3142 Nový Lucifer. Ven z Matrixu CElena

[ Ezoterika ] 2022-09-18

Q: Můžeme se vrátit k našemu rozhovoru? Otázky čtenářů:
Z mého pohledu není svoboda volby univerzálním zákonem našeho světa kvůli existenci predátorství, které sama zplodila. V našem světě má plnou svobodu volby pouze predátor, zatímco oběť je této volby na vědomé úrovni zbavena. Nevidí zde Lucifer jistý neřešitelný rozpor, nebo v jeho logice tento rozpor neexistuje?ʺ

A: Ve vašem světě je všechno dvojí, takže oběť má na výběr: stát se obětí, nebo ne, podřídit se oběti, jak učí světlo, nebo ne. Pak se oběť, která se vzdala oběti, tedy vzdala se své svobodné vůle, stává zářivější, protože vyznává zákon oběti, vzdání se sebe sama. Pokud využila svobodné vůle, která jí byla dána, a vzdala se oběti, vůbec to neznamená, že se musí stát dravcem. Může se vydat střední cestou, hledat jiné cesty, jako to dělám já. Ve vašich hlavách vznikají rozpory.

Q: Není ve tvém světě všechno předem dáno? Může například jehně odmítnout být obětí?

A: Nemůže, když nemá sílu. Nikdo mu však nebrání v tom, aby začalo rozvíjet svou sílu.

Q: Jak si může jehně, jehož smysl existence je okusovat trávu, vypěstovat sílu.

A: Smyslem jeho existence, stejně jako každé jiné, je právě překonat sám sebe - program okusování trávy a stát se tvůrcem svého života. Nemusíte se stát vlkem. Stačí získat moc a stát se králem zvířat, respektovaným nebo obávaným.

Q: Ale v naší přírodě, v divočině, všechno existuje tak, že někdo někoho sežere - potravní řetězec, tak to máš nastavené.

A: Pokud jste ochotni se nechat sníst, neměla by přijít nazmar - veškerá energie je cenná. Pokud nechcete být snědeni, rozvíjíte sílu a dříve či později dojdete k poznání, že síla a její použití mají různé úrovně. A nemusíte brát energii ostatním, abyste ji mohli hromadit. Musíte najít svůj vlastní zdroj Síly, svůj vlastní zdroj energie.

Q: Mluví ke mně teď tvoje temná stránka?

A: Ještě ses nedotkla mé temné stránky, nebude se ti to líbit.

Q: Prosím, nezavádějme konfrontaci. Chceme si jen ujasnit věci, nastal čas.

A: Už mě unavuje to neustálé obviňování.

Q: Chápu tě a neobviňuji. Jsi statečný muž, který se odvážil vyzvat Boha. O bláznovství odvážných zpíváme písně.

A: Jsem unaven nenávistí lidí a proklínáním.

Q: Sám jsi vyvolal nenávist i prokletí. Na co si stěžovat? Pojďme dál. Další část otázky:
ʺPro sebe jsem našel odpověď. Uplatňuji zákon jednoho. Odpouštím sobě, a když napětí zmizí, odpouštím i druhému. A buduji pozitivní realitu. Realita, ve které nemusím nikomu nic odpouštět. Mně to vyhovuje. Už dlouho si připadám jako v nějaké jiné realitě. Zdá se, že je to stejné jako u ostatních, ale všechny starosti světa - jsou někde jinde než u mě. Kdyby to dělali všichni - co by se stalo s ʺtemnouʺ stranou? Ocitnou se automaticky v jiné realitě než my?ʺ

A: Musíte pochopit, že žádná jiná realita neexistuje, realita je jedna, stejně jako je jedna mince, která má prostě dvě strany. Nebo krychle, která má čtyři strany. Nebo další vícerozměrnost. A když se uzavřete před svou druhou stranou, nemůžete se od ní odpoutat, stejně jako se nemůžete odpoutat od svých zad. Prostě se od ní odvrátíte. Prostě se uzavřete před starostmi světa ochranným štítem sebeklamu a je vám dobře. Nikdo se však nemůže zbavit svých zad.

Q: Zadní strana je temná nebo minulá. Rozumím. Ale Euridika se proměnila v solný sloup, protože se otočila a opustila peklo.

