1540 Zpráva od Mikose a Aštara Dianne Robins

[ Ezoterika ] 2021-10-21

Mikos, hlavní knihovník Porthologovy knihovny (dutá Země)
Lidé se po milionech probouzejí a uvědomují si, o co se vlády Země snaží tím, že omezují svobodu volby lidí. Jedná se o velkou parodii na Vesmírný zákon, která nebude úspěšná. My v Duté Zemi máme váš povrch monitorovaný našimi počítači na bázi aminokyselin a vidíme vše, co se děje, včetně těch, kteří jsou zodpovědní za uzamčení práv lidí na svobodu volby a svobodu cestovat bez očkování. To už nebude trvat dlouho, protože Světlo nabírá na síle a z jiných hvězdných systémů přichází stále více pomoci, abychom ukončili plány zlovolných sil a konečně je všechny odstranili z povrchu, což vám umožní pokračovat ve vývoji ke Světlu a dosáhnout vzestupu do páté dimenze, kde vás všichni očekáváme. Váš příchod je již dlouho očekáván!

Aštar

Jsme zde v hojném počtu a sledujeme vaši pozemskou rovinu. Sledujeme veškerý pohyb na Zemi ve všech dimenzích času a prostoru. Bdíme a zaznamenáváme všechna vozidla vstupující na Zemi a vystupující z ní. Je to složitý úkol, ale jsme zkušení v oboru monitorování planet a jejich uvádění do vzestupu. Vaše planeta není jediná, která prochází těmito změnami vědomí. Vesmír je obrovský - se stovkami milionů galaxií a planet, které se hemží životem. Vaše planeta je jen nepatrnou částečkou, která na své cestě ke hvězdám prochází mohutnými změnami.

My všichni jsme vaši bratři a sestry ze Světla a v noci s vámi úzce spolupracujeme na Vnitřních pláních. Všichni spolupracujeme jako jeden - my shora a vy zdola - při plavbě vesmírem mezi hvězdami. Světlo vaší Země nyní rozjasňuje noční oblohu, protože život se nadále vyvíjí stále výš ve vědomí. Jakmile totiž vědomí dosáhne určité frekvence, celá Země exploduje do Světla - a prolomí frekvenční bariéru - rozdělí závoje - a vystoupí do vyšších dimenzí.

- Co je to frekvenční bariéra?
Je to vlnová délka, která kontroluje světlo přicházející do pozemské roviny. Udržuje lidstvo na nízké frekvenční úrovni, takže vědomí se nemůže rozšiřovat a vyvíjet. Zabraňuje pronikání vyšších frekvencí světla na Zemi a působí jako bariéra kolem Země, která brání výměně s jinými planetami. V podstatě blokuje Zemi od ostatních planetárních civilizací a izoluje lidstvo. To vás vede k tomu, že si myslíte, že jste ve vesmíru jediní.

Zdroj: http://blog.diannerobbins.com/

Zpět