3934 Archanděl Michael: Uchop svůj meč pravdy James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-02-23

Jsem archanděl Michael. Přicházím v této době, abych byl s vámi v těchto vzrušujících časech, které právě prožíváte. Ano, skutečně, možná se na tyto časy díváte a nevidíte je jako tak vzrušující, nebo alespoň ne tak, jak byste chtěli. Ale dávejte pozor, přátelé, tyto časy přicházejí. Ty časy, o kterých jste snili a které jste si přáli, skutečně přicházejí. A nejsou už vůbec daleko. Neřekneme slovo ʺbrzyʺ, ale vězte, že jsou nyní ve vaší blízkosti, ať už je to pro vás cokoli, ten pojem ʺblízkostʺ, ať už se na to díváte jakkoli. Je to nyní velmi blízko, velmi blízko. Ani ne tak sluneční záblesk, i když ten se skutečně také blíží. Ale Velká změna, kterou nyní procházíte, velké pochopení odhalení pravdy, které přichází. Přichází to z mnoha různých směrů a různé zdroje tuto pravdu přinášejí, ať už jsou to informační zdroje nebo duchovní zdroje, channelingové zdroje, ať už je to cokoli, všechno to přináší pravdu. A vy to vidíte každý den svýma fyzickýma očima a ušima. Slyšíte to. Je pravda, že nemůžete věřit všemu, co vidíte a slyšíte, protože je potřeba rozlišovat. Právě to je v této době zapotřebí, abyste rozeznávali, co je pro vás pravda a co není pravda pro vás. Ale to, co je pravda pro vás, není tak úplně pravda pro druhého. Pochopte tedy, že časové linie se stále posouvají a mění. A ano, vskutku, vytváříte svou novou časovou linii. Vy individuálně vytváříte časovou osu svými slovy, svými myšlenkami, každým okamžikem. A když jako jednotlivci vytváříte časovou linii pro sebe, jste také v procesu vytváření větší časové linie pro kolektivní vědomí lidstva. Ano, jsou zde ti, kteří se vás snaží a budou snažit zadržet, ale jejich čas je pomíjivý. Prohrávají bitvu a skutečně zde prohráli celou válku.

Bitvy mohou pokračovat, ale válka skončila. Válka mezi dobrem a zlem byla skutečně ukončena. Nyní se nachází v tomto procesu a určité bitvy budou pokračovat dál. Ale vy, se svým Mečem pravdy, který má každý z vás, můžete tímto mečem vládnout. Mávejte tímto mečem všude, kde je to potřeba, a přinášejte pravdu všem, kteří jsou připraveni ji přijmout. Jen v sobě pozvedněte svůj obrazný meč, což samozřejmě neznamená fyzický meč, ale meč, který je mocný ve vás. A vládněte jím! Mávejte jím, abyste se o něj podělili a zasáhli jakéhokoli dalšího člověka, který je na to připraven. Zasáhněte je pravdou. Udeřte je Světlem, aby se jim dostalo zkušenosti prouzení, kterou jste každý z vás prožil.

Je předurčeno, že se jich nyní bude každým okamžikem probouzet mnohem více. A ti ze sil temnoty se to pokoušejí zadržet, pokoušejí se držet staré časové linie, staré způsoby, iluzi třetí dimenze, jak jen mohou. Ale už nemohou. Byly skutečně poraženy. A nastal čas. Je čas pro ty z vás, kteří jste sem přišli, kteří jste se dobrovolně rozhodli zde být, abyste se stali součástí tohoto vyjádření a vytvořili toto vyjádření, které se posune vpřed. Je čas, váš čas, váš čas začít prožívat život stále více tak, jak ho chcete prožívat. Ale nečekejte. Nečekejte na Velkou změnu, Velký sluneční záblesk. Nečekejte na něj. Vytvořte si ho nyní, ve chvílích, které máte k dispozici. Vytvořte si svůj nový život. Vytvořte si časovou linii, kterou chcete. A skutečně, opět, jak vytváříte časovou linii pro sebe, jste v procesu vytváření časových linií pro všechny ostatní, kteří se stanou její součástí. Jsem archanděl Michael a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. A abyste se i nadále posouvali vpřed. Každým okamžikem se posouvejte vpřed. Nedovolte, abyste sklouzli zpět. A pokud přece jen sklouznete zpět, vykročte znovu a znovu vpřed, jednu nohu za druhou. Pokračujte v cestě krok za krokem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/23/archangel-michael-wield-your-sword-of-truth/

Zpět