5231 Probuzení vědomí a nevědomí Marta

[ Ezoterika ] 2023-10-10

Chci vám podrobněji vysvětlit, jak se vědomé probuzení liší od probuzení nevědomého. Ve skutečnosti je mezi nimi poměrně tenká hranice.

Člověk, který již má základní znalosti o předmětu, tedy získá dobré výsledky ze své práce mnohem rychleji než někdo, kdo jde hmatem - metodou pokusů a omylů. Týká se to úplně všeho - jak vašich profesionálních aktivit, tak i těch nejmenších záležitostí v domácnosti. Duchovní poznání není výjimkou. V tomto případě je velmi důležité, z jakého zdroje je čerpáte. Naprostá většina obyvatel vaší planety stále ztotožňuje toto poznání s náboženstvím. Ale jak již víte, v průběhu staletí to bylo náboženství, které zkreslilo pravé duchovní poznání, aby si podřídilo vědomí lidí a skrylo před nimi neomezený Božský potenciál člověka, který mu byl dán od narození.

Teď vidíte, jaký je rozdíl mezi fanaticky věřícími lidmi - bez ohledu na to, k jaké náboženské denominaci patří - a těmi, kteří prostě žijí podle svého svědomí a řídí se ve svém životě zákony vesmíru, které jsou věčné a ne podléhají zkreslení.

Někteří se řídí těmito zákony intuitivně, což je typické pro velmi staré duše, které se na Zemi mnohokrát inkarnovaly, zatímco jiní se záměrně snaží sledovat své myšlenky a činy, porovnávají je se zákony vesmíru a jsou si vědomi důsledků jejich porušení. . Pozorný člověk, který se umí střízlivě a objektivně hodnotit, rozhodně uvidí příčinné a důsledkové řetězce všech událostí ve svém životě a vyvodí určité závěry, aby své chyby neopakoval. Můžeme tedy říci, že lidé, kteří žijí podle Vesmírných zákonů, bez ohledu na to, zda si to uvědomují nebo ne, se vyznačují vědomým probouzením.

Co se ale stane s věřícími, kteří se snaží žít podle ˝Božích přikázání˝? U mnoha z nich to nevychází ze srdce, ale z mysli - ze strachu z trestu, stejně jako ze zvyku podřídit se vůli někoho jiného a řídit se všemi pokyny náboženských duchovních mentorů. Samozřejmě je mezi nimi mnoho bystrých lidí, a přesto náboženské dogma svazuje člověku ruce a nohy a nedovoluje mu plně odhalit svůj božský potenciál - uvědomit si, že je skutečnou součástí Stvořitele, a ne ˝otrokem Boha.˝ V poslední době se mnoho starověkých a čistých duší začíná postupně vzdalovat od dogmatických oficiálních náboženství, pociťuje jejich omezení a hledá k nim alternativu v esoterickém vědění, které je dnes pro člověka nezbytné jako vzduch. Právě tito lidé se vyznačují nevědomým probuzením, protože již ˝odpluli z jednoho břehu˝, ale ještě nestihli ˝přistát na druhém˝. Ale jakmile najdou ve své Duši klidné ˝útočiště˝, když naleznou nové životní pokyny, které je dovedou na cestu Vzestupu, mohou být klasifikováni jako vědomě probuzení lidé.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyj-mir-probuzhdenie-osoznannoe-i-neosoznannoe/#ixzz8FNAcFYqx

Zpět