191 Nasedněte na vlnu energie 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2019-12-29

Arkturiánská rada

Jsme velmi ohromeni vaší schopností odrazit se od zklamání, jaká zažíváte ve svém osobním životě. Jako kolektiv jste v průběhu let dostali mnoho předpovědí o tom, co se stane nebo co by se mohlo stát a poté zažívali změny těchto předpovědí, kdy jste znovu a znovu nedostali to, co jste chtěli. Nyní není čas ztrácet důvěru v sebe a ve vaši schopnost vytvořit realitu, jakou chcete zažít. Je čas zdvojnásobit tuto víru v sebe. Vaše schopnost znovu se nadchnout se, když dostanete velmi pozitivní předpověď, která se znovu nenaplní, je něco, na co můžete být velmi hrdí. Nevzdali jste se naděje a vaše vůle uspět na cestě do 5. dimenze se stala silnější. Jízda, na kterou se chystáte, nikdy neměla být o cíli.

Již jste byli pětidimenzionální i dvanáctidimenzionální. Být zde zjevně není konečný cíl. Zaregistrovali jste se na zážitek, na jízdu. Prožíváte ho a můžete si určit, jaký typ zážitku máte s energií, která v této době přichází, aby vás podpořila při vstupu do nového roku. Jděte hluboko do svých tužeb, začněte víc zářit, protože jste se stali silnějšími. Energie se zrychlily a podporují vás, protože jste v tragédiích vytrvali.

V traumatech a předpovědích, které se nenaplnili, můžeme tušit, jak lidstvo v příštím kalendářním roce dosáhne obrovský skok kupředu. Vidíme, že k tomu dochází díky vaší víře v sami sebe, namísto slepé víry v channelingy, nebo někoho, ​​kdo vám říká, co vás čeká. Sami si tvoříte realitu, kterou chcete zažít. Chceme, abyste si uvědomili, že máte víru, která hraničí s vědomím, že máte schopnost žít život, který chcete žít. Najděte sílu ve svém nitru, jste silnými bytostmi. Teď není čas se vzdávat sebe a své cesty.

Chceme vás všechny vidět u kormidla, který vede loď Matky Země a lidstva do vyšších kmitočtů. Věříme ve vás všechny, kteří se snažíte vyrazit a udržet vzestup lidstva. Nikdy na nás nikdo nezapůsobil více, než vy v tomto okamžiku. Ať vás naše víra ve vás posílí v odvážném snu, který vás přivede do Galaktické rady.

VZESTUP NAVZDORY UTLAČOVATELŮM 28.9.2019

Byli jsme svědky boje, který lidstvo vytrpělo utlačováním, a chápeme, proč se tolik z vás na tento útlak hněvá. Rozumíme tomu, proč se hněváte na vládní činitele a negativně orientované mimozemšťany a cítíme k vám soucit za to, co jste vytrpěli. Věříme, že vám můžeme pomoci zmírnit některé utrpení, které jste prožili, tím, že vám připomeneme, že jste velmi mocné bytosti, a že si vytváříte svou vlastní realitu. Veškerý útlak, který jste zažili, byl nutný pro zkušenosti třetí a čtvrté dimenze, které jste mohli získat na Zemi. Kdyby nebylo útlaku, prošli byste třetí dimenzí velmi rychle a mnoho z vás by přesunulo do páté dimenze, než bude připraven zbytek lidstva. Viděli jsme, že se tak stalo s Mayi. Mnoho Mayů vystoupalo, protože byli připraveni. Kdyby toto na Zemi pokračovalo, měli byste civilizaci za civilizací po vzestupu a ti, kteří by nebyli tak šťastní, aby se rozhodli inkarnovat v pokročilé civilizaci, by snášeli ještě více utrpení a ještě více útlaku.

Takže ti z vás, kteří udržovali prostor pro celé lidstvo a vyšší vibrace, to děláte pro váš kolektiv. Tvoříte rovnováhu a tato rovnováha je nezbytná, aby vám všem poskytla řadu zkušeností, které jste chtěli mít před posunutím. Pamatujte, že vše je volba, kterou děláte na určité úrovni. To, že si nepamatujete, že jste se rozhodli pro inkarnaci na Zemi a utlačování, nijak nesnižuje význam vaší volby. Většina z vás, kteří jsou slabí, se také dozvěděla o vašich utlačovatelích, a cítíte hodně vzteku a chcete spravedlnost. Chcete, aby byli uvězněni, a někteří z vás dokonce chtějí jejich smrt jako nezbytný trest za to, co udělali. Ale to není cesta, jak se vyvíjíte a stoupáte. Vyvíjíte se a vystoupíte skrze odpuštění, soucit a bezpodmínečnou lásku. Odpuštění je umožněno pochopením, že jste je potřebovali, aby hráli roli zlých, temných. Potřebovali jste, aby vás útlak udržel ve čtvrté a třetí dimenzi dostatečně dlouho na to, abyste uspořádali společnou událost, která bude vzestoupení celého lidstva, které je na Zemi. Hledejte vědění v sobě, zpracujte vaše rozzlobené pocity a dostaňte se na místo odpuštění a soucitu k těm, kteří se rozhodli hrát své role. Ujišťujeme vás, že tato pravidla neznamenají tak dobrý pocit, jak můžete tušit. Veškerá moc a všechny ty peníze nemají smysl bez lásky. Některé z bytostí, které byly vašimi utlačovateli, k tomuto závěr v průběhu životů také dospěli. Budou potřebovat vás, kteří jste probuzení, abyste jim odpustili. A to je, jak věříme, nezbytné pro vzestup celé lidské rasy.