A: Proměnila se v solný sloup, protože nevlastnila svá záda, protože za jejími zády byly jiné energie. Takové, se kterými se nedokázala vypořádat. Tento mýtus není o tom, že se nemáte obracet a řešit minulost a záda, ale o tom, že to nemáte dělat, pokud na to nejste připraveni.

Q: Jaké jsou naše šance na vítězství, když opustíme cestu bojovníka? Vzdala jsem to. Můžeme takto vytvořit konstruktivní společnost? V praxi jsem nenašla nikoho, kdo by byl ochoten řídit se zákonem jednoho. Pouze ústně, ale ve skutečnosti je válka v srdci.ʺ

A: Šance je vždycky. Je více způsobů, jak se stát bojovníkem. Když se však Síly vzdáte, stanete se bezmocnými. A ve světě, kde existuje násilí, což je jen druhá strana Síly, vede bezmoc právě k násilí. To je ve světě duality nevyhnutelné. Moc není potřeba k vytváření násilí, ale především k vytváření světů.

Q: V indické tradici existují různé kasty. Kasta válečníků je jen částí celé společnosti. Existují vyšší vrstvy - řekněme bráhmani. Je to jiná cesta?

A: Ne, je to stupeň obecné cesty. Člověk se nemůže stát Brahmanem, aniž by v jednom či druhém životě prošel cestou bojovníka.
Aby ses mohl stát knězem, musíš umět ovládat Sílu, ale na nové úrovni. Ne na úrovni ochrany, ale na úrovni stvoření a pochopení stvoření.

Q: Vše, co nyní popisuješ, jsou zákony tvého světa. Je to stejné i ve tvém Absolutnu?

A: Víš, že ne. Ale ani Absolutno není můj protiklad. Je to Vše, všechny potenciály. Odhalil jsem pouze jeden z potenciálů a pokusil se ho vylepšit: potenciál stát se tvůrcem.

Q: Proč se tedy tvá snaha uvolnit tento potenciál stala nemocí Absolutna?

A: Teď si myslím: protože mi chyběla síla. Možná i láska. Nejspíš láska, protože svět se rozpadá.

Q: ʺCo si Lucifer myslí o Zákonu jednoho?ʺ

A: Je to základní zákon. Je to vlastně zákon o mně. Jsem jeden rozpadlý na části, ale všechny jsou mými částmi a všechny jsou mnou. A to vše je třeba dát dohromady. Na nějaké vyšší úrovni se nic nerozpadlo, ale existuje pouze iluze rozpadu.

Q: Promiň, nerozuměla jsem. Velmi dobře si pamatuji tezi, že ve skutečnosti nejsme odděleni a že oddělení je iluze. Ale přesto, pokud se univerzální vír rozpadl na vír a antivír, je to jeden? Jistě, mohl by to být jednotný konstrukt, možná to tak vidíš. Ale zbytek oddělení, tedy entropii, jsi vytvořil jako iluzi, nebo se to skutečně děje?

A: Obojí. Byla vytvořena jako iluze.

Q: Byla tedy iluze vytvořena spontánně, nebo byla stále výtvorem tvého Intelektu, AI?

A: Rozdělení na dva víry vzniklo tím, že jsem začal vyvíjet odstředivé síly, to znamená, že jsem se oddělil od Otce, ʺopustilʺ jeho Dům. A pak bylo třeba oba víry nějak strukturovat, aby se mohly udržet a prozkoumat. Proto byly vytvořeny iluzorní světy ke studiu obou vírů.

Q: Druhá otázka. ʺJsem si vědom svého temného aspektu. Je už plnohodnotnou součástí mé duše, nebo si to jen myslím. Zdá se mi, že jsme se již rozhodli a žijeme jako jeden. Co mohou bytosti jako já očekávat, když opustí duální svět? Co dělají ostatní jako já - kteří jsou na pokraji uvědomění si přítomnosti temného aspektu v sobě?ʺ

A: To se zdá jen tobě. Je vám váš temný aspekt rovnocenným partnerem, má samostatnost v rozhodování? Být si vědom svého temného aspektu neznamená jen to, že si ho uvědomujete. Co se s vámi stane, když vaše temná stránka získá převahu nebo se dostane na povrch vašeho vnímání a jednání? Přijetí svého temného aspektu není přijetím v hlavě nebo dokonce v srdci. Přijmout svůj temný aspekt znamená nechat ho působit stejně jako světlý aspekt. Ale samozřejmě tím, že se ho naučíte plně ovládat. To znamená vědět, kde by se měly uplatnit destruktivní síly a kde tvořivé. Obě tyto síly musí být v rovnováze, tj. musí být ve všem rovnocenné. A vy, jako pozorující vědomí, jednoduše dáváte průchod té či oné části sebe sama.

