5220 Co je pro vás člověk Cosmic agency

[ UFO ] 2023-05-31

Arien: Dobrý den, jsem velmi ráda, že vás mohu opět pozdravit. Je nám velmi líto, co se stalo s kanálem, a jsme velmi vděční za veškerou podporu, které se nám navzdory okolnostem dostalo. Všem, kteří s námi zůstali, ze srdce děkujeme.

Určitě jste si již poslechli Mariino video o tom, co to znamená být mimozemšťanem nebo čím je pro vás mimozemšťan. Pokud ne, doporučuji si ho pustit, abyste získali více informací a souvislostí k tomuto tématu.

Snažit se definovat, co je mimozemšťan, je velmi složité a stejně jako u většiny věcí ve vesmíru závisí jeho význam na tolika perspektivách, kolik je vědomí. Existuje tolik způsobů, jak se tyto perspektivy mohou vyvíjet, že nám zbývá nekonečné množství možných odpovědí. Důvodem, proč o tom dnes píšu, je poskytnout vám jasný příklad toho, proč vše závisí na tom, kam se člověk dívá, a proč je tak zajímavé snažit se rozvíjet celistvější pohled na věci a porozumění lidem kolem nás. Myslím, že je to velmi široké téma a lze se jím zabývat mnoha způsoby.

Za kritérium jsme přijali, ať už společensky přijaté, nebo ne v rámci planety Země, že mimozemšťan se od člověka liší svou situací nebo identifikací uvnitř nebo vně téže planety. Tedy zda žije uvnitř nebo vně pozemské společnosti. Obecně řečeno, pokud jde o polohu, ale ne pokud jde o formu života. K tomu se vrátím později. Jak pro vstoupené, tak pro hvězdná semínka bylo pevně stanoveno, že pokud se nacházejí na Zemi, budou považováni za lidské bytosti ve všem, co říkají a dělají, přičemž jsou náchylní zažít ve svém těle vše, co to obnáší, jak výhody, tak nevýhody. Z jednoho úhlu pohledu je to takto navrženo, aby duše mohly získat zkušenosti, které potřebují pro svůj růst, a to platí. Ale z druhého pohledu je to něco, co je vnuceno bez jakékoliv koherence, zvláště když víme, že je to takto nastaveno Spojenou federací planet, která jasně neurčuje pravidla, která platí pro pobyt na planetě nebo mimo ni. Stejně jako v mnoha jiných ohledech nejsou vůbec v souladu.

Tento nesoulad vzniká především proto, že se pravidla používají tak, jak se jim to hodí, aniž by se braly v úvahu osobní okolnosti člověka. I když samozřejmě v kontextu, kde nic není zcela černobílé, se vždy najdou lidé v rámci jedné federace, kteří neuvažují a nejednají stejně. A za druhé, protože tím, že se soustředíme pouze na lokalizační aspekt jednotlivce, jsme extrémně redukcionističtí.

Problém spočívá v tom, že slovo ˝člověk˝ komplikuje definici toho, co nebo kdo někdo je, neboť ˝člověk˝ může být vnímán jako bytost s adaptivní a efektivní schopností, ale je také definován z druhé strany mince jako něco nebo někdo s nedokonalou povahou, která má své chyby, jako když se často říká, že ˝chybovat je lidské˝. Slovo ˝lidský˝ pak vše komplikuje, protože jak pozitivní, tak ne tak pozitivní aspekty tohoto pojmu jsou také mimo tuto planetu. Jsou to vlastnosti společné mnoha rasám, protože všechny tyto rasy jsou uvnitř toho, co je lidské. A tyto definice jsou podávány ze Země, aniž by braly v úvahu to, co leží mimo čistě pozemské.

Ve své zkušenosti jste člověkem, pokud se na to díváme z hlediska kritérií lokality. Ano, je pravda, že jste se tam inkarnovali, protože jste s tím souhlasili. Ale pokud budeme mluvit z přístupu vědomí s poněkud pokročilejším vývojem nebo úrovní evoluce, skutečnost, že jste tam, ponořeni do své společnosti, neznamená, že vaše hodnoty a způsob myšlení musí být výhradně určitým způsobem, že se musí podřizovat této společnosti. Konglomerát postojů, etiky a chování, které jsou v daném místě nejběžnější, neurčuje, kým jste jako nezávislá osoba, protože máte svá vlastní kritéria a formu projevu. A to se děje stejným způsobem v tom, co byste nazvali vnějším světem. Proto mluvíme o tom, jak důležité je uvědomit si, že člověk je frekvence, hustota, a ne to, co ho obklopuje.

Vše pozitivní, co lidstvo má, je většinou ovlivněno energiemi, které přicházejí z vnějšku Země a představují větší spojení se Zdrojem. Negativnější lidé, se kterými je mnohem těžší jednat, jsou více ovlivněni polévkou nižších frekvencí ze Země. Obojí je součástí téhož lidstva. Na druhou stranu, i když hvězdné rasy bývají velmi láskyplné, vyskytují se i okolnosti, které jsou velmi podobné negativní frakci planety Země. Všechno se prolíná.

Chci tím říct, že cítím, že nad morfologickým stavem nebo lokací je etika jedince. Právě na základě etiky a hodnot můžeme začít lépe definovat, kdo je kdo. Záleží však také na frekvencích, kterými jste nejvíce ovlivněni. Člověk může upadnout do omezujících nebo destruktivních způsobů myšlení, které ho činí slučitelným s životem na Zemi, a zároveň existují lidé, kteří vše výše uvedené překonají natolik, že se od toho dokáží osvobodit.

V obou scénářích se všichni mohli v určitém okamžiku považovat za lidi, ale někteří se vydali správnou cestou a někteří trochu sešli z cesty. Ti, kteří opustili Zemi ovlivněni svou rozšířenější hvězdnou identitou, a ti, kteří vstupem na Zemi snížili svou frekvenci.

Na okraj zde uvádím, že se také hodně mluvilo o tom, že to, co definuje člověka, je ovlivnění tamními zvyky nebo způsobem života, zvyky nebo návyky nižší úrovně vědomí. Mluví se například o těch, kteří mají sklony k sebedestrukci, i když dotyčný ví, že si škodí. I zde však hraje důležitou roli úroveň uvědomění člověka, který si uvědomuje, že tyto návyky mohou způsobit, že sejde z cesty.

Pokud patříte k těm, kteří se dívají na nebe a diví se, co tam dělají, pokud nejste kompatibilní se svým okolím, pokud se vám dostává špatných reakcí, negativních pocitů od druhých lidí, postojů a chování, s nimiž se neztotožňujete, a nechápete, proč vás tyto věci tolik zraňují, pokud s něčím z toho cítíte souhlas, pak je vaše duše již v procesu překonávání 3D Matrixu a hledá život, který by mnohem více odpovídal tomu, kým jste.

To, že jste vyrostli v lidské rodině, ještě nic neznamená. Pokud nemáte pocit, že jste na stejné úrovni chápání reality nebo se neshodujete v zájmech či způsobech jednání, vaše natální okolnosti vám nediktují, že jste podmíněni lidskou povahou. Pokud se za pozemšťany nepovažujete, je to proto, že ve vás dřímá jiskra, vzpomínka, pocit, který vám říká, že jimi prostě nejste.

Naslouchejte sami sobě a ujistěte se, že za sebe přebíráte odpovědnost, abyste objevili svou vlastní identitu. Doufám, že pokud si to budete přát, brzy to zjistíte. Uvidíme se v některém z příštích videí.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/what-is-a-human-being-to-you

Zpět