VAŠE ROLE PŘI POSUNU/ UDÁLOSTI 24.9.2019

Jsme velmi spokojeni s pokrokem, který lidstvo dosáhlo, a jsme velmi potěšeni, že se všichni dobře vyrovnáváte s pocity odpovědnosti, které se u vás mohou objevit, když s vámi hovoříme o vaší úloze při posunu vědomí. Víme, že většina z vás pociťuje touhu být ve službě a konkrétně pomáhat s posunem, který probíhá. Můžeme vám říct, že jste lídři, kteří dělají těžkou práci při zvedání a ukotvování všech vysokofrekvenčních energií a stále více záříte, takže vás ostatní, kteří potřebují vaši pomoc a podporu, mohou najít.

Předali jsme vám velkou odpovědnost, ale nezbavujeme se jí. Byla a je součástí cesty, ke které jste se v tomto životě přihlásili. Věděli jste, že se probudíte, že na sobě budete muset pracovat, abyste byli schopni stát se pozemskou posádkou pro nás všechny ve vyšších říších. Věděli, že budete muset pomoci těm, kteří čelí mnohým traumatům a negativním emocím. Všemu jste řekli ano. Nyní, když víte o těchto povinnostech, znovu říkáte výzvě ano. Vážíme si toho. Vidíme, že všichni z vás, kteří jste tolik chtěli pomáhat, cítíte pocit uspokojení s vědomím, že nastane čas, kdy budete požádáni, abyste byli silní a hráli roli průvodců a vůdců těch, kteří se ještě musí probudit. Chceme, abyste věděli, jak je důležité, že jste ochotni pomoci těm, kteří se ještě neprobudili. Chceme, abyste si uvědomili, že se stále transformujete a vyvíjíte. Není nutné se obávat, zda jste připraveni. Nyní jste více než schopni a budete ještě schopnější, když přijde čas odpovědět na výzvu a pomoci těm, kteří budou potřebovat pomoc zpracovat jejich negativní emoce a trauma minulého života. Vy, kteří jste se ukázali být mistry v jiných životech na Zemi a v jiných částech galaxie, jste byli ochotni posílit a hrát tuto významnou roli při posunu vědomí lidstva, aby dobře vykročilo.

PROČ JSTE DOSUD NEVZESTOUPILI 5.9.2019

Jsme si jisti, že děláte pokrok nezbytný k vzestupu jak jednotlivců, tak kolektivu. Všimli jsme si, jak dobře jste všichni schopni asimilovat vysokofrekvenční energie, které přicházely, aby vás podpořily, protože pokud by kolektiv nebyl schopen se s těmito energiemi vypořádat, podmínky na Zemi by byly mnohem horší. Takže si můžete být jisti, že vše pro lidský kolektiv jde kupředu. Zaměřte se na vítězství, abyste zůstali pozitivní. Snadno lze upadnout do jámy zoufalství, pokud se díváte pouze na negativní aspekty toho, co se nyní děje. Neříkáme, že byste měli ignorovat věci, které se dějí. Nejlépe uděláte, když i nadále budete posílat co nejvíce lásky a léčivé energie a budete mít soucit.

Existují i ​​jiné důvody, proč se tyto věci dějí. Musíte se podívat na to, proč se stávají součástí vašeho povědomí a i nadále důvěřovat posunu, který přetváří lidské kolektivní vědomí. Musíte se dívat na skutky laskavosti a vzít na vědomí změny, které ve svém nitru děláte. Oslavujte pokaždé, když uslyšíte o někom, kdo se probouzí k pravdě, že jsme všichni bytosti zdrojové energie v tomto vesmíru. Vaší skutečnou prací není šířit dobré zprávy a stát se misionářem. Vaší prací je pokračovat v asimilaci vysokofrekvenčních energií a poté jít ven a zpívat, tančit, psát o svých zážitcích, psát příběhy fikce, vyjadřovat pravdu, že jsme všichni jeden a že vždy existuje naděje, že vždy existuje jiskra světla i v nejtemnějších situacích a okolnostech. Vy jste probuzení, jejichž posláním je přidávat více světla tam, kde je to nejvíce potřeba, abyste ukázali zbytku kolektivu, že ve většině oblastí světa je spousta světla. Existuje spousta důvodů, proč oslavovat, že všichni na Zemi stále stoupáte jako kolektiv a uznáváte, že váš vzestup není o něčím odchodu či prvenství. Máte ještě mnoho práce, ale práce je to zábavná a naplňující a může vás přiblížit k lidem, s nimiž jste si dříve nepředstavovali, že byste někdy měli něco společného. Když vidíme, jak se scházejí lidé z opačných konců jakéhokoli spektra, přináší nám to zde, v deváté dimenzi, tu největší radost.