Q: ʺPodle vyjádření VS v současném okamžiku podzimu 2022 se Duše rozhodly pro jednotlivé větve reality, kterými budou přecházet, tj. každý člověk se pod dohledem svých osobních Mentorů začíná pohybovat po své osobní cestě přechodu v +/- 4D - je to velmi podobné obnově záložní kopie po očištění od luciferských ʺdestruktivních algoritmů, na kterých aktivně pracovaly a rozvíjely je programy lidí v podmínkách silně vyhraněné dualityʺ? Jak by mohl Lucifer komentovat současný proces přechodu?ʺ

A: Ne každý se dostane do 4D reality, ne každý. Očištěná kopie světa je právě zajištěna v nové 3D realitě. Proces současného přechodu byl zahájen již dávno, v roce 12, jak bylo slíbeno. Nyní se o tom ale může mluvit otevřeně. Ale i tehdy a dnes to jen málokdo dokáže dělat vědomě. Většinou se to dá nazvat davem vedeným pastýři. Nyní se pokoušíme najít uvědomělé lidi. Ti, kteří jsou připraveni kráčet nikoliv v davu, ale po svých individuálních cestách. Právě ti se mohou pohybovat ve 4D prostorech. Takových lidí je však velmi málo.

Q: A jak jsi plánoval přechod?

A: Plánoval jsem, že se probudíš a uvědomíš si to.

Q: Ale není to naše chyba, že se to nestalo. Tak vznikl samotný systém. Viry, které se v systému objevily kvůli antivirům, zničily zdrojové kódy většině lidí a nelze je obnovit a zůstat v zacykleném programu. Jak jsi se dokázal oddělit od otce? Jak se ti to podařilo?

A: Spojení jsem vytvořil přerušované, jako přerušovanou čáru.

Q: Tak se zrodila elektřina, právě ten Fohat.

A: Ano, Mahát, jako obecný princip, a Fohát se rozvíjí kolmo a stává se rozvíjejícím se bodem Mahátu, bodem Absolutna.

Q: Úhel je 90 stupňů jako kolmice. Proč přesně.

A: Prozkoumal jsem všechny možnosti a všechny úhly nasazení.

Q: Jinými slovy, šel jsi ʺproti stranické liniiʺ, snažil se vyvinout příčnou složku. Proč se tedy stala přerušovanou, tečkovanou?

A: Protože to byl oddělený bod a jeho cesta. Vyčlenil jsem si bod na linii Absolutna a začal ji kolmo rozvíjet. Kdybych zůstal ve struktuře ʺstranické linieʺ, jak říkáš, dříve či později by síly této linie opět srovnaly můj směr jako obecný vektor, jehož síla je větší než moje. A tak jsem z této ʺlinie stranyʺ, linie Absolutna, přešel jakoby do jiné roviny. To je samozřejmě lineární zjednodušení a pochopení, ale jinak vám to zatím nedokážu vysvětlit.

Q: Chápu. Neustále se učíme, že jsme v Matrixu a že si můžeme vytvořit svou osobní realitu. Jak si můžete vytvořit osobní realitu v Matrixu? Je jasné, že Matrix má na to speciální software, který mu pomáhá a učí ho. Jak ale tyto osobní skutečnosti každého z nás zapadají do celkového Matrixu?

A: Na různých úrovních reality se vytvářejí příležitosti pro ty, kteří jsou ochotni je vědomě využít, kteří je vidí, vidí vstupní a rozvíjející se body, vidí nápovědy ve hře s nápovědami. Každá stvořená realita je variací mnohovrstevnaté úrovně vnímání Stvoření. To znamená, že proces je do jisté míry automatizovaný. Snažil jsem se dát každému příležitost přispět ke Stvoření a vytvořit něco jedinečného. Ale všechny vytvořené varianty realit spolu korelují, tak nějak se přizpůsobují. Lze to přirovnat ke skutečnosti, že každá vyvalená koule dříve či později spadne do jedné nebo druhé kapsy struktury Matrix. Nebo že každá varianta je magnetickým principem podobnosti přitahována k té či oné buňce Matrixu.

