360 Shazování ostatních Sharon Steward

[ Ezoterika ] 2020-06-19

Jediný důvod, proč lidé sráží jiné, je pocit, že jsou nad nimi. Moje matka říkala, že žárlí, přejí si cítit se tak dobře, jak se jim zdá, že vypadáte. Pokud jako pracovník Světla máte vysokou energii, můžete se cítit, že jste na vrcholu světa, a když je nízká, můžete být náchylní k vlastnímu obviňování. Ostatní mohou chtít vaši energii.

Don Miguel Luiz v knize Čtyři dohody mluví o černých kouzelnících. Černá magie pocházela ze systému Sirian, prošla k Orionu a přes Maldek, který explodoval a nyní je v Kuiperovo pásu. V době Atlantidy, nebo dokonce dříve, se dostala na Zemi. Černí kouzelníci jsou stále tady - jsou zlým prvkem na této planetě, který spravuje planetu. To oni nutí lidi, aby žili v područí jejich nejhorších, protože pak se jim přizpůsobíte a oni tak mohou mít nad vámi moc. Naučí vás srážet ostatní, protože víte, že jsou nad vámi (vyšší vibrace, než vaše). Chcete ovládat jejich energii.

Personalizace a obrana

Všechno je energie a lidé rádi ovládají energii ostatních na vaší planetě. Žijete v systému "moc nad ostatními", kde se každý snaží přimět ostatní plnit, co chtějí. Pravděpodobně se je snažíte přimět mlčet a přestal dělat to, co dělá. To je pokus ovládnout ho. Jeho snahou ovládnout vás je blahosklonnost k vám, protože cítí, že pokud nesnížíte své standardy, nedáte mu to, co chce.

Sharon: Bylo by trochu divné dovolit někomu, aby mě pomlouval. Snažím se převzít kontrolu nad tím, jak se ke mně chová. I když jsem stanovila hranici, stále se nemusí podřídit. Mohl by se vysmívat a zesílit.

Ivo: Nemůžete ovládat, co vychází z jeho úst. Jeden problém může přinést práci na několik dní. Jiní mají stejný problém s lidmi, kteří se je pokoušejí svrhnout. Z toho se také mohou poučit. Vyléčit se z velké části dětské bolesti. Je třeba se naučit vypořádat se s těmito situacemi, které ukazují vaši skutečnou sílu: ignorovat ho. Pokud můžete ignorovat někoho, kdo se snaží nad vámi získat moc, držíte se své moci. Řídíte vaši energii tím, že se rozhoduje, kam ji investovat. Chcete ji rozdat zlodějům nebo osvícení lidí, nebo jen držet svou energii pro sebe, abyste už nebyli tak unavení. Energie je energie. Můžete si chránit vlastní a cítit se více energičtí. Když neodpovíte, držíte svou energii. Když jim věnujete pozornost, dostanou vaši energii a nebudou s vámi jednat pozitivně. Muž, který má vysokou morálku, nepřistupuje k ženě tímto způsobem.

Budete mít tuto zkoušku, a bude to pokračovat, dokud si pevně neuvědomíte, že jediný člověk, jehož názor záleží na vás, je váš vlastní. Žádný jiný názor není tak důležitý jako váš názor na sebe. Proč je tak důležitý? Protože je vrchol, ohnisko všeho, co vytvoříte. To se musí všichni naučit. Držet se ve vysoké úctě, nikoli arogantním egu, protože tím si tvoříte svůj život a magnetizujete svou hojnost. Všechny negativní myšlenky o sobě musíte zastavit, je to důležité.

Nechte ho mluvit. Nezáleží na tom, co říká, dokud to nepřijmete, nestane se tak. Takto funguje váš maticový systém. Ignorujte, co vás děsí. Samozřejmě - nešlapejte na hady a nehoňte medvědy v lese. Není racionální věřit, že můžete fyzicky porazit medvěda ... zbytek ignorujte. Ti, kteří nemohli ignorovat to, čeho se v životě báli, musí dojít uzdravení. Naučit se dávat pozor na to, co pro vás funguje, a ignorovat to, co ne, bude trvat dlouho. Ty ses učila na trollech na Facebooku, nyní máš takové fyzické sousedy, tak s tím udělej rychlý konec.Za hranicemi, bezpodmínečná láska

Žijeme na planetě svobodné vůle, to znamená, že všichni lidé se musí naučit respektovat svou vlastní vůli a svobodnou vůli druhých.

Pravdou je, že

- Všechno je Bůh, Bůh je láska, takže vše je láska (pozn. př. taky nekonečná trpělivost)

- Informace jsou Světlo, Světlo jsou informace, lži nejsou informace

- Všichni jsou si rovni

- Co se děje na této pozemské rovině je otázkou volby před inkarnací

- Jste aspekt Boha, máte k dispozici Boží síly, jste tvůrce se svobodnou vůlí vytvářet, co chcete (pozn. př. ve 3D čapněte kladivo a hřebíky)

- Strach je lež, ale zdá se, že se můžeme přesvědčit, že je skutečný

- Sklidíš, co zaseješ

- Myslet, nebo jednat má stejnou schopnost tvořit a ničit

- Smrt je přechod, jste energie; všechno je vlna energie, hmota je velmi zpomalená vlna

- Jediný moment je nyní; minulost a budoucnost neexistují (pozn .př. užijte si to teď)

Ivo: Když milujete všechny, jste svobodní.