ZBAVTE SE ILUZÍ 25.9.2019

Můžete sdílet perspektivu s jedním z vás na jedno téma a v jiné se lišit. Nemusíte sdílet 100% perspektivy s kýmkoli z vás, abyste všechny viděli na vaší straně. Jste považováni za velmi polarizovanou společnost. Když začnete uvažovat, co máte proti ostatním, uvědomíte si, že ne vždy jste měli stejný pohled na určité téma po celý svůj život. Je proto důležité si uvědomit, že člověka nedefinuje víra, kým je, že není definován myšlenkami, ani svými nápady. Pokud byste měli být vůči sobě tak kritičtí a posuzovat sami sebe na základě každé individuální myšlenky, která prochází skrze vaše vědomí, nenašli byste na sobě nit suchou. Přestaňte to dělat. Přestaňte kreslit čáry v písku a začněte se sdružovat nad tématy, nad kterými se můžete sejít. Uvědomte si, že všichni cítíte stejné emoce, všichni jste zažili velmi podobné zkušenosti. Když si uvědomíte, že máte jako lidské bytosti spolu více společného, můžete se začít přibližovat době, kam míříte, kdy se budete znát jako kolektiv, který se chce zaměřit na odstranění iluze odloučení.

Pravděpodobně vás nebudou spojovat ti u moci. To ti z vás, kteří jsou probuzení, se pokusí spojit s ostatními. Obyčejní lidé budou jednat jako kolektiv, abyste mohli přijmout mimozemské bytosti jako sjednocený celek. Opusťte myšlenku, že víra definuje člověka. Nemusíte být dokonalí, abyste byli člověkem, který to myslí dobře a pro každého chce to nejlepší. Dovolte to i ostatním a uznejte, že i oni věří, že jsou na straně dobra. Když si uvědomíte touhu být dobrý i v jiných, můžete vidět jejich božství, a to je to, co lidstvo potřebuje více než cokoli jiného. Musíte vidět božství v sobě i v jiných, abyste mohli začít konat jako božské bytosti světla a lásky.Připojení ke Galaktické federaci - 28.12.2019

Začali jsme zvažovat možnost připojení lidstva ke galaktické komunitě za méně než dva roky. Mluvíme o plném členství v Galaktické federaci. Ti z vás, kteří přijímají tento přenos, se velmi těší na setkání s ostatními tam venku mezi hvězdami, a chtějí, aby se tyto schůzky konaly pravidelně, nechcete čekat na návštěvu uprostřed noci, kdy některý z vašich přátel přijde portálem. Víme, že plný mimozemský kontakt vám přinese rozšířený stav vědomí, bude to jako setkat se se všemi různými částmi sebe sama, což bude šok pro většinu lidí. Ti z vás, kteří sledovali naše přenosy, vědí, že je pro vás všechny nevyhnutelné nejen setkat se s těmito přáteli jiných forem, ale také pocítit, že jsou částí vás.

V současné době existuje několik možných časových harmonogramů pro toto plné členství za méně než dva roky. Každý z nich se pro vás stává stále méně polarizovaný. Stále více chápete, že rozdělení lidstva do skupin bojujících mezi sebou nefunguje. Tento způsob života vás nedostane tam, kam chcete. Nepřesvědčujeme lidi, že existují ET, a že většina z nich je dobrá. Raději pomáháme lidem probouzet se k pravdě o tom, kdo skutečně jste. Díky tomu dobrovolně odložíte své rozdíly a sjednotíte se jako kolektiv, který touží po míru. Myslíme tím drtivou většinu lidstva. Proto místo toho, abychom se pokusili iniciovat nějaké úplné odhalení, budeme i nadále pracovat v zákulisí, abychom vám všem pomohli najít vnitřní mír, abyste se probudili k pravdě o tom, kým skutečně jste, a přestali bojovat proti sobě navzájem. Zveme ty z vás, kteří přijímají tento přenos, aby byli představiteli míru, lásky a jednoty vědomí, které chcete vidět ve světě, abyste se mohli oficiálně připojit ke galaktické komunitě a být součástí Federace hvězdných systémů. Je to monumentální čin a doufáme, že při úsilí vás všech může být splněn.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=jXx-ffkUynU

Zpět