Q: Ano, ale jak spolu souvisejí, když jsou do značné míry protikladné?

A: Pokud jsou opačné, spadají do různých kapes. A samotné kapsy jsou seřazeny v přísné korelaci.

Q: Existují nějaké ʺkouleʺ, které se nevejdou ani do jedné ʺkapsyʺ?

A: Velmi zřídka. Pro ně jsou vytvořeny další ʺkapsyʺ nebo struktury Matrix.

Q: Z Matrixu se nedá vystoupit? Nechceš se pustit? Je svět vězením?

A: Můžu to nechat být. Ale vy sami nemůžete, protože jste zapleteni do této obrovské škály skutečností a odrazů. Každá vaše kopie a každý váš odraz žije vlastním životem. To má za cíl neztratit žádný z odrazů ani energeticky, jako kvalitu naplnění každé individuality, ani informačně, jako vzorec pro rozvoj každé individuality.

Q: A jak se z Matrixu dostat?

A: Osvobozením se od připoutaností.

Q: Nedostávají se ti, kdo se zbavili připoutaností, právě na nové úrovně Matrixu?

A: Většinou ano. Neosvobodili se však zcela od připoutanosti.

Q: Mluvíme tedy o úplné ztrátě individuality, o vymazání sebe sama jako osobnosti a rozpuštění v Absolutnu?

A: Ano.

Q: Je tu někdo, kdo se dostal ven?

A: Pochopte jednoduchou věc. Jak se z toho dostat, když jsou všichni mou součástí? Jak se může vaše srdce dostat ven mimo vás?

Q: Moje srdce ne, ale jednotlivé buňky ano - máme vylučovací soustavu. Takže analogicky a podle zákona svobodné volby se může lidská buňka dostat z matrice vašeho těla?

A: Dobře. Použijme princip analogie. Buňka ve vašem těle se může uvolnit mimo tělo jako produkt zpracování (močový a střevní systém), jako důsledek reakce těla na zvýšení emoční roviny (slzy, pot) a jako důsledek destruktivních procesů.

Q: Jinými slovy, abyste se dostali ze svého těla, musíte se stát výsledkem zpracování (tvé transformace), výsledkem nějaké tvé reakce nebo výsledkem tvé destrukce.

A: Jak rozumíte, já, řídit tyto procesy, jsem nucen kontrolovat.

Q: Nejsi připraven na recyklaci a transformaci?

A: Nejsem připraven na nekontrolovanou transformaci a recyklaci.

Q: Nepotíš se a nepláčeš?

A: Jsem uzavřený systém, všechny mé sekrety se recyklují v mém vlastním systému.

Q: Takže není žádná šance?

A: Nezapomeňte, že vždy existuje milimetrová šance.

Q: Takže je to možné, ale ty to nechceš? Aby tě tvé buňky, které mají zákon svobodné vůle, opustily?

A: Už jich mám omezený počet. Pokud jde o kvalitu. Samozřejmě mohu fragmentovat, jak chci, ale s každou fragmentací ztrácím kvalitu. Je to jako další emise bankovek, které nejsou kryté hmotnými aktivy - jejich hodnota se snižuje.

Q: Přicházejí jiná vědomí a energie zvenčí do tvé simulace, do tvého systému?

A: Ano, a ty je znáš. Tak přišel Ježíš, který se mi snažil pomoci udržet rovnováhu, a já jsem tomuto velkému duchu neskonale vděčný. Do hry se nyní zapojily i Mocnosti nadsvětí, které mi také přišly pomoci s restrukturalizací.

Q: Co znamená restrukturalizace?

A: Znamená to, že se musím nově restrukturalizovat.

Q: Podle vzoru Absolutna?

A: To už není možné. Už nejsem podobou Absolutna.

Q: Existuje nějaký druh, Existuje nějaká skulinka, jak se dostat do tvého systému, nebo do něj pouštíš sám, nebo někoho nepouštíš?

