153 Změna epochy Jelena Poležaeva

[ Ezoterika ] 2020-02-20

Máme fyzické tělo a jemnohmotná těla. Lidstvo mělo znalosti, které umožňovaly dosáhnout úrovně kosmického vývoje. Tato cesta byla nazvána Božskou cestou. Byl to integrovaný systém znalostí o vývoji jemné struktury každé osoby. Každý člověk má 9 jemnohmotných těl a na této úrovni přechází do dalšího energetického prostoru. Duše dokáže přesáhnout hranice naší sluneční soustavy a má možnost jít na vyšší úroveň vývoje v jemném světě.

Víme o 7 čakrách, ale existuje i 8 a 9 čakra, které ve 3D nefungují. Umožňují zahájit nový kosmický cyklus vývoje mimo náš první energetický prostor. Zatím dost nechápeme kolo sansáry. Víme, že existuje inkarnace, ale nerozumíme tomu, co se děje mimo vývojový cyklus fyzického těla, v jemných rovinách.

V únoru se otvírají hned 3 světelné portály. Každý, kdo se chce vyvíjet se znaménkem + má možnost pracovat se svým mentálním tělem a pohybovat se napříč celým jemnohmotným světem a získat odtamtud informace. Už nebudete potřebovat prostředníky. Musíte se sami naučit pracovat s mentálním tělem a skrze něj cestovat po celém energetickém prostoru. Pokud jste se znaménkem +, obdržíte v únoru nové energie skrze tři portály, které spojí naši sluneční soustavu se 4, 5 a 6 energetickým prostorem, který je ještě vyšší, než galaktická rada. Duše z vyšších dimenzí umožňují aktivovat 8 a 9 jemnohmotná těla, která umožňují přesáhnout naši sluneční soustavu na vesmírnou úroveň vývoje.

My, lidé, jsme žili izolovaně v našem prvním energetickém prostoru. Prvním důvodem, proč se lidé nemohli dostat z kola sansary, byl nedostatek znalostí, jak utvořit 8 a 9 jemnohmotné tělo. Během Kaliyugy byl plán božského vývoje duše skrytý nejprve jako magie, poté jako hereze. Existoval pouze harmonický systém vývoje duše, kdy se každých 2000 let na planetě ztělesnil Bůh, který předával znalosti o tom, jak překročit naši sluneční soustavu a začít nový cyklus kosmického vývoje duše.

Lidé jsou velmi zmatení, a duchovní učitele nazývají bohy. Nejblíže bohu byl Ježíš, Krišna a jeden ještě dříve. Na planetu nyní přichází mnoho duchovních učitelů, kteří již od narození mají vyvinuté 8 a 9 jemnohmotné tělo. Někteří z nich jsou Kristovi potomci. Ne přímo, ale Kristus měl rodinu a příbuzné a ti nyní svými vibracemi pomáhají planetě stoupat. Komunikují s jemnými světy a stvořitelem. Je zde i mnoho nižších úrovní učitelů, kteří zprostředkovávají informace. Protože není dost lidí, občas duchovní učitele v některých oblastech částečně nahrazují. Všichni musí obnovovat všechny znalosti. Po období Kaliyugy mají všichni dojem, že pokud má člověk svobodu volby, pak nemusí dělat nic. V budoucnu se budou muset všichni vypořádat s vlastním rozvojem. Pokud neděláte na kosmické úrovni nic, nemůže duše vystoupit.

Existuje neustálý vývoj a vesmír se také vyvíjí. Existují přechody z jedné éry do druhé. V období Kaliyugy se galaxie nezastavila. Přešla k vyšším vibracím. Naše planeta se pohybuje ve spirále galaxie, a proto se s přechodem éry ukázalo, že 4D vibrace již přechází do 5D a planeta stoupá přímo do 5D. Nezbývá než se tomuto procesu vzestupu přizpůsobit. Při dalším období Kaliyugy již naši potomci nebudou žít v energiích jako my, ale v lepších.

Také éterické a astrální světy dostávají nové energetické frekvence, což je důvod, proč je nyní v dolní astrální oblasti velké vlnění energie. Není tam stejná úroveň vibrací, ale také stoupá. Obyvatelé spodního astrálu se necítí tak úplně pohodlně, proto nyní astrální cestování nedoporučuji. S otevřením portálů zavládla v astrálním světě skutečná anarchie.

Na planetě již začíná energetické omezení funkčnosti dolního astrálu, jak se stále více lidí připojuje k energii světla. Nová funkčnost, kterou nám předaly vyšší duše, pracuje se světelnými portály a objevují se lidé, kteří mají ve svých obalech shromážděno více než 50 % energie světla. Takové osoby mohou přenést duše svých zesnulých příbuzných z dolní astrální úrovně do páté dimenze.