Sharon: Co strašidelní sousedé, kteří kradli nebo dělali hanlivé poznámky. Cítím, že musím stanovit hranice.

Ivo: Určuješ hranice v nadějí, že se ostatní změní. Hranice jsou ve skutečnosti limity, které máte ve své vlastní psychice. Stanovujete hranice s ostatními, protože očekáváte, že je budou respektovat. Na neslušnou poznámku jsi nereagovala a zachovala klid. Nedala jsi mu energii. Nyní jsi naštvaná a rozhodla se s ním nemluvit. Máš uvnitř sebe hranici, která vyžaduje, aby tě respektoval. Duše ho dokázala milovat i přes jeho poznámku. Život je za hranicemi.

Být bezpodmínečně milující znamená, že se nestaráte chováním druhých. Jednoduše je milujete navzdory jejich nedostatkům. Když stanovíte hranice a trváte na tom, aby s vámi lidé jednali s respektem, ve skutečnosti s nimi vytváříte limity a podmínky. Ježíš nestanovil hranice s lidmi a dokázal se na lidi usmívat, stále je milovat. Vaše duše miluje všechny takové, jací jsou. Vaše osobnost je naštvaná, že zmeškala šanci stanovit hranici.

Osobnost potřebuje hranice, duše ne. Úkolem ega je naučit se být zdravý, aby se vyšší já projevilo na Zemi. Je nutné se naučit být asertivní a stanovit hranice. Je možné podstoupit nejrůznější negativitu a nebýt traumatizován, pokud máte dostatečně vysokou frekvenci. Při nižších frekvencích nesprávně interpretujete komentáře druhých jako škodlivé namísto lekce k učení. Ve vašem světě se učíte, že všechno musí být dokonalé a všichni ostatní se k vám musí chovat dokonale, přesto víte, že je k tomu daleko. Když si nepersonifikujete komentáře druhých, nereagujete, nedáte jim svou energii.

Není třeba se nikomu bránit. Nechte je přemýšlet jak chtějí. Představte si, že by Trump musel stanovit hranice a bránit se proti všem, kteří ho nyní pomlouvají. Nemůže. Takže se ani nepokouší. Prostě je nechá mluvit. Ví, že má navrch, a proto na něj střílí. Nikdo se nesnaží někoho sestřelit, dokud neletí nad ním. To má co do činění s mocí. Ti, kteří mají větší moc, jsou zastřeleni těmi, kteří mají menší moc, nebo se tak domnívají. Tento muž se pokouší cítit mocnější tím, že tě ovládá, a když reaguješ, věří, že má kontrolu. Když nereaguješ, nemůže tě ovládnout.

Sharon: Takže mám potřebu stanovit hranice, protože mám zmatenou představu o věcech. Mohu nechat toho chlapa říct, co chce, a moje duše nebude uražena a nebudu traumatizována.

Ivo: Je důležité, aby na vaší úrovni nebylo ohroženo fyzické tělo, pokud nevíte, jak vytvořit další tělo. Mluvíme o fyzické újmě. Emoční poškození, pokud ti říká urážku, se odrazí na psychice. Pokud vidíš to, co říká, jako projekci jeho vlastní nízké sebeúcty, nemá to s tebou nic společného. Můžeš jen říci: "Promiňte, ale ukazuje se vaše nízká sebeúcta."

Sharon: Muži, kteří věří, že jsou lepší než ženy, jsou často misogynisté.

Ivo: Jsou. Musíte však pochopit, že nemůžou sebrat vaší sebeúctu, pokud mu to nedovolíte. Může říct, co bude, když budete mít nedotčenou sebeúctu. Není třeba s ním stanovit hranice.

Sharon: Nerada mluvím s misogyny nenávidějícími ženy.

Ivo: To je omezení tvé osobnosti, ne tvé duše. Duše s ním nemá problém. Nemusí se všichni chovat s úctou. Když tyto limity ztratíte, zjistíte, že už není třeba se poučit. Protože toto je vaše lekce. Odpověď tvé osobnosti a odezva tvé duše se ti ukázala. Chování je odraz sebe sama. Všichni lidé jsou Jeden, ale všichni mají svobodnou vůli se vyjádřit jako jednotlivci, když jsou ztělesnění. Není třeba se starat o to, co kdo říká. Odrážejí sebe, ne tebe. Ponaučení, které se musíš naučit, že to s tebou nemá nic společného.

Jediné hranice, na kterých byste měli pracovat, jsou hranice fyzického poškození. Zamezte fyzickému kontaktu.

Jedná se o dohody, na kterých jste se dohodli s ostatními. Existují nevyslovené zákony chování: něco řeknu a ty se urazíš. Řekneš něco zpět a já se urazím a začneme se hádat.

Mnoho z vás má takové dohody. Tuto hru nehrajte. Ujistěte se, že nejste ve fyzickém nebezpečí, ale nehrajte hru podle očekávání. Zahrajte si ji svou vlastní cestou. Když si uvědomí, že vám na tom nezáleží, zastaví se.

Klid mysli nedovoluje ostatním, aby ho rušili. Mistrovství mysli je ovládat své vnější místo. K vnitřnímu míru je dlouhá cesta.

Zdroj: https://sharonandivo.weebly.com/blog

Zpět