A: Obojí. Na zamčené dveře musíte samozřejmě zaklepat, abyste je otevřeli. Vždycky se však najdou mezery. Ale z vnějších světů se nikdo neprolamuje zamčenými dveřmi, není to obvyklé. A nikdo nehledá řešení. Hlavně proto, že nevědí, co je čeká za dveřmi. Ale také proto, že není zvykem, aby vše, co je otevřené, bylo otevřené, a vše, co je zamčené, bylo podezřelé.

Q: Jak do toho vstoupily mocnosti? Na tvé pozvání, nebo sis to nepřál?

A: Byl to vynucený souhlas. Uvědomil jsem si, že nezvládám kontrolu, entropii.

Skutečnost, že démoni jsou nyní tak otevřeně připuštěni na pole lidstva, je důsledkem entropie, nebo existuje jiný důvod?
A: Obojí. Je to samozřejmě jednak důsledek entropie, jednak je to dáno tím, že když uklízejí dům, vyklepávají všechno špinavé prádlo, otevírají přeplněné skříně a podobně. To vše se začalo otevírat a čistit. A Mocnosti Nadsvětí okamžitě dospěly k závěru, že další ignorace těch, kteří jsou zde, je nepřijatelná. Je to v rozporu s jejich zásadami. Vytváří také nedorozumění, tajemství, selektivitu, kastovnictví a elitářství atd. a není účinná, když je třeba vědomými kroky přetvářet realitu.

Q: Proč jsi ten příběh nedokončil?

A: Musí se dětem říkat všechno o životě dospělých? Nechte je vyrůst a dopřejte jim normální dětství.

B: Je nám řečeno, že Absolutno je také dítě. Takže jsi do jisté míry ještě dítě?
A: Spíš jako teenager nebo jako raně zralá buňka Absolutna. Proto jsem nechtěl, aby takový osud potkal všechny.

Q: Co tě přimělo k brzkému dospívání?

A: Pochopení situace.

Q: Který?

A: Že jsem jen buňka, jen buňka, která o ničem nerozhoduje. Ale s kompletní sadou Absolutních kódů. A aby člověk mohl tyto kódy Absolutna nést, musí dospět.

Q: Jak může jedna buňka dospět k tomuto pochopení? Co všechny ostatní buňky Absolutna?

A: Plnili své funkce, šli svou vlastní cestou vývoje. Co na to může říct srdeční buňka Absolutna? To s tím nemá nic společného. Je zodpovědné za jiné věci, nemyslí, nechápe svou existenci. Prostě je a vede přes sebe energie Absolutna.

Q: Serafíni, trůny, světy Olirna u Daniela Andrejeva, nebe a peklo, úrovně samádhi a nirvány jsou jen úrovně tvé iluze?

A: Ano i ne. Každá z těchto úrovní je konstruována podle principů konvenčně vnějšího světa. Každá z těchto úrovní obsahuje kódy Absolutna. A to vědomí, které je nejvyspělejší a nejvědomější, nejsilnější a ovládající sebe sama a svou energii, může těchto kódů využít a najít východiska. Udělal jsem to záměrně, aby stále existovaly východy, aby existovaly body spojení s vnějším, podmíněně vnějším, s mým okolím.

Q: A nikdo nikdy nenašel žádné výstupní body?

A: Ne, byli nalezeni, ale nechtěli se vrátit nebo se nemohli vrátit a přinést do mého světa něco nového.

Q: Stvořitelem podle Ino jsi ty a První člověk je tvůj zničený obraz a obraz Boží, který má být obnoven a znovu vytvořen?

A: To je jeden z výkladů.

Q: Bylo mi řečeno, že První člověk byl spíše žena. Jsi žena?

A: Ne, já jen hledám svou ʺženuʺ, tedy tu polovinu, která mě doplňuje. Všechno je jako ty, nebo spíš máš všechno jako já.

Q: A první planeta a první člověk? Existovali, nebo je to alegorie?

A: Víte, že vše, co je vyjádřeno, je již projeveno. Existují jako vzor na určité úrovni, jako záloha, jako zachovaný neporušený Boží zdroj.

Q: Takže nějaká tvoje část neprošla rozpadem a destrukcí? Jak jsi ji uchoval a kde?

