487 Přirozenost reality Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2020-09-06

Yazhi Swaruu -
Proč je něco realita. Realita má svůj opak ve lži a fantazii. Jaký je rozdíl mezi lží a fantazií. Pouze skutečnost, že fantazii přijímáte jako něco, co není realita, a lež jako něco, co tvrdí, že fantazie realitou je. Ale realita je jen sérií smluv mezi dvěma a více vědomími, která určuje, co realita je a co není. Realita může být pouze objektivní, protože vědomí, které není celkem, má pouze omezené vnímání. Vše mimo hranice omezeného vnímání se stává fantazií, nerealitou. Dokud cosi s autoritou vytvářet smlouvy nepřijde s vlastním návrhem, co nemůže být jako realita pozorováno, je realitou vše, co je nyní. Například radiové a mikrovlny dříve realitou nebyly, dnes jsou. Autorita to povolila jako "nový objev". Autorita rozhoduje, který nový objev vhodný je a který nikoli. Může být cokoli, ale pokud to lidé nevnímají, není to realitou. Například duchové, UFO. Někteří si přejí, aby to realitou bylo, protože z nějakého důvodu to jejich realitou je. A tak se snaží ostatní probudit. Objektivně, existují věci, které nejsou některými osobami pozorovány. Věda, která je považována za nejvyšší znalosti diktuje nemožnost dálkových vesmírných letů, i když ví, že videa a fotografie jsou upravovány. Čeká na schválení autoritou.

Ale pro mě je vše reálné, protože já sedím uvnitř UFO. Je to jen druh dopravního prostředku, i když trochu pokročilejšího. Moje realita neodpovídá jejich. Z mého pohledu nemají pravdu a jsou ignoranti. Z jejich perspektivy já neexistuji, jsem jen představou bláznivých youtuberů.

Realita může být jen relativní k úhlu pohledu. Nemohu jim vnucovat svůj úhel pohledu, chovala bych se jako Goebbels nebo Stalin. Nic nemůže být vnucováno, pouze nabízeno, aniž byste kritizovali ty, kteří odmítnou. Realita každého vědomí je platná jako jakéhokoli jiného. Vyšší hustota možná rozumí více věcem, ale to neznamená, že je nadřazená. Jen je to tak nastavené pro získávání zkušeností. Není žádná absolutně objektivní, hmotná realita. Vše je relativní. To jediné, co se může přiblížit skutečné realitě je Zdroj, jednota, ale i to omezeně, protože to, co definujeme jako Zdroj a jednota je jen redukované vysvětlení.

Čím vyšší hustota, tím snazší manifestace díky energii ve stavu vnímání, tzv. plynoucí vědomí. V nižší hustotě se vše projevuje pomaleji. Manifestovat něco musí být konstantně udržováno jako myšlenka, být zaměřená a nerozptýlená. Čím vyšší hustota, tím více dat zpracováváte současně. V nižší jsou data zjednodušena, nerozumíte řízení energie. Souhlasili jste, že ji budete vnímat jako cosi hmotného, ne jako myšlenky a ideu.

Při nízké hustotě má myšlenka tendenci být velmi pevná, uložená autoritou. Smlouvy jsou tak postaveny. Vědomí se nezaměřuje na to, co chce, protože podle smlouvy vidí vše jako nemožné. Bylo mu řečeno, že nemůže manifestovat dostatek peněz, protože to je "nemožné". Představují si hojnost, ale tím to končí, protože nemůže být materializována. V nizkí hustotě vnímají představivost jako opak hmotné reality. Nechápou, že hmotná realita byla kdysi představou. Mají to před nosem, ale nevidí to. Z vyšší hustoty je celý hmotný svět vnímaný jako představa. Jediné, co odděluje vyšší a nižší hustoty je smlouva. Jediné, co vás limituje, je myšlenka, že jste limitovaní.

Byl uskutečněn test. Dva lidé byli umístěni do stejných podmínek s jedním párem bot a 10 dolary. Jeden byl ze střední třídy, druhý byl podnikavý milionář. Za několik měsíců byl první šťastný, že má práci, druhý vybudoval byznis a měl vlastní dům. Jejich mentální stav, vnímání, jak věci fungují určovalo jejich reality.

