389 Volba časové osy Anděl Skog

[ Ezoterika ] 2020-07-07

Vaše práce jde velmi dobře a silné závoje kolektivního vědomí se začaly transformovat na hlubší úrovni. Stále však zbývá mnoho práce, zvyšování povědomí o planetě stojí čas, a proto nyní na Zemi zažíváte vysokou hustotu času.

Země není a ani nebude v budoucnu ohrožena. Vidíme vaši budoucnost jako tady a teď. Vědomí na Zemi již překročilo hranici, která vám nyní umožňuje postupovat k úplné přeměně planety v láskyplnou. Při plném vzestupu nebudou mnozí z vás přítomni na Zemi. Mnozí z vás se rozhodnou inkarnovat ještě jednou, nebo možná několikrát, a tak se připojí k poslední cestě do zlatého věku Země. A mnozí z vás nyní žijí svůj poslední život na Zemi a vzestoupí buď při smrti, nebo zde na Zemi, kde pak budete chvíli sloužit, než opustíte svůj domov, nebo budete nadále sloužit jako vzestupní vládci planetární hierarchie a ve službě pro hlubší rozvoj duše.

Jste ti, kdo nyní nesou velkou zátěž za zbytek lidstva. Vytváříte nové pozitivní časové plány udržováním pravdy ve všech svých volbách, velkých i malých. Rozhodli jste se nést kolektivní vědomí jako své vlastní utrpení, abyste jej transformovali pro zbytek lidstva. Děláte dílo, které chválí vaše duše, která se tak rozšiřuje. Boží plán Země jde podle plánu, ještě lépe. Touha po svobodě v srdcích lidí ožila. Hnutí odporu vždy existovala. Dokonce zde na Zemi, během zlatého věku Atlantidy, Země jasně ukázala svůj potenciál a mnozí, kteří se rozhodli prožít temné aspekty Boha, začali přicházet do tohoto ráje. Mnoha různými způsoby nastala infiltrace strachu, bylo jí umožněno postupovat na základě svobodné vůle, která byla součástí planetárních zákonů určených pro Zemi. Zákonů, které jste si všichni přečetli a podepsali na smlouvě.

Ve vesmíru je jen málo míst, která nabízejí tak obrovskou příležitost k expanzi duše. Je to právě kvůli velkému kontrastu, který zde existuje mezi láskou a strachem. Možná se teď smějete a myslíte si, že je to šílené, ale duše stojí v řadě, aby se mohly inkarnovat na Zemi. Dostat šanci zažít odloučení na tak hluboké úrovni a tím rozšířit své duše a svou moudrost, aby dále pomáhaly různými způsoby na jejich domovských planetách, nebo pro jiné světy a dimenze vesmíru. To je důvod, proč jste se sami rozhodli přijít sem - pro rozšíření, učení a moudrost. A to je také důvod, proč byla pro Zemi určena svobodná vůle.

Takže jste byli opravdu zcela bez "pomoci", pokud jste o ni nepožádali, abyste zažili oddělení a dualitu mezi strachem a láskou na Zemi. Po pádu Atlantidy a Lemurie bylo rozhodnuto, jak dlouho to bude trvat. A jak mayští kněží z Atlantidy věděli, začátek transformace Země na planetární zlatý věk byl v roce 2012. Mnozí z vás, kněží, kněžky a šamani, světelná stvoření z jiných planet a andělských sfér, byli přítomni po pádu Atlantidy a rozhodli se, jak se v tom projeví vaše role. Je to ta vzpomínka, která ve vašich srdcích tolik pálí, vzpomínka, že tady na Zemi máte úkol.

Obklopte se stejně smýšlejícími lidmi a ujistěte se, jste připraveni splnit to, co jste se rozhodli udělat.

Zpět ke konspiračním teoriím, právě teď jsou nejlepší zbraní jak vás znovu uvést do strachu.

Využívají vaše vlastní zkušenosti z období Atlantidy a Lemurie, ale také ze životů ve strachu, válce, znásilnění, teroru a traumatu. To stále leží jako těžká přikrývka v kolektivním vědomí, a proto mnozí z vás někdy zažívají tyto silné pocity ve vás, aby je pomohli transformovat. Tlačí vás do strachu, abyste zapomněli na pravdu o vzestupu, a že už dávno ztratili svou moc zde na zemi.

Zdroj: https://sanangel.nu/

Zpět