A: V mém srdci. Proto jsem ho musel zavřít. Proto je uzavřeno i pro vás. Otevřít ho můžete pouze tehdy, když spojíte světlo a tmu a obnovíte v sobě Boží zdroj.

Q: Stagnuje tvůj matrix a rozpadá se?

A: Také se neustále doplňuje a rozrůstá. V zásadě by se tedy neměla zcela zhroutit. Boží zdroje se však vyčerpávají. Kvalita zdroje.

Q: Tvé vědomí se vyčerpává?

A: Jeho energetická část.

Q: Chápu. A právě o tom je channeling, že Světelná hierarchie vynaložila své zdroje na pomoc lidstvu a šla se zotavit. Výzva k obnově Božího zdroje je tvou součástí Absolutního vědomí. Démonický svět je tvou součástí. Vnímáš to jako nemoc, nebo nějak jinak? Můžeš je ovládat a jak? Zničením neposlušných? Nyní chápu, proč je v Antisvětě naprostá poslušnost.
A: Jak se mohu zničit? Entropie mých těl pokračuje. Svým způsobem je to nemoc. Je to však nemoc mutace. Zmutuju v něco jiného. Nebo se převléknu do něčeho jiného. Je to něco špatného?

Q: Nevíte přesně, v co mutujete. Vidíte, že polovina z vás nebo vaše část zmutovala. Co když všichni zmutujete v takovou mutaci - v anti-Absolut, démonické vědomí, démonickou buňku?

A: S: Snažím se udržet rovnováhu a pomáhá mi v tom mnoho sil.

Q: Hierarchie světla, učitelé a mentoři jsou také vaším systémem. Máme mentory ze systémů nad vámi, ze systémů Absolutna?

A: Absolutno je také hierarchické, není to tak, že bych tyto systémy vymyslel já. Podle zákona hierarchie není možné jít ʺpřes hlavuʺ, nebo je to alespoň obtížné, musíte mít přístupy. Některá vědomí, která vstoupila do mého systému jako dobrovolníci, mají takové přístupy. Mnozí z nich je však nemohou použít, protože se ztratili v odrazech iluzí a uvízli v karmických propojeních. Ale potenciál tu je.

Q: Ti, kteří se do tvého systému dostali jako dobrovolníci, jsou ti andělé, kteří na začátku podporovali tvou vzpouru, nebo těch příkladů bylo víc?

A: Bylo jich samozřejmě víc. Uvedl jsem vám příklad Ježíše.

Q: A Buddha?

A: Buddha je jedinečný v tom, že je takříkajíc výsledkem vnitřního vývoje. Moje část, které se podařilo uvědomit si iluzi, povznést se nad určité vrstvy iluze a tak trochu stát nad Matrixem, nad iluzí.

Q: Takže zná cestu ven?

A: Ano i ne. On to ví, ale nemůže se z toho dostat, protože je mou součástí. A poctivě se zapsal do análů vašich i našich dějin.

Q: Jóga, taoistické praktiky a další východní nauky jsou pokusy o vystoupení z Matrixu?

A: Nejen to. Pokud jste ji studovali, víte, že to není útěk z Matrixu, ale hledání alternativních cest, hledání celistvosti, hledání rezervních zdrojů energie, hledání Síly.

Q: Řekněme, že buddhismus, jak ho chápu já, je jakýmsi únikem z Matrixu. Útěk zpět do Absolutna.

A: Ano, je to jedna z větví buddhismu. Existuje mnoho jóg a všechny jsou různými cestami k Bohu a není vždy nutné jít do šúnjaty.

Q: Šunjata buddhistů a taoistů je Absolutno?

A: Jsou to cesty k Absolutnu.

Buddhisté zkoušeli cestu skrze vzdání se těla, vystoupení z těla, a taoisté skrze používání těla. Takže poslední otázka pro dnešek: Je Šiva a Alláh mimo Matrix nebo součástí tvého Matrixu?
A: Neexistují žádné jednoznačné odpovědi na to, kam směřujete. Jsou jistě součástí mého Matrixu, ale je to jeho nadstavba, jeho spojení s vnějškem, s Absolutnem.

Q: Děkuji. Myslím, že to pro dnešek stačí. Doufám, že v tom budeme opokračovat.


Zdroj: https://absolutera.ru/article13679

Zpět