Z vyšší úrovně je realita to, co vám přijde na mysl. Ve středních hustotách stále zažíváte věci, které se vám dějí. Můžete se zaměřit na to, co si pamatujete o fungování věcí v nižších hustotách 3-5D. Také si můžete snít a hodit smlouvy za hlavu. Zaměřit se na to, co chcete a změnit vše okolo. Pokud se věci začnou měnit, je to proto, že to máte v mysli. Ve vašich snech je reálné vše, co za reálné označíte a co nazvete probuzeným světem. Když umřete, stanete se tím, o čem sníte. Co máte v hlavě, to uvidíte. Vaše mysl, vaše hodnoty a myšlenky, vaše smlouvy nebo jejich zrušení je vaše realita a to, co vidíte. Není žádná objektivní realita, vše je sen. Není povoleno snění pro někoho jiného a ukládání reality na druhého.

V nižších hustotách věnujete hodně pozornosti na zlepšení jak se věci dějí ve vašem vnímání. Proto je zde čas lineární, zatímco ve snech není. Ve vyšších hustotách je čas stále více elastický. Přestanete vnímat lineární způsob a začnete se spojovat se vším, co vnímáte jako svou realitu, uvidíte provázanost mezi věcmi, událostmi a myšlenkami. Nic už více nebude pevné. Pochopíte, že existují další druhy sekvencí. V nižších úrovních je vše vnímáno jako následující události, zatímco výše jsou vidět propojené, skáčí z jednoho bodu do druhého, tam a zpět, mimo lineární čas. Vytváří svou vlastní linearitu pro pozorující vědomí. Vývoj událostí nemá nic společného s kalendářem, co se stane po čem.

Je to ještě komplikovanější, protože i toto je stále lineární popis událostí. Ve vyšších úrovních události přeskakují i mezi paralelními vesmíry, vrací se, nebo nemají návaznost. Události mají vlastní logiku, která vědomí dává mnohem větší smysl. Vytváří si vlastní smlouvy a způsoby pohledu na události. Je to vlastní vesmír se svými vlastními zákony, při dodržení stejných principů. Je to jen o tom, jak vnitřně každý uskutečňuje to, co je chápáno vědomím, fakty a smlouvami, protože není žádné "mimo jednotu". Myšlenka, že samo vědomí má určité vlastnosti, znamená hodnoty a to, jak je používá v životě. Setrvání ve stavu, kde je rozhodnutí o tom, co je a není skutečné delegováno na jinou osobu, nebo autoritu, je důvodem setrvávání na nízké úrovni.

Jak jsme řekli, neexistují žádné hustoty. Je jen existenční hustota pro každé vědomí. Je určována pouze rozsahem věcí, které můžete vnímat. Z vašeho pohledu je to vaše hustota, a cokoli mimo rozsah jejího vnímání pro vás neexistuje. A pro vaše osobní vědomí ani existovat nemůže.

Robert: To znamená, že ti, kteří dokáží manifestovat rychleji, jsou ve vyšší hustotě?

Swaruu: Lidé jsou velmi dobří a velmi rychle projevují - bohužel to ale jsou noční můry. Rychlost projevu tedy není rozhodující, ale to, co manifestujete. Co je žádoucí a co není. Pochopili jste něco velmi důležitého, co jsem popsala dříve v jiném kontextu. Schopnost vytvářet hmotu z energie. Nebo spíš schopnost zhmotnit své myšlenky. Materializujte podle své vůle, nikoli podle myšlenek, jak se děje v nižších úrovních vědomí.

Robert: Ale v našem stupni hustoty ti, kteří mají schopnost manifestovat a být šťastní mají vyšší frekvenci?

Swaruu: Stupeň je jen idea. Pokud si dokážete materializovat dobré věci, dá se říci, že jste ve vyšší hustotě. To, co chtějí, k nim přijde. Potvrzuje to i fakt, že nejste v deterministickém světě, ale ve vyvíjejícím se snu s věcmi, které si přejete.