Objevuje se nová funkce těl. Naše těla jsou na různých frekvencích a v různých dimenzích. Například pokud jste nemocní, lékaři stále léčí vaše fyzické tělo, ale nedokáží léčit těla jemnohmotná. Není možné skalpelem léčit astrální tělo. Je v jiné dimenzi. Ale vy jste schopni změnit strukturu astrálního těla, a éterických i fyzických. Pokud změníte astrální tělo, změní se fyzické. Prostudujte si základy. Je nutné chápat rozdíl mezi časem fyzického světa a časem v astrální hmotě. Čím více negativ jste v minulosti nahromadili, tím hůře budete žít v budoucnosti. V astrálním světě je minulost, přítomnost a budoucnost ve stejném časovém bodě. V astrální rovině můžeme ovládat minulost a budoucnost. Nemoc lze v astrálním čase duševně zcela vymazat a nahradit linií se zdravým astrálním tělem z minulosti. Hmota se takto mění i pro éterická těla.

Takto to funguje pouze tehdy, pokud si nemoc sami nevymyslíte neustálými myšlenkami na tuto chorobu. Ve světelném portálu je éter samou energií stvoření, ale vývoj používání éteru je u nás zpomalen jednak kvůli volné energii, na které nelze zbohatnout, a také dokáže léčit fyzické tělo, takže zase žádné zisky. O této energii psal Röhrich a Blavatská.

Abyste se naučili práci s energií světelných portálů, musíte zvládnout nejprve endogenní dýchání, nebo pranajamu, aby se světelná energie v lidském těle správně distribuovala. Druhou prací se světelnými portály je vidět problém uvnitř sebe, mentální pohled do svého mentálního těla. Nemoc je nějaký druh negativní energie ve vašem těle. Nasměrujte mentálním tělem energii ze světelného portálu skrze svá jemnohmotná těla. Průchod energie regulujete skrze vaše myšlenky. První portál pro tuto práci byl otevřen 2. února 2020, další dva budou ještě zapnuty.

--------❤️-----


https://www.youtube.com/watch?v=Yp7K225hh-Y

Otázka: Když jsem začal aktivovat své mentální tělo, mentálně jsem zavolal své mrtvé příbuzné. Začali ke mně přicházet všichni černí, někteří hnědí s hrbem ze spodního astrálu. Požádali mě, zda bych je mohl přivést na světlo. Mentálně jsem rozšířil portál světla a oni mě požádali o žebřík. Představil jsem si schodiště ze světla, které vedlo přímo do čtvrtého patra. Moji příbuzní sotva lezli. Říkali, že je pro ně těžké vstát. Poslední byla moje teta, která zemřela na nemoc. Ona mi řekla, že mám ještě dědečka, který je v pekle, a jen já ho odtud mohu dostat. V noci jsem měl sen. Dědeček mi řekl, že se cítí v pekle špatně a chce být blíže ke slunci. Prý zabil člověka. Jak poslat takového člověka ke světlu?

Odpověď: Musíte mít velmi silné pole a být schopni pracovat s portálem světla. Pokud už víte, jak portál světla otevřít, mentálně zavolejte svého zesnulého příbuzného. Pokud nepřijde, mentálně požádejte vaše průvodce o vizualizaci všech energetických spojení k tomuto příbuznému v dolní astrální rovině. Přes toto energetické spojení jste schopný ho vytáhnout, ale musí to být velmi pomalu, postupně. Jako by mezi vámi bylo lano. Když ho vytáhnete, musíte ho v portálu světlo očistit. Protože jste vaše příbuzné mentálně neodpoutal, bylo pro ně obtížné vystoupat nahoru. Pokud váš dědeček v astrálním světě je tak černý, že nechce přepínat z mínus na plus, pak ho musíte nechat jít, anebo pokud chce, otevřít mu paralelní portál se znaménkem mínus. Můžete otevřít mnoho portálů, kam chcete, ale musíte se nejprve zeptat duše zesnulého, kam chce jít. Pouze ten nejsvětlejší člověk může takového člověka vytrhnout z temných energií. Pokud vysvětlíte takovému člověku, že je to dobré pro celou vaši rodinu a on přejde do světla, pak i temné připoutání vaší rodiny odejde s ním. Zachráníte tím své potomky. Pamatujte, že ne všichni zesnulí příbuzní chtějí jít do energií světla.

Pokud je člověk připojen k energii se znaménkem mínus a zemře, a je v dolním astrálu, má stále energetické spojení k živým příbuzným a energie z živých jde k tomuto člověku. Celá lidská rasa těmito příbuznými trpí. Je dobré prozkoumat systémy, jak získat jeho duši a přivést ji k energii světla.

Zdroj: >https://www.youtube.com/watch?v=jnlGOkoFFNE


Zpět