2297 Arkturiáni o současných energiích Alexander Quinn

[ Ezoterika ] 2022-03-19

Hráči, kteří ovládají MSM, opět spřádají své bludy prostřednictvím směsice příběhů prokládaných některými pravdami. To je rafinovanost, která tolika z vás brání v probuzení do pravdy, a udržuje lidi uvězněné v krabici zmateného rozlišování. Tyto klamy byly tak vybroušené, že mnozí se vzdávají snahy rozlišovat, co si myslí, že jsou a nejsou, a přejí si zůstat ve stavu nevědomosti nebo utvrzeného klamu 5D, říká vám to něco? V této době není vše takové, jak se zdá, a z tohoto důvodu musíte zůstat v neutrálním pozorování, to vám poskytne nejvyšší úroveň rozlišování. Jste záměrně spouštěni, což dále vyčerpává vaši vibrační rychlost a aurické pole. Na vaší planetě jsou ti, kteří nosili nejbělejší roucha a prohlašovali se za protagonisty dobra a služby všem, často těmi, kdo se v zákulisí vracejí k nejpokleslejším a nejzvrhlejším činnostem, aby ještě více podnítili zmatek a sabotáž lidské duše. V současné době dochází ke ztrátám na životech a vedlejším škodám, pokud jde o současné události, ale můžeme vám zaručit, že třetí světová válka je v rámci současné situace nemožná.

Arkturiánská rada a ostatní nedovolí, aby byly zbraně tohoto druhu použity, a oči jsou upřeny na všechny technologie tohoto druhu a po aktivaci budou okamžitě odzbrojeny. To je aktuální, protože to, co ovlivňuje vás na vaší terře, ovlivňuje všechny bytosti ve vesmíru a Gaia se nyní nemůže vrátit do starých časových linií, protože ty se na neurčito uzavřely. Jaderné schopnosti jsou na vaší planetě pozorovány již dlouho, včetně elektráren, které narušují ley linie a elektromagnetické sítě na vaší Zemi, což Arkturiáni a další rady často korigují. Ti, kdo v elektrárnách pracují, si všimli samoopravných anomálií, které jsou pro ně dodnes... nevysvětlitelné. Mnozí z vás se nyní dostávají ke svým skutečným schopnostem a někdy mohou být psychické schopnosti šokovány traumatem nebo událostmi, které vyžadují nutnou změnu. Ve vašem světě platí přísloví ʺNutnost je matkou vynálezůʺ a v tomto případě chaos ve vašem světě aktivuje více vašich schopností, čímž je uvede do chodu, o mnohých z nich jste dosud nevěděli. To, co nazýváte chaosem, je někdy urychlená nutnost k usnadnění vyšší časové linie. Podívejte se na to, co se zrodilo z vašich pandemií, a na změny, kterým se to následně přizpůsobilo.

To, co nazýváte 5D, je malá část kolektivní pravdy, která je ve skutečnosti multidimenzionální. Všichni se zdokonalujete a vzestupujete, ale to, čemu říkáte 5D, vám nebude podáno na zlatém podnose spolu s královstvím nebeským najednou, ani to, čemu říkáte sluneční záblesk nebo něco v tom smyslu. Čerstvé základy je třeba budovat na úrodné a čisté půdě, ne na té staré, kde by ji mohli znovu ovlivnit ti, kteří chtějí znemožnit vězňům opustit vězení, aby si uvědomili, že v jednom vlastně byli, pokud jde o pravdu o věcech jak na Zemi, tak galakticky. Sluneční počasí, které v této době přichází, se bude stupňovat a stejně tak se budou zvyšovat i vaše modernizace, s nimiž se budete muset vypořádat, protože přichází naprosto včas, jak předpověděli staří. Nepřicházíte s novými informacemi, ale vzpomínáte si na dávné kódy uvnitř. Trávěte více času v přírodě a na slunci. Nasávejte kódy a v případě potřeby se vykoupejte v měsíční lázni. Každé novoluní, které nyní přichází, s sebou přináší silný čistý štít pro manifestaci. Při každém novoluní si napište vše, co si přejete vytvořit, a vyslovte to, neboť se musíte soustředit na svět, který chcete vytvořit, a ne na ten, který se rozpadá. Takto začíná tvoření. Posilujte svá aurická pole tím, že budete trávit méně času s plochými obrazovkami a přístroji, které ovlivňují vaši energii a značně ji vyčerpávají.

Nemůžete jít do svého nitra a hledat odpovědi na aktuální události v záplavě neustálé zábavy, které se všichni vystavujete 24 hodin denně. To je součástí rozptýlení, zejména pro ty, kteří sledují MSM, aby získali odpovědi na to, co se děje v současném střetu. Dovolte si nudit se. Právě v těchto chvílích se vaše intuice a představivost rozhoří a umožní vám orientovat se v nových časech a hledat pravdy v otázkách, které vás špatně nasměrovaly. Všichni si vedete velmi dobře. Nezapomínejte se smát a hrát si. Smích posiluje váš imunitní systém a ti, kdo jsou u moci, nechtějí, abyste se v tuto chvíli smáli!

Někteří z vás se vrátí zpět na své rady, aby se odprogramovali z hustého návykového materiálního světa Země, a mnozí se vrátí, aby pokračovali v neuvěřitelné práci, kterou vykonáváte. Neberte tento čas příliš vážně. Nezapomeňte se spojit s vnitřním dítětem a hrát si. Pro některé to bude vaše útočiště a záchrana, použijte hořčík k uzemnění rovnováhy v době psychické nestability. Budoucnost je plná zázraků, jsou již zde. Jděte dovnitř a pociťte je na vlastní kůži. Jste stejně mocní jako kterákoli jiná bytost, která kdy přišla na tuto planetu. Ti z dálky i ti na Zemi se skutečně bojí síly lidského srdce a toho, co dokáže, když se rozšíří na optimální úroveň své tvořivé božské síly. Ještě je před námi kus cesty. Drobné krůčky, bratři a sestry z hvězd. Tuto bitvu jste již vyhráli. Nezapomeňte se smát a hrát si. Jste předchůdci vzestoupené planety.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/03-09aa

Zpět