Gosha: Jak rozvinout stav vědomí mimo limity smluv, porušit pravidla reality, jak maximálně rozvíjet náš potenciál, projevit všechny naše spící síly.

Swaruu: Rozšiřte své znalosti a porozumění alternativním hlediskům k vašemu, bez odsuzování. Porozumění těm, kteří myslí jinak než vy, jen zvětšuje vaše chápání. Nemějte fixní ideje, vyvíjejte se, nahrazujte předchozí nápady ve prospěch nových, aniž byste odsuzovali. Ponechte je jako alternativy bez přílohy pocitů. Nemusíte žít v prázdném prostoru, užijte si, co máte a co jste dosáhli. Pamatujte ale na to, že čím složitější je váš kauzální nebo vnější vztah z hlediska nízké hustoty, tím méně máte času na introspekci. Mnoho věcí, mnoho přátel a povinností vás přehltí a vy budete vždy žít v deterministickém stavu. Věci vás přestanou těšit a ztratí pro vás hodnotu. Změní se na povinnosti, které s sebou nesou. Pokud neustále žádáte věci, aniž byste změnili jejich přílohu, máte to na dlouho.

Robert: Ve 3D jsme delegovali naši moc jednou napořád, nebo ji delegujeme kontrolou vnímání věcí? A komu jsme ji delegovali - Cabal, tak Federaci a sobě z vyšších úrovní?

Swaruu: Svou moc jste tady delegovali všem na seznamu, v různém rozsahu. Je to také součást plánů před narozením. I tak je vše pouhá myšlenka. Myšlenka, že vás oni omezují, že jste se omezili ve smlouvě před narozením. Systém víry. Nově narozené dítě má potenciál být kýmkoli (pozn. až na firmware - např. skrz zeď se neleze). Společnost na něj poté uvalí hodnoty systému, které ho omezí na zbytek života.

Gosha: Řekla jsi, že je dlouhá cesta do stavu, kdy můžete změnit pravidla své reality. Je nějaká technika, jak toho dosáhnout?

Swaruu: Chcete vše hned a to je těžké. Ano, mám například cvičení pro dočasnou fragmentaci, ale nebudou vám moc užitečná, pokud budete pokračovat se stejnou deterministickou mentalitou, protože vaše dohody budou mít větší sílu než několik jednoduchých cvičení. Musíte se nejprve zbavit této mentality výše popsaným způsobem.

Robert. Kdo o autoritě rozhodl - my jako kolektiv, nevědomí, nebo někdo shůry?

Swaruu: Výměnou za falešnou ochranu. Dlouho prosazuji koncept, že žijete v simulaci, že 3D není skutečný hmotný svět, že žijete uvnitř matrixu, s falešnou historií, že před vámi pravdu skryli. Z mého úhlu pohledu je to stále pravda.

Ale také jsem řekla, že každý vidí jen to, co vidět chce a co chce zažít. Musíte si vytvořit pocit vlastní odpovědnosti za celou naši identitu osoby a za to, co můžete nebo se rozhodnete brát jako pravdu. Tvrdit, že jedna realita je pravdivější než jiná, nebo že ta, či ona realita je falešná, platí pouze z jiného úhlu pohledu, protože realita není jen jedna.

U vás vlády ukládají realitu jednotlivců na masy lidí, kteří jim udělili moc za ně rozhodovat o průběhu života. To je definice vlády. Vlády jsou odrazem hodnot lidí. Podle definice však hodnoty, které jsou přeneseny na vlády, jsou dávkovány v souladu s potřebami kontroly nebo dominance, a nedostatku moci všech lidí samotných. Tím se ve vládě vytváří odraz nejhorších vlastností populace. Pokud chcete získat pozici v uvedené vládě, je nutné mít vlastnosti, které jsou v lidech nejhorší, je potřeba zvyšující se úroveň psychopatie.

