʺAbych zajistil, že vzestoupím co nejdále? Abych pomohl planetě, která v jednu chvíli vypadá, že se nachází v Její smrtelné křeči, a vzápětí jako v procesu znovuzrození? To je příliš! Copak mě nikdo nemůže zastavit?ʺ

Vlastně ne. Nemůžeme. A to je na tom to krásné.
Vaše svobodná vůle, která se v tuto chvíli zdá být zcela uzurpována a držena v zajetí staré mocenské struktury, nebyla nikdy silnější, jinak byste tu teď nebyli. Pokud jde o to, že děláte víc než jen to, že vzdorujete současnému řádu, řekli bychom, že jednou z vašich největších forem odmítnutí ʺhrátʺ s temnými jejich hry by bylo odmítnout panikařit, odmítnout jimi pohrdat nebo je dokonce soudit. A odmítnout propadat zoufalství nad okolnostmi svého nebo jakéhokoli jiného života.

Začněte právě tam, u tohoto pevného rozhodnutí vyhnout se jejich starým hrám typu rozděl a panuj nebo vyvolanému strachu. Pak se posuňte vpřed a začněte uplatňovat své právo na Mírovou existenci bez ohledu na životní okolnosti. Tento Mír bude muset začít uvnitř a opět bude vyžadovat silné rozhodnutí. Všichni jste toho však schopni. V určitém okamžiku si pak dovolíte přejít k Radosti. K těm formám a úrovním Hojnosti, které jsou pro vaše vyšší dobro. K Lásce v mnoha jejích podobách. K naplnění a sebevyjádření. K okamžiku, kdy jste pomohli Frodovi hodit poslední prsten do ohně Mordoru, a k Radosti, která vás čeká za tímto okamžikem.

Z pozemského pohledu to teď zní jen jako další šílenství, protože tolik lidí nyní trpí v nejrůznějších tíživých okolnostech, včetně přemýšlení, odkud bude jejich příští jídlo. Avšak to, o čem mluvíme, nepochází z vaší reakce na okolnosti a nespočívá v tom, čemu dáváte přednost. Jde to mnohem hlouběji. Vaším skutečným darem Zemi a jejím lidem, ať už těm, které znáte, nebo těm, kteří žijí na jiných kontinentech, je nyní udržovat vibraci, že vše je v pořádku. I když vaše logická mysl s tím bude ráda polemizovat a bude vás informovat o tom, že naopak nyní by byl ideální čas na paniku nebo přinejmenším na to, abyste se cítili velmi vystresovaní. Logické mysli bychom řekli: Je nám líto, že jste byli tak zneužiti, záměrně naprogramováni na očekávání pohromy. Tak dokonale vycvičení k překonávání vyšších impulsů srdeční mysli, ducha a duše.

Je nám líto, že jste byli prezentováni jako jediný nástroj, díky němuž může člověk přežít, mimo několika zoufalých modliteb k nějakému bohu, který žije odděleně od vás, kdesi vysoko nad vámi, a který se nemůže vztahovat k vaší velmi lidské situaci - údajně včetně dokonce ʺtoho, který sem kdysi přišelʺ. Levé části mozku bychom řekli: ʺMáš mnoho darů. Umíš skvěle rozdělat oheň pod lidmi a povzbudit je, aby ʺudělaliʺ všechno možné pro nápravu nešťastné situace. A zcela jistě existují situace, které skutečně vyžadují okamžitou akci.

Ale tato reakce není všechno. Jedním z velkých úkolů lidstva v současné době je totiž udržet ve své mysli a srdci pouze to, co se vztahuje k vyšší frekvenci, a uvědomit si, že veškeré zdání je iluze a nikdy ne úplný příběh. Vaše vlastní frekvence je vaším klíčem z vězení, které jste si byli nuceni kdysi dávno vybudovat. Ten krásný tón, který zpíváte celou svou bytostí, se týká osvobození od strachu, osvobození od stresu z nejistoty, který zažívají mnozí na celém světě. Nádherná píseň ʺFreedom Freedomʺ to vyjadřuje dokonale. Jak daleko budete muset dojít, je věcí každé individuální cesty. Ujišťujeme vás však, že všichni jste schopni využít právě těch zdrojů, které jste si před příchodem na tuto planetu v této rychle se měnící éře připravili. Nikdo není větší než vy - zejména, když se spojíte. Najděte společenství. Najděte podobně smýšlející Nositele světla, kteří stejně jako vy odmítají malicherné politické spory o to, kdo má pravdu a kdo se mýlí a kdo je spasitel a kdo ne. Ty, kteří nehledají záchranu v nebi, ale vzývají sílu své duše a svého vyššího já a žádají podporu, Moudrost a odvahu čelit tomuto dni.

Nic z toho není mimo vás. Vidíme vás všechny, kteří jste napsali knihu o tom, jak čelit těžkým okolnostem v tomto vesmíru, a můžeme jen žasnout nad vaším odmítnutím vzdát se. Přesto se na každém kroku zásobujte inspirací, přátelé! Inspirující hudbou, obrazy, knihami, filmy, přáteli a vaší vlastní schopností smát se ironii a podivnosti holografické iluze kolem vás - pokusům o manipulaci a údajným ziskům a ztrátám. Božská láska je vše, co existuje. Nejste v tom všem nikdy sami.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/14/the-collective-you-chose-this-time/

Zpět