2840 Hvězdní lidé Peggy Black

[ Ezoterika ] 2022-07-13

Jsme tady. Respektujeme tento čas, který věnujete ukotvení našeho poselství. Jako multidimenzionální bytost jste se snažili dosáhnout mnohého a zasáhnout do života mnoha lidí. Je třeba ocenit vaše soustředění a oddanost vaší cestě zde na planetě Zemi za účelem probuzení a službu. Existuje značné množství dalších lidí jako vy, kteří si uvědomují svůj účel v této evoluci vědomí, která probíhá. Tyto skupiny bytostí tiše a vytrvale pomáhají ostatním probudit se k jejich vlastnímu nejvyššímu potenciálu a účelu. V srdcích a myslích dalších oddaných hvězdných lidí dochází k bobtnání, k vlně zrychlující se energie, k volání vpřed. Váš počet je mnohem větší, než si dokážete představit. Jsou to bytosti světla, které rozumí zákonům vesmíru a aplikují je na tuto fyzickou úroveň. Jsou zcela oddané službě blahu lidstva.

Nastává náročná doba. Polarita a přitažlivost protikladu se plně projevuje i v událostech ve vašem světě. Existují lidé, jejichž úkolem v tomto hologramu je ovládat, manipulovat, vyvolávat strach a působit zkázu. Uprostřed jsou ti, kteří jsou manipulováni strachem, předsudky a nenávistí. Toto je globální inscenace. Pozoruje ji celá galaxie.

Od všech hvězdných lidí, kteří si uvědomují své spojení s galaxií, zaznělo volání srdce. Oslovili jste je a požádali o pomoc a podporu na tomto stupni fyzické reality. Vaše vědomé volání a žádost byly vyslyšeny a ze sbližování nejvyšších a nejsvětějších vibrací ve vesmíru je vám nabízeno mnohé. Důležité poselství, které je třeba si zapamatovat - každý jednotlivý fyzický člověk má možnost transformovat drama, které se odehrává na vaší pozemské scéně. Klíčem je ochota přijmout, že jste multidimenzionální hvězdný člověk. Jde o ochotu a upřímnou žádost probudit se z nevědomého spánku a otupělosti, která je uzamčena, a vlastnit svou osobní sílu.

Toto je pozvání, které vám nabízíme; s každým nádechem si uvědomte, že jste Světlo, že jste potřební a že je čas, abyste se plně probudili. Každá vaše vibrace, každá vaše myšlenka se promítá do matrice energetického pole planety Země. Musíte se sami sebe nadále ptát: přispívá toto slovo, myšlenka, čin, pocit k dysfunkci světa, nebo přispívá ke světlu světa? Každý hvězdný člověk přichází s dovednostmi a schopnostmi, aby nabídl úžasná řešení, podivuhodné dary pro globální vývoj. Pamatujte, že jde o vibrace. Buďte pilní a silní ve svém odhodlání vyzařovat a vibrovat to nejvyšší a nejlepší, co je ve vás. Sledujte, jak se spouští a aktivuje vaše slabost. Uvědomte si, jak snadno jste manipulovatelní svými nejistotami a strachy. Vaším úkolem je uzdravit a transformovat aspekt strachu, který v sobě osobně nesete. Vaším úkolem je rozpoznat a ctít nejvyšší aspekt vašeho božského já.

Existuje matrice vědomí, která je buď oslabena, nebo posílena vaší osobní vibrací a energetickým polem. Každý hvězdný člověk je zodpovědný za to, aby oslovil ostatní takovým způsobem, který mu připadá přirozený, vhodný a správný, a nabídl jim své Světlo vědomí a příležitost a portál pro rozšíření a probuzení v druhém. To může být provedeno pouhým příkladem, psanými nebo mluvenými slovy. Může se tak dít prostřednictvím práce na vnitřních rovinách. Budete znát svou roli.

Vzpomeňte si na svou superschopnost představivosti. Začněte vytvářet posvátný prostor nebo alchymistické komory, které vám umožní mistrovsky pracovat s energií v kvantovém poli. Představte si, že se můžete shromáždit s ostatními hvězdnými lidmi a naplánovat úžasné způsoby řešení problémů, které na vaší planetě způsobují takové trápení. Pro tuto práci neexistují žádná omezení. Jako multidimenzionální božská bytost nebo hvězdný člověk jste nadmíru mocní. Vyzýváme vás i ostatní, abyste si jako skupina představili, že posíláte lásku, světlo a odpuštění všem těm, o kterých byste mohli soudit, že svými činy páchají velkou škodu. Uvědomte si, že jsou zvyklí manipulovat s energií a mocí, nikdy však kolem sebe necítili tolik pozitivní lásky. Budete překvapeni výsledky tohoto cvičení.

Pamatujte, že jste důležitou součástí tohoto vývoje. Každý hvězdný člověk v sobě nese kód, který mnozí potřebují ke spuštění své vlastní realizace. To není práce, milovaní; je to dar, který nabízíte druhým. Každé setkání je příznivým okamžikem, v němž dochází ke kódům a aktivaci mezi oběma bytostmi. Každé setkání je okamžikem energetické magie. Nikdy nevíte, koho spustíte k jeho vlastnímu probuzení nebo kdo může spustit vás na další úroveň vaší velkoleposti.

Když vy i ostatní vibrujete na své nejvyšší a nejinspirativnější frekvenci, právě tehdy je k dispozici otevření, které může pozvednout jakékoli nižší energetické vibrace v ostatních lidech. Zemi je nabízena pomoc z hvězdné rodiny, planet, velkého centrálního slunce, nejsvětějšího ze svatých, z božské mysli Stvořitele. Na vaší planetě nastává úžasný čas a vy jste se přihlásili k této příležitosti. Přišli jste sem, abyste společně s ostatními vykonávali tuto vysoce vědomou práci na podporu vývoje vědomí lidstva.

Zveme vás i ostatní probuzené hvězdné lidi, abyste drželi kotvu a soustředili se na tyto energetické dary, které jsou na vás v tuto chvíli sypány. Proto znovu říkáme, buďte ve své radosti, neboť právě vaše vibrace radosti umožňují největší vstřebání energetických darů. Radost, vděčnost a uznání jsou dveřmi, portály, cestami k vašemu celkovému božskému vývoji a expanzi.

Cokoli jiného, co se nepodobá radosti, vděčnosti a uznání, je třeba zavrhnout, protože to neslouží tomu nejvyššímu a nejlepšímu ve vašem životě a globálním hologramu.

Uvědomujeme si, že nastal čas pro naše poselství; jděte tímto dnem zahrnuti naší vděčností a láskou. Často si opakujte: ʺVše je v pořádku.ʺ Buďte v míru, milovaní.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/13/the-team-star-humans/

Zpět