Zpátky k realitě. Pro mě nejjednodušší definice jednotky reality je systém hodnotových přesvědčení, hledisek, perspektiv a kontextů každého bodu pozornosti. To znamená, že každý člověk má svou vlastní realitu, která je stejně platná jako realita kteréhokoli jiného člověka, který tomu věnuje pozornost.

Problém je v tom, že lidská bytost žije ve společnosti a má silnou tendenci mít úlovou mysl, která vše deleguje. Tvoří s řadou monitorovaných kolektivních smluv a ovládaný vládou jako odraz nejhorších kvalit. Lidská mentalita není schopna uvažovat a sama rozhodnout, co je pravda, deleguje tuto moc na mocenský systém, který je z definice nemocný, a proto se stará pouze o své vlastní zájmy. Postupné zvyšování úrovně psychopatie u jejích vládců způsobí postupné selhání civilizace k nevyhnutelnému kolapsu.

Realita je relativní ke každé osobě, každé duši, k její evoluční úrovni a schopnosti porozumění. Zde bude existovat pouze kolektivní realita, která spočívá v aplikování a následování smluv mezi lidmi s jejich vlastní realitou. Tato kolektivní realita bude jen sérií dohod a nikdy nebude viděna shodným způsobem, a nebude se shodovat ani s pohledem jednotlivců, kteří ji ukládají. Samotná realita je však odlišná pro každého člověka, protože každý člověk má svou časovou linii. To, co každý člověk rozhodne, že je jeho realita, je realita pro tuto osobu. Pokud není respektováno právo rozhodovat o své realitě, začíná problém. Nedostatek respektu a neschopnost spolupracovat na vytvoření kolektivní reality, která se stará o všechny prvky skupiny. To je závislé na úrovni rozvoje vědomí etického morálního a duševního rozvoje každého člověka a logicky se odráží ve vládě.

Kreativní proces pro mě vychází z jiné časové linie, kde již je. Předání konceptu na současný osobou, která je mentálně a frekvencemi vědomí kompatibilní číst energetické komponenty se může zdát šílené, ale čas a vzdálenost neexistuje. Z jedné časové osy na druhou se přenáší informace z hustoty, která předává daný koncept ve formě harmonické frekvence tam, kde si jej zatím při dané místní úrovni vědomí nedokáží představit. Zdánlivě progresivní lineární časová osa pro vědomí v nízkých hustotách. Jen se provede změna mentálního projevu podle kapacity duše. Změní úhel pohledu. Čas závisí na vědomí.

Ve zkratce. Každý má právo a povinnost vytvářet si svoji vlastní realitu, ale nemá právo nutit svou realitu ostatním. Podle etické úrovně a vývoje duše v obecné hustotě nikdy nemůžete plně porozumět všem a všemu. Z nízké hustoty, nebo z jakékoli hustoty vůbec, nemáte schopnost porozumět všemu. To, co charakterizuje duši, je její potřeba neustálého rozšiřování, a proto jediný adekvátní přístup je přijetí, že nikdy nemůžete pochopit všechno. Vždy je třeba mít schopnost vyměnit koncept nebo fakta za další, pokud to dává větší smysl. Pochopit, že vše musí být zachováno ve prospěch něčeho rozšířenějšího. Duše se věčně rozšiřují. Nedržet si žádné přílohy jakéhokoli druhu, zejména se nedržet omezujících nápadů a konceptů.

Každý člověk má svou vlastní úroveň porozumění, nemusí vám rozumět. Vy můžete nabídnout porozumění jemu. Nikdy ho však nemůžete přinutit, aby něco změnil nebo si adoptoval to vaše. Expanze závisí na duši. Připoutanost omezuje růst - obzvláště zřejmé v nařízeních vlád za účelem získání osobního zisku. To je způsobeno jejich inherentně nízkým etickým duchovním a morálním vývojem. Rozvíjejte své vlastní reality. Převezměte odpovědnost za sebe a za to, o čem se rozhodnete, že vaše realita. Vždy v souladu s realitou lidí kolem vás. Vzájemná podpora informací a s výhradou osobních perspektiv.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=tocoUZryD